Verilerinizi silinmeye ya da değiştirilmeye karşı koruyun

IBM Cloud® tarafından sunulan değiştirilemez nesne depolaması, müşterilerin kayıtları saklama süreleri sona erinceye ve yasal muhafaza kararları kaldırılıncaya kadar silinmeye veya değiştirilmeye karşı korumak için WORM (Bir Kez Yaz Çok Kez Oku), silinemez ve yeniden yazılamaz bir biçimde saklamasına ve veri bütünlüğünü sürdürmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Saklama ilkelerinin oluşturulması ve uygulanması

Verilerin belirli bir süre (saklama süresi) boyunca saklanması, kullanıcı arayüzü ya da bir API kullanılarak, bir IBM Cloud Object Storage bölmesine bir saklama ilkesi eklenmesinden itibaren başlar. Bölme düzeyindeki bir saklama ilkesi, veri saklama gereksinimlerinin yönetilmesine yardımcı olan bir varsayılan, minimum ve maksimum saklama süresini belirleme esnekliğini sunar. 

 

Nesne düzeyinde saklamanın kullanılması
 

IBM tarafından sunulan değiştirilemez nesne depolaması, aynı zamanda saklamayı nesne düzeyinde uygulama becerisini sağlar. Bu, bölme düzeyinde belirlenmiş olan varsayılan saklama süreleri kullanılarak ya da nesneler yazılırken eklenebilen özel bir saklama süresi kullanılarak gerçekleştirilir. Yasal muhafaza nesne düzeyinde de uygulanabilir ve bu, herhangi bir belirli denetleme faaliyeti tamamlanıncaya kadar verilerin silinmesini önler. Saklama süresi ile yasal muhafaza, IBM Cloud Object Storage platformuna veri alımı sırasında tek bir nesneye ya da çok sayıda nesneye uygulanabilir. Nesneler, saklama süresi sona erinceye ve tüm yasal muhafaza kararları kaldırılıncaya kadar silinemez.

Yasal düzenlemelere uyum için verilerin silinmeye ya da değiştirilmeye karşı korunmasını gösteren şema

Yetenekler

  • Bir bölme için saklama ilkesi belirleme ve saklama süresi belirleme yeteneği
  • Değişken kullanıcı tanımlı saklama süreleri için destek
  • Saklama ilkesi bulunan bir bölmeye yazılan bir nesne, varsayılan saklama süresini devralabilir ya da kullanıcı tanımlı bir saklama süresine sahip olabilir
  • Saklama ilkesi bulunan bir bölme içindeki bağımsız nesne, yasal muhafazaya tabi olabilir. Bu durum, nesnenin silinmesini ya da üzerine yazılmasını önler.
  • Saklama süresinin bölme ve nesne düzeyinde belirlenmesi ve görüntülenmesi için API uzantılarının kullanılması
  • Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü kullanılarak saklama sürelerini verimli bir biçimde belirleme ve yönetme yeteneği