IBM Cloud Security Advisor nedir?

IBM Cloud™ Security Advisor, merkezileştirilmiş güvenlik yönetimi sağlayan bir güvenlik gösterge panosudur. Gösterge panosu, güvenlik açığı ve ağ verileri ile IBM Services, iş ortakları ve kullanıcı tanımlı kaynaklar tarafından sağlanan uygulama ve sistem bulgularını birleştirir.

Security Advisor, görünürlüğü merkezileştirerek ve çözümün ayrıntılarına inmeye olanak sağlayarak güvenlik yöneticisine IBM Cloud iş yükleri üzerinde güvenliği uyumlu bir biçimde yönetme olanağı sağlar.

Security Advisor ürününün avantajları

Yönetimi merkezileştirir

Tutarlı tek bir görünüm için, farklı hizmetler ve teknolojiler çapındaki kritik güvenlik bilgilerini birleştirir.

İyileştirme adımları sunar

Güvenlik yöneticisine özgü kapalı döngü güvenlik yönetimi sağlamak için güvenlik sorunlarına öncelik verilmesine, bunların soruşturulmasına ve çözülmesine olanak sağlar.

Açık entegrasyon sağlar

Önemli IBM Services hizmetleriyle, halihazırda güvendiğiniz üçüncü kişi teknolojileriyle ve özel entegrasyonlarla kolayca bütünleştir.

IBM Cloud Security Advisor ürününü IBM Cloud kataloğunda bulun