IBM Cloud for Skytap Çözümleri nedir?

IBM Cloud for Skytap Çözümleri, kuruluşların IBM AIX® veya Linux on IBM Power Systems™ ya da x86 üzerindeki VMware Solutions sanallaştırmaları dahil olmak üzere temel iş uygulamalarının geçişini gerçekleştirmelerine ve bunları modernize etmelerine olanak sağlar. Bu geleneksel kurumsal uygulamalar, yeniden düzenlemeye ya da mimarisini yeniden oluşturmaya gereksinim duyulmaksızın IBM Cloud üzerinde yeniden barındırılabilir ve bu da bulutun kullanılmaya başlanmasını hızlandırırken aynı zamanda ilgili giderleri azaltır.

Müşteriler nasıl kullanıyor

Veri merkezi geçişi

Geleneksel uygulamalar, tipik genel bulutların desteklemediği altyapı yapılandırmalarına bağlı olup önemli ölçüde yeniden çalışma olmadan geçiş imkansızdır. IBM Cloud for Skytap Çözümleri, bir uygulamanın şirket içi ortamının tamamını eşler ve kuruluşların veri merkezi iş yüklerini hızla IBM Cloud'a geçirmesine olanak sağlar.

Veri merkezi geçişi

Altyapı modernleştirme

Tüm uygulama ortamlarının şablonlarını yöneterek sağlama sürelerini hızlandırın ve altyapı kullanımını artırın. BT ekipleri, IBM Cloud'da bir Skytap ortamını yapılandırabilir, şablon olarak kaydedebilir ve sonra tek tıkla self servis sağlamayı etkinleştirebilir. Ortamlar saniyeler içinde klonlanabilir; MAC ve IP adresine kadara aynı olur.

Altyapı modernleştirme

Self servis kaynak sağlama

Bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler), geliştirme, test, satış ve eğitim departmanlarında uygulama ortamlarının self servis sağlamasını etkinleştirerek uygulama geliştirme ve tesliminin tüm yaşam döngüsünü kolaylaştırmak için Skytap kullanır.

Self servis kaynak sağlama

Süreç modernleştirmesi

Anlık, aynı ve üretime hazır ortamlara erişim elde edilmesi sayesinde, yapılandırma sapması ve sağlama darboğazları ortadan kaldırılarak, uygulama ekiplerinin daha yüksek kaliteli kodu daha hızlı sunmaya odaklanmasına imkan tanınır. İşletmeler, geleneksel uygulamalarına çevik geliştirme, DevOps ve CI/CD uygulamak için IBM Cloud for Skytap Çözümlerini kullanır.

Süreç modernleştirmesi

Mimari modernleştirmesi

Uygulama mimarisini modernleştirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşım uygulayın. Bulut-yerel mimariler ve hizmetler sunmak için IBM Cloud'da Skytap ortamları kullanılarak ve temel işlevlerden taviz verilmeden monolitik uygulamalar artımlı olarak yeniden tasarlanır.

Mimari modernleştirmesi

Öne çıkan özellikler

VMware ve AIX için yerel destek

IBM Cloud for Skytap Çözümleri, VMware ESX ve IBM PowerVM hipervizörlerini yerel olarak destekler.

Karmaşık uygulama ortamları

IBM Cloud for Skytap Çözümlerinin temeli, uygulamaları, altyapıyı, ağı, işletim sistemini, ara katman yazılımlarını, depolama ve bellek durumunu tek, eşlenebilir birimde birleştiren bir ortamdır.

Yazılım tanımlı ağ

IBM Cloud üzerindeki Skytap ortamları, karmaşık Katman 2 ve Katman 3 ağları destekler ve diğer bulutlara ve harici, şirket içi ortamlara güvenli VPN ve NAT bağlantıları sunar.

Şablonlar

Bir ortamı bir kez yapılandırın, sonra da salt okunur bir şablon olarak kaydedin. Şablonlar, BT tarafından yönetilir ve bunlara geliştirme ekipleri tarafından isteğe bağlı olarak erişilebilir, bu da tahsis sürelerini kısaltır.

Klonlama

IBM Cloud üzerindeki Skytap ortamları, Katman 2 ve Katman 3 ağlar ile bellek durumu dahil olmak üzere bütün olarak eşlenebilir. Klonlama, yapılandırma kaymasını ortadan kaldırır, tahsis ve sıfırlama sürelerini kısaltır.

Askıya alma ve otomatik askıya alma

Kısa vadeli maliyet azaltma ya da uzun vadeli soğuk depolama için çalışan ortamları askıya alın. Atıl durumdaki altyapıyı ve bununla bağlantılı maliyetleri azaltmak için kaynakları zamanlanmış ve "düzgün" biçimde askıya alın.

Role dayalı erişim ve kota

Bölge, birim ve kullanıcı düzeyinde erişim ve denetim kotaları belirleyin.

Önceden oluşturulmuş bütünleştirmeler

Puppet, Chef, Jenkins, MS TFS, IBM UrbanCode® ve diğer pek çokları dahil olmak üzere mevcut DevOps ve Sürekli Bütünleştirme/Sürekli Teslimat araçlarınızla bütünleştirin.

Konteyner yönetimi ve çerçeveleri

Konteynerleri geleneksel bileşenlerle yan yana oluşturun ve yönetin. Kubernetes, Docker Swarm, Mesosphere ve daha fazlası gibi konteyner yönetimi ve koordinasyonu çerçeveleri için markadan bağımsız destek.

IBM Cloud for Skytap Çözümlerinin avantajları

Buluta geçişi basitleştirin

Veri merkezi tabanlı uygulamaların bulut ortamına geçirilmesi ile bağlantılı zamanı, kaynakları ve maliyetleri azaltın.

Toplam Sahip Olma Maliyetini Düşürün

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde BT kaynaklarının kullanım oranını artırın ve emek verimsizliklerini ve kısıtlamalarını azaltın.

Teslimat süresini kısaltın

Hızlı inovasyona ve ürün olanaklarının iç ve dış müşterilere hızlı teslim edilmesine olanak sağlamak için yazılım geliştirme yaşam döngüsünün verimini artırın.

Üretim sorunlarını azaltın

Yazılım kalitesini artırmak ve kusurları azaltmak için yazılım geliştirme yaşam döngüsünün daha erken aşamalarından itibaren üretime eşdeğer ortamlarda daha sık test yapılmasına olanak sağlayın.

Uygulama modernizasyonuna olanak sağlayın

Uygulama modernizasyonu için kademeli bir yaklaşım uygulayın, konteynerleri ve bulut tabanlı yetenekleri geleneksel uygulamalara dahil edin.

IBM Cloud ve Skytap'i kullanmaya başlayın