Genel bakış

Depolama sınıfı yetenekleri

Standard (etkin veriler için)

Standard (etkin veriler için)

Ayda birden çok kez erişilen etkin veriler için bu düzeyi kullanın. Gerekli olduğunda verilerinize hemen erişebilirsiniz. Yaygın kullanım senaryoları arasında canlı mobil ve web içeriği yayınlama, DevOps, analitik, işbirliği ve etkin içerik havuzları yer alır. Geri alma ücreti, minimum nesne boyutu ve minimum süre gerekliliği yoktur.

Vault (daha az etkin veriler için)

Vault (daha az etkin veriler için)

Bu düzeyi, ayda bir kez ya da daha az erişilen, daha az etkin veriler için kullanın. Veriler, ihtiyaç duyulduğu anda kullanılabilir. Veri okuma için düşük bir geri alma ücreti uygulanır. Yaygın kullanım senaryoları arasında yedekleme ve dijital varlık saklama bulunur. Vault sınıfı, 128 KB'lik faturalandırılabilir minimum nesne boyutu ve minimum 30 günlük depolama süresi içeren bir nesne boyutu ve depolama süresi eşiği getirir.

Cold Vault (soğuk veriler için)

Cold Vault (soğuk veriler için)

Bu seçeneği yılda yalnızca birkaç kez erişilen veriler için kullanın. Veri okuma için daha büyük bir geri alma ücreti uygulanır. Yaygın kullanım senaryoları arasında uzun süreli yedekleme, büyük veri kümesi koruması ya da daha eski ortam içeriği bulunur. Cold Vault sınıfı, 256 KB'lik faturalandırılabilir minimum nesne boyutu ve minimum 90 günlük depolama süresi içeren bir nesne boyutu ve depolama süresi eşiği getirir. Minimum boyuttan daha küçük nesnelerin ücreti, faturalandırılabilir minimum nesne boyutu ücretine eşit olacaktır.

Smart Tier ayrıntıları

Smart Tier: Nasıl işler

Archive ayrıntıları

Archive avantajları

Dipnotlar

¹İşlem Sayısı ≥ 1000 x {Depolama (GB) - Geri Alımlar (GB)} olursa, veriler Hot olarak sınıflandırılır

İşlem Sayısı ≥ {Depolama (GB) - Geri Alımlar (GB)} olursa, veriler Cold olarak sınıflandırılır

Yukarıdaki koşullardan hiçbiri geçerli değilse, veriler Cool olarak sınıflandırılır. Ek bilgi edinmek için faturalama konusuna bakın.

²Archive ("Cold" arşivleme verileri için): Archive seçeneğinden geri yükleme işlemi en çok 12 saat sürer. Archive seçeneğinin minimum depolama süresi 90 gündür.

Accelerated Archive ("Warm" arşivleme verileri için): Accelerated Archive seçeneğinden geri yükleme işlemi en çok 2 saat sürer. Accelerated Archive seçeneğinin minimum depolama süresi 90 gündür.