Secure Gateway Hizmetinin özellikleri

Hızlı ve basit

Ortamlarınızı bağlamak için ağ geçitlerini hızla kurun, yerel ve uzak hedefleriniz arasındaki eşlemeyi yönetin ve tüm trafiğinizi izleyin.

Şifreleme ve kimlik doğrulaması

Secure Gateway ile tüm iletişim, TLS şifrelemesi ve karşılıklı kimlik doğrulaması sağlanması için kolayca yapılandırılabilir.

Kaynak izleme

Secure Gateway Gösterge Panosundan tüm ağ geçitlerinizi izleyin ya da Secure Gateway istemcisinden bağımsız ağ geçitlerini izleyin.

Erişim denetimi listesi

Secure Gateway İstemcisi, herhangi bir yetkisiz erişimin önlenmesi için kaynak bazında erişime izin verilmesi ya da erişimin engellenmesi amacıyla, basit erişim yönetimi denetimleri içerir. Bu liste, aynı ağ geçidine bağlı herhangi bir istemciye otomatik olarak eşitlenecektir.

Yük Dengeleme ve Yüksek Düzeyde Kullanılabilirlik

Professional ve Enterprise planlarıyla, yerleşik bağlantı yük dengelemesinden ve bir istemci eşgörünümünün çökmesi durumunda yedek bağlantıya geçişten otomatik olarak yararlanmak için Secure Gateway İstemcisinin çok sayıda eşgörünümünü ağ geçidinize bağlayabilirsiniz.

Product Integrations

API Connect

API'leri ve mikro hizmetleri yaratma, çalıştırma, yönetme ve güvenliğini sağlama yeteneği sunan, uçtan uca bir API yaşam döngüsü yönetimi çözümü.

API Connect

App Connect

Tek kod satırı yazmadan, verilerin bir uygulamadan bir ya da daha fazla diğer uygulamaya nasıl taşındığını tanımlayan akışlar oluşturun.

App Connect

Product Insights

Product Insights, iş yerinde barındırılan ürünlerinizi buluta genişletir, faaliyet envanterine ve çalıştırma zamanı kullanım ölçülerine ilişkin içgörüler sağlar.

Product Insights

Secure Gateway Service hizmetini birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın