Seçenekler: dört adet depolama sınıfı katmanı ve bir adet ilkeye dayalı arşiv

IBM Cloud Object Storage, üst düzeyde ölçeklenebilir, dayanıklı ve esnek bir bulut depolama hizmetidir.  Depolama maliyetlerinizi en etkin şekilde yönetirken iş yükü performansı gereksinimlerinizi karşılayabilmeniz için ilke tabanlı arşiv yeteneğinin yanı sıra dört adet depolama sınıfı katmanı sunar. Bunlar arasında örneğin şunlar yer alıyor: 

  • Etkin iş yükleriyle veriler için standart katman
  • Daha az etkin iş yükleri için kasa
  • Soğuk iş yükleri için Soğuk Kasa
  • Dinamik iş yükleri için flex
  • Uzun dönemli tutma için arşiv

4 katmanı betimleyen grafik: standart: kasa, soğuk kasa ve esnek

Depolama sınıfı katmanları

Standart: aktif iş yükleri

Standart depolama katmanı, yüksek performans ve düşük gecikme süresi gerektiren ve verilere sık sık erişilmesini (ayda birçok kez) gerektiren etkin iş yükleri için kullanılır. Alınan veri için ücret yoktur (işletim isteğinin kendisi ve genel giden bant genişliği dışında). Yaygın kullanım örnekleri arasında akan mobil ve web içeriği, DevOps, analitik, işbirliği ve etkin içerik havuzları yer alır.

Kasa: daha az aktif iş yükleri

Kasa depolama katmanı, sık olmayan veri erişimi (ayda bir kez veya daha az) gerektiren, ancak gerektiğinde anında, gerçek zamanlı erişimi gerektiren daha az etkin iş yükleri için kullanılır. Veri okuma için düşük bir alma ücreti uygulanır. Kasa, Standart sınıf katmanının aynı yüksek dayanıklılığı, yüksek verimi ve düşük gecikme süresini sunar. Kasa, daha soğuk ve daha az etkin veriler için bu hizmetin amaçlanan kullanımıyla tutarlı bir nesne boyutu ve depolama süresi eşiği içerir. Ortak kullanım senaryoları, yedekleme ve dijital varlık saklamayı içerir.

Soğuk Kasa: soğuk iş yükleri

Soğuk Kasa depolama sınıfı katmanı, verilerin esas olarak arşivlendiği (yılda birkaç kez erişildiği), ancak gerektiğinde anında, gerçek zamanlı erişim gerektiren soğuk iş yükleri için kullanılır. Veri okuma için daha büyük bir alma ücreti uygulanır. Soğuk Kasa, bu hizmetin soğuk, etkin olmayan verileri depolama amaçlı kullanımla tutarlı bir nesne boyutu ve depolama süresi eşiği içerir. Yaygın kullanım örnekleri arasında uzun vadeli yedekleme, bilimsel veriler gibi büyük veri kümesi koruması veya uygun maliyetli olarak depolanması, ancak gerektiğinde hızlı erişim gerektiren daha eski medya içeriği yer alır.

Flex: dinamik iş yükleri

Flex depolama sınıfı katmanı, erişim kalıplarının tahmin edilmesi daha zor olduğu dinamik iş yükleri (sıcak ve soğuk iş yükleri karışımı) için kullanılır. Flex, erişim kalıplarına dayalı olarak bir alma ücretiyle verileri depolamak için düşük bir ücret sunar. Kullanıma bağlı olarak, alma ücretleriyle birlikte daha soğuk depolamanın daha düşük maliyeti bir en üst değeri aşarsa depolama ücreti artar ve alma ücreti uygulanmaz. Ortak kullanım senaryoları arasında bulut tabanlı analitik ve kognitif iş yükleri ile kullanıcının oluşturduğu uygulamalar yer alır.

Verileri en düşük maliyetli arşive otomatik olarak katmanlama

IBM Cloud Object Storage ilke tabanlı arşiv, nadir erişilen ve uzun süreli saklama gerektiren veriler için en düşük maliyetli seçenektir. Müşteriler, herhangi bir depolama sınıfı katmanında (Standart, Kasa, Soğuk Kasa, Flex) nesne depolama kovalarına yazılan nesneler için bir arşiv ilkesi uygulayarak verilerinin yaşam döngüsünü yönetebilir. Belirtilen sürenin sonunda, nesneler arşivlenir. Arşivlendikten sonra, müşteriler gerektiğinde erişim için nesnelerin geçici bir kopyasını geri yükleyebilirler. Geri yükleme 12 saate kadar sürebilir. Arşiv hizmeti, diğer IBM Cloud Object Storage sınıf katmanlarıyla aynı yüksek güvenliği, kullanılabilirliği, dayanıklılığı ve ölçeklenebilirliği korumak üzere tasarlanmıştır.

Verilerin en düşük maliyetli arşive katman şeklinde otomatik olarak eklenmesi amacıyla ilkeleri uygulama becerisini gösteren grafik

Arşiv avantajları

En düşük maliyet

Arşiv, en düşük maliyetli seçenektir (veri depolama USD 0.00099/GB/ay ve geri yükleme USD 0.02/GB). Kanunların zorunlu kıldığı ve uyumluluk için gerekli olan kayıtlar, büyük veri kümelerinin korunması ve yedeklerin uzun süreli olarak depolanması gibi büyük veri kümelerinin uzun süreli olarak saklanması için idealdir.

Arşiv ilkesi kullanılarak veri geçişi

Arşiv, tüm IBM Cloud Nesne Depolama Sınıflarıyla - Smart Tier, Standard, Vault ve Cold Vault - çalışır ve depolama maliyetlerinin daha da düşürülmesi için nesneleri daha düşük maliyetli arşive taşımak üzere yaşa dayalı ilkeler uygulamanıza imkan tanır. Arşivlendikten sonra, gereksinim duyulduğunda erişim için nesnelerin geçici kopyasını geri yükleyebilirsiniz (geri yükleme 12 saate kadar sürebilir).

Basitleştirilmiş API

Geçiş yaşam döngüsü ve geri yükleme için S3 API yapıları desteğiyle IBM Cloud Object Storage API'sini kullanabilirsiniz. Ayrıca, IBM Cloud Object Storage yazılım geliştirme setlerini kullanarak kendi uygulamalarınızı yazabilirsiniz.

IBM Cloud Object Storage sınıf katmanlarını ve arşivlerini karşılaştırın

İş yükü performansı ve veri erişimi ihtiyaçlarınız için doğru seçeneği tercih edin ve depolama maliyetlerini etkin biçimde yönetin.

  Standart Kasa Soğuk Kasa Flex Arşivleme
Desteklenen iş yükleri En aktif yüksek performanslı iş yükleri (günlük erişim) Daha düşük sıklıkta kullanılan iş yükleri (aylık erişim) Nadiren kullanılan gerçek zamanlıya yakın veriler
(yıllık erişim)
Veri kullanımı öngörülemez (değişken erişim) Uzun süreli saklama için depolanan veriler (nadir erişim)
İş yükü kullanım senaryosu örnekleri Mobil ve web içeriği akışı Dijital varlık saklama ve yedekleme Yedekleme, olağanüstü durum kurtarma veya daha eski içerik Bulut tabanlı ve kognitif uygulamalar Uyumluluk ve arşiv verileri, manyetik bant yerine kullanım
Esneklik seçenekleri (bölgeler arası, bölgesel ve tek tesis) Tümü Tümü Tümü Tümü Bölgesel
Alma/
Geri yükleme ücreti
Alma ücretsizdir GB başına GB başına GB başına GB başına
Arşive geçiş** Evet Evet Evet Evet  

IBM Cloud Object Storage fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

** Arşiv ilkesi kullanılarak verilerin arşive geçirilmesini destekler.