Genel bakış

Özellikler

Hibrit, Çoklu Bulut, Şirket İçi ve Edge Ortamlarında DevOps'un hızlandırılması

Red Hat OpenShift on IBM Cloud, Kullanıcı Deneyimini Basitleştiriyor ve Hizmet Olarak Sunulan Avantajlar Sağlıyor

Kubernetes ile deneyimleyin

Hibrit ortamlarda veya farklı bulut sağlayıcılarıyla çalışırken bile tek ve tutarlı bir deneyim elde etmek için tanıdığınız OpenShift araçlarını ve API'lerini kullanın.

Yükseltilmiş küme ve uygulama güvenliği

Küme altyapınızı koruyun, bilgi işlem kaynaklarınızı yalıtın, verileri şifreleyin ve güvenlik açısından zengin IBM Cloud ile devreye alımlarınızda güvenlik uyumluluğundan emin olun. Varsayılan olarak daha fazla pod güvenliği için sıkı Güvenlik Bağlamı Kısıtları içerir.

Dünya çapında, sürekli erişilebilirlik

Tüm IBM Cloud çoklu alan bölgelerinde iş yüklerini dünya çapında devreye alın ve ölçeklendirin. OpenShift kümeleri, yüksek erişilebilirlik için bölge içindeki alanlara otomatik olarak yayılan, yönetilen bir anasistem (master) içerir.

Tümleşik OpenShift kataloğu

Jenkins ile hızla bir Sürekli Entegrasyon/Sürekli Teslim (CI/CD) kurulumu yapın ya da OpenShift kümesiyle tam olarak entegre olan kılavuzlu bir deneyimde bir dizi uygulamayı devreye alın.

Tüm IBM Cloud platformuna sahip inovasyon

Uygulamalarınızın gücünü genişletmek için Watson API'lerini yapay zekayla bütünleştirin. IBM Cloud Pak'lerdeki IBM ara katman yazılımlarına ölçeklenebilir genel buluttan erişin. Bir uygulamanın yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olacak izleme, log kaydı, yük dengeleme, depolama ve güvenlik için yerleşik hizmetleri kullanın.

Eğitici programlar

Bir OpenShift kümesi yaratın

Bir uygulamanın IBM Cloud üzerinde bir Red Hat OpenShift kümesi aracılığıyla nasıl devreye alındığını gösteren akış şeması

Bir OpenShift kümesi yaratın

Standart bir küme oluşturun, OpenShift konsolunu açın ve yerleşik bileşenlere erişin. OpenShift projesinde IBM Cloud hizmetlerini kullanarak bir uygulamayı devreye alın; uygulamayı bir OpenShift rotasında genel kullanıma açın.

Ölçeklenebilir web uygulamalarını devreye alın

Bir Red Hat OpenShift kümesi aracılığıyla ölçeklenebilir bir web uygulamasının devreye alımını gösteren akış grafiği

Ölçeklenebilir web uygulamalarını devreye alın

Bir web uygulamasının yapısını oluşturun, yerel olarak bir konteynerde çalıştırın, kodu özel bir Git havuzuna iletin ve sonra bir kümede devreye alın. Uygulamayı kullanıma açıp ölçekleyin, özel bir etki alanı bağlayın ve ortamı izleyin.

Güvenlik sertifikalarını yenileyin

Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ya da Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) sertifikası yenilemesinin otomatikleştirilmesi için Red Hat OpenShift'in nasıl kullanılacağını gösteren akış şeması

Güvenlik sertifikalarını yenileyin

Bu eğitici program, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ya da İletim Katmanı Güvenliği (TLS) sertifika yenilemesini otomatikleştirmek için OpenShift kurumsal Kubernetes ortamının ya da sunucusuz bir yaklaşımının nasıl kullanılacağını gösterir.

Bir veritabanını devreye alın

Red Hat OpenShift 4 ortamında PostgreSQL veritabanının devreye alınmasını gösteren akış şeması

Bir PostgreSQL veritabanını devreye alın

Bu eğitici programda, PostgreSQL veritabanının eşgörünümlerini oluşturabilmeniz için, bir topluluk operatörünün önceden mevcut olan bir Red Hat OpenShift projesinde devreye alınması süreci açıklanır.

Uygulama devreye almayı otomatikleştirin

Bir uygulamanın Red Hat OpenShift kümesinde hızla devreye alınması için Tekton'un nasıl kullanılacağını gösteren akış şeması

Uygulama devreye almayı otomatikleştirin

Bu kod örneğinde, size Tekton kullanarak bir uygulamayı devreye alma süresini 45 dakikalık tıklama ve yapılandırmadan 15 dakikaya ve birkaç komuta nasıl indirdiğimizi gösteriyoruz.

Sık sorulan sorular

Hangi OpenShift sürümleri destekleniyor?

Red Hat OpenShift on IBM Cloud, OpenShift'in aşağıdaki sürümlerini destekler. İşçi düğümü işletim sistemi Red Hat Enterprise Linux® 7'dir.

Desteklenen sürümler:

  • En son: 4.7 (Kubernetes 1.20)
  • Varsayılan: 4.6 (Kubernetes 1.19)

Kullanılmayan ve desteklenmeyen sürümler:

  • Kullanılmayan: 3.11 (Kubernetes 1.11), 4.5 (Kubernetes 1.18)
  • Desteklenmeyen: 4.3 (Kubernetes 1.16), 4.4 (Kubernetes 1.17)

OpenShift cli on IBM Cloud ürününü nasıl kurabilirim?

Kümeleri ve işçi düğümlerini oluşturma gibi işlemlerle OpenShift küme altyapınızı oluşturmak ve yönetmek için, Red Hat OpenShift on IBM Cloud komut satırı arayüzü (ibmcloud oc) özelliğini kullanabilirsiniz. Daha sonra, OpenShift kümeniz içindeki projeler, pod'lar ve devreye alımlar gibi kaynakları yönetmek için OpenShift CLI (oc) özelliğini kullanabilirsiniz.

IBM Cloud üzerinde OpenShift rotalarını nasıl yapılandırabilirim?

Bir rota kullanarak, Red Hat OpenShift on IBM Cloud kümesindeki hizmetleri yönlendiricinin dış IP adresinde açığa çıkarın. Varsayılan olarak, bir OpenShift yönlendiricisi, dış ağ trafiği için giriş uç noktası olarak işlev görerek kümeniz için devreye alınır.

Uygulamalarınız için rota oluşturmak üzere OpenShift yönlendiricisini kullanabilirsiniz. Rotalara, dış istemcilerin uygulamanıza istek göndermek için kullanabilecekleri, yönlendirici alt etki alanından genel ya da özel olarak erişilebilen bir anasistem adı atanır. Anasistem adını güvenceye almak için yönlendiricinin TLS sertifikasını kullanarak güvenli olmayan ya da güvenli rotalar yaratmayı seçebilirsiniz. Bir dış istek anasistem adınıza ulaştığında, yönlendirici, isteğinizi yetkilendirir ve bu isteği uygulamanızın dinlediği özel IP adresine iletir.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud, bir konteyner kayıt dosyası içeriyor mu?

Red Hat OpenShift on IBM Cloud kümeleri, konteyner görüntülerini yerel olarak oluşturmak, devreye almak ve yönetmek için bir iç kayıt dosyası içerir. İşletmeniz genelindeki görüntülere erişimi yönetmek ve denetlemek üzere özel bir kayıt dosyası için, kümenizi IBM Cloud® Container Registry olanağını kullanacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud ile gelen ek güvenlik önlemleri var mı?

Risk analizi ve güvenlik koruması için Red Hat OpenShift on IBM Cloud'daki yerleşik güvenlik özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellikler, küme altyapınızı ve ağ iletişiminizi korumanıza, bilgi işlem kaynaklarınızı yalıtmanıza ve altyapı bileşenleriniz ve kapsayıcı devreye alımlarınızda güvenlik uyumluluğunun sağlanmasına yardımcı olur.

Red Hat OpenShift Service Mesh'i, Red Hat OpenShift on IBM Cloud kümesinde mikro hizmetlerle birlikte nasıl kurabilirim?

Red Hat OpenShift Service Mesh işlecinin (diğer ek işleçlerle birlikte) nasıl kurulacağını, hizmet ağlarının dışında bir hizmeti açığa çıkarmak için bir Istio giriş-ağ geçidinin nasıl yapılandırılacağını, A/B testi ve kanarya uygulamaları gibi önemli görevleri ayarlamak için trafik yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğini, mikrohizmet iletişiminin nasıl güvenli hale getirileceğini ve hizmetleri izlemek için metrikleri, log kaydı ve izleme olanağının nasıl kullanılacağını öğrenmek için bu çözümdeki yönergeleri izleyin.