Neden kapsayıcı ve Kubernetes?

Kuruluşlar, geliştirici üretkenliğini, DevOps'ta verimliliği ve uygulama mobilitesini geliştirmek için kapsayıcıları kullanıyor.   Kapsayıcı kavramına yeni olanlar için bir tanımlama yapmak gerekirse, tüm yazılımları ve çalıştırmak için gerekli olan bağımlılıkları içeren basit bir paket olarak tanımlanabilir.Bu durumda 'kuruluma' gerek olmaksızın hızlı bir şekilde başlatılabilir ve genel ya da özel bulut arasında taşınabilir.

Bir kapsayıcının doğrudan çalıştırılması basit yazılımlar için kolaydır, ancak kurumsal düzeydeki uygulamaları devreye almak için pek de uygun değildir.  En yaygın kabul gören bir açık kaynak çözümü olan Kubernetes kapsayıcılı uygulamaları yönetme, otomatikleştirme ve devreye alma gereksinimlerini karşılıyor.

Kuruluşlar neden hep daha fazlaya ihtiyaç duyuyor?

Kapsayıcıların ve Kubernetes'in ötesinde, kuruluşlar üretim topolojilerini düzenlemeli ve uygulamalarını yönetmeli, uygulamalarının güvenliğini ve yönetişimini sağlamalıdır.

Bu ihtiyacı IBM Cloud Paks ile karşılıyoruz: IBM Cloud üzerinde Kubernetes için oluşturulan kurumsal düzeyde kapsayıcı yazılımı.  Açık standartlarla oluşturuldular ve üretimi hızlandırabilen bütünleştirmelerle genişletildiler. IBM Cloud Private ile birlikte IBM Cloud Paks, kurumsal düzeyde kapsayıcı yazılımı için güvenli ve bütünleştirilmiş bir çözüm sunar.

Containers overview summary

Temel yetenekler

Kurumsal düzeyde

Yerleşik güvenlik ve yönetişimle kurumsal düzeyde kullanım için hazır olarak gönderilir

Bütünleşik

Yönetim ve yaşam döngüsü işlemleri için bütünleştirmelerle önceden paketlenmiştir

Devreye alımı kolay

IBM Cloud Paks ile üretim düzeyinde topolojiyi, yalnızca kapsayıcıları kullanarak devreye aldığınızdan çok daha kısa sürede devreye alırsınız.

IBM Cloud Paks iş başında

'Belki üretilebilir' aşamasından 'Üretime hazır' aşamasına geçin: WebSphere Liberty + IBM Cloud Paks