Nedir?

Nedir? 

IBM Cloud Object Storage, yapılandırılmamış verileri saklamak için kullanılabilen bir depolama hizmetidir ve yüksek dayanıklılık, dirençlilik ve güvenlik için tasarlanmıştır. Verilere SDK'lar (Yazılım Geliştirme Setleri) ya da IBM kullanıcı arayüzü kullanılarak erişilebilir.

IBM Cloud Object Storage ile neler yapabilirim?

RESTful API'leri ve SDK'larla desteklenen self servis bir portal aracılığıyla dünyanın her yerinden yapılandırılmamış verilerinize erişmek için IBM Cloud Object Storage platformunu kullanabilirsiniz. Gereksinimlerinize bağlı olarak, yedekleme ve kurtarma, arşiv, medya içeriği havuzu, analitik için veri gölü havuzu olarak ve bulut tabanlı uygulamalar için depolama hizmetiniz olarak kullanabilirsiniz.

IBM Cloud Object Storage çözümünde ne tür verileri depolayabilirim?

Görüntüler, videolar, belgeler gibi her tür veriyi herhangi bir biçimde saklayabilirsiniz.

IBM Cloud Object Storage çözümünde ne kadar veri depolayabilirim?

Depolayabileceğiniz toplam veri hacmi neredeyse sınırsızdır. Maliyet yapısıyla ilgili bilgi edinmek için lütfen fiyatlandırmaya bakın. Tek tek nesneler, maksimum 10 TB olmak üzere farklı boyutlarda olabilir. 100 MB'ın üzerindeki nesneler için, nesneleri parçalar halinde karşıya yükleme seçeneğini düşünebilirsiniz.

Verilerim IBM Cloud Object Storage üzerinde nasıl düzenlenir?

IBM Cloud Object Storage içinde depolanan bilgiler birçok coğrafi bölge genelinde şifrelenir ve dağıtılır. Bu hizmet, IBM Object Storage System tarafından sağlanan dağıtılmış depolama teknolojilerini kullanır.

IBM Cloud Object Storage hizmeti bir Hizmet Seviyesi Sözleşmesi (SLA) sunuyor mu?

Evet. Lütfen bu bağlantıyı kullanarak IBM Cloud Hizmet Seviyesi Sözleşmesi'ne bakın.

Kaç bölme tahsis edebilirim?

Her bir Cloud Object Storage eşgörünümü başına 100 bölme tahsis edebilirsiniz. Bu sınırın üzerinde bir sayıda tahsis yapmanız gerekiyorsa lütfen müşteri desteğiyle iletişim kurun.

Karşıya yükleyebileceğim ve saklayabileceğim nesne için bir boyut sınırı var mı?

Boyutu 10 TB'ye kadar olan nesneleri karşıya yükleyebilirsiniz. Tüm nesne anahtarlarının 1024 karakterden uzun olmaması gerekir ve bir web adresinde sorunlu olabilecek karakterlerden kaçınılması önerilir (örn. ?, =, <, vb.). Lütfen, herhangi bir kullanıcıyı (doğal kişi) ada, yere veya diğer adlara göre tanımlayabilecek (PII) bilgileri kullanmamaya özen gösterin. Tek bir depolama eşgörünümünde ya da bu amaçla tek bir bölmede kullanabileceğiniz depolama miktarında uygulanan bir sınırlama yoktur. Her bir bölme milyarlarca nesne tutabilir.

Aspera yüksek hızlı aktarımı kurulu değilse, karşıya yüklemek için konsolu kullanırken nesneler 200 MB boyutunu aşamaz. Aspera yüksek hızlı aktarımı kullanarak, etkin tarayıcı penceresi yerine arkaplanda daha büyük nesneler yükleyebilirsiniz. Ayrıca aktarımlar görüntülenebilir, duraklatılabilir ya da iptal edilebilir.

Verilerimi depolamak için bölgesel, bölgeler arası ve tek veri merkezi arasında nasıl karar veririm?

 • Bölgesel dirençlilik, düşük gecikme süresi içindir. Verileriniz, tek bir bölgede bulunan 3 IBM veri merkezine dağıtılır.
 • Kritik misyonlu erişilebilirlik için bölgeler arası dirençlilik. Verileriniz, 3 veya daha çok farklı bölgede bulunan 3 IBM veri merkezinde depolanır. Bölgeler arası, coğrafi dirençlilik sağlar ve birden çok uç noktada kullanılabilir.
 • Tek veri merkezi, veri yerelliğinin en öncelikli olduğu durumlar içindir. Verileriniz tek bir veri merkezinde saklanır. Veriler, birçok fiziksel depolama aygıtında dağıtılır, ancak tek bir veri merkezinde tutulur. Bu yerlerde herhangi bir tahribat meydana gelmesi durumunda otomatik replikasyon veya yedekleme sağlanmaz.

Verilerimin saklanacağı coğrafi konumu nasıl belirlerim?

Bölgesel, bölgeler arası ya da tek veri merkezi arasında karar vermeye ek olarak birkaç unsuru dikkate almak isteyebilirsiniz:

 1. Veri erişimi gecikmesini azaltma isteğiniz doğrultusunda bir yer seçmek isteyebilirsiniz.
 2. Yasal ve/veya mevzuat gereksinimlerini karşılamak için bir yer seçmek isteyebilirsiniz.
 3. Çeşitli fiyatlandırma seçeneklerini dikkate almak isteyebilirsiniz.
 4. Yedeklilik için diğer operasyonlarınızdan uzak bir yer seçmek isteyebilirsiniz.

ABD veya AB ülkelerinde yaşamıyor olsam da IBM Cloud Object Storage platformunu kullanabilir miyim?

Evet, dünyanın her yerinden IBM Cloud Object Storage platformunu kullanabilirsiniz. Sadece bir bölme yaratırken verilerinizi depolamak istediğiniz yeri seçmeniz gerekir.

IBM Cloud Object Storage hangi depolama sınıflarını sunar?

Smart Tier (Akıllı Katman): Smart Tier, özellikle erişim kalıplarının bilinmediği ya da tahminin zor olduğu dinamik iş yüklerine yönelik olarak, herhangi bir iş yükü için kullanılabilir. Smart Tier, aylık veri etkinliğine dayalı olarak depolanan verileri (üç yerleşik katmandan birine) "sıcak", "serin" ve "soğuk" katmanları dahilinde sınıflandırarak basitleştirilmiş bir fiyatlandırma yapısı ve otomatik maliyet optimizasyonu sunar. Daha sonra bölmedeki tüm veriler, geçerli en düşük ücrete göre faturalandırılır. Minimum nesne boyutu ya da minimum depolama süresi için herhangi bir eşik yoktur ve herhangi bir geri alma ücreti bulunmaz. Nasıl işlediğiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama için faturalandırma konusuna bakın.

Standard: Sık erişilen verileri depolamak üzere tasarlanmıştır ve işbirliği, analitik, etkin içerik havuzları, eşitleme ve paylaşım uygulamaları gibi kullanım senaryoları için daha düşük maliyetle daha yüksek performans sunar. Ayda birkaç kez erişilen veriler için idealdir.  

Vault (Kasa): Manyetik bant değiştirme, yedekleme ve olağanüstü durum kurtarması gibi işlevler için, daha az sıklıkta erişilen verileri depolamak üzere kullanılır. Ayda bir kez veya daha seyrek erişilen veriler için idealdir.  

Cold Vault (Soğuk Kasa): Arşivleme, dijital varlık koruması ve uyumluluğa yönelik uzun vadeli yedekleme gibi kullanım senaryoları için, minimum seviyede erişilen verileri depolamak üzere kullanılır. Minimum erişim gerektiren verilerin uzun vadeli saklanması için kullanılır.

Vault veya Cold Vault depolama sınıfını kullanarak verilerimi depolamak istersem başka bir hesap oluşturmam gerekir mi?

Hayır. Depolama sınıfları, bölme düzeyinde tanımlanır. İstenen depolama sınıfına ayarlanan yeni bir bölme oluşturmanız yeterlidir.

Bir bölmedeki depolama sınıfını değiştirebilir miyim? Örneğin, "standard" sınıfında üretim verilerimiz varsa ve sık sık kullanmıyorsak maliyetleri azaltmak için bu verileri "vault" sınıfına kolayca geçirebilir miyiz?

Depolama sınıfının değiştirilmesi, bir bölmedeki verilerin istenen depolama sınıfıyla başka bir bölmeye elle taşınmasını veya kopyalanmasını gerektirir.

İlke tabanlı arşiv nedir?

IBM Cloud Object Storage ilke tabanlı arşiv (Archive), nadiren erişilen veriler için en düşük maliyetli seçeneğimizdir. Archive, var olan depolama sınıflarımızdan (Smart Tier, Standard, Vault ya da Cold Vault) herhangi biriyle çalışır ve bir bölmede nesnelerin belirli bir sürenin ardından Archive seçeneğine geçişini sağlamak üzere arşivleme ilkesi ayarlamanıza olanak sağlar. Örneğin müşteriler, depolama sınıfı katmanlarından birinde var olan bir bölme ya da yeni bir bölmede bir arşiv ilkesi yaratabilir. Arşiv ilkesiyle, anında arşivlemek (arşiv ilkesini 0 gün olarak ayarlayarak) için bölmedeki yeni nesnelerin taşınması için bir süre belirtebilir ya da nesnelerin arşivleneceği başka bir süre (10 yıla kadar) belirleyebilirsiniz.

 

Archive seçeneğinden kimler yararlanabilir?

Archive ile herhangi bir kuruluş, nesnelerin yaşına göre arşiv ilkesini eskiyen verilerin toplu ve otomatik olarak en düşük maliyetli Archive seçeneğine geçişi için ayarlayarak depolama maliyetlerini yönetebilir.

Archive, diğer IBM Cloud Object Storage sınıflarıyla nasıl entegre olur?

Depolanan nesnelerin herhangi bir depolama sınıfı katmanından (Smart Tier, Standard, Vault ve Cold Vault) geçişi için bir bölmede bir arşiv ilkesi ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemleri tüm depolama katmanlarında kullanabilir ve arşiv ilkelerini nesnelerine karşı kullanabilirsiniz. Her bölmede depolayabileceğiniz nesne sayısında sınır yoktur.

Archive tüm IBM Cloud Object Storage lokasyonlarında sunuluyor mu?

Archive seçeneğini kullanmak için Bölgesel olanaklarda bölmeler oluşturmanız gerekir. Hizmetin sunulduğu bölgeleri buradan görüntüleyin.  

Var olan bir bölmede bir arşiv ilkesi ayarlayabilir miyim?

Evet, var olan bir bölmede arşiv ilkesi ayarlanabilir. Bu ilke, karşıya yüklenen yeni nesneler için geçerli olur ve bölmede var olan nesneleri etkilemez.

Verileri doğrudan arşive nasıl taşıyabilirim?

Anında arşivleme için bir bölmedeki arşiv ilkesini 0 gün olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ilke, karşıya yüklenen yeni nesneler için geçerli olur ve bölmede var olan nesneleri etkilemez.

Arşivlenmiş nesnelerimi nasıl alabilirim?

Arşivlenmiş bir nesneyi geri yüklemeniz gerekir. Geri yüklenen nesneye daha sonra orijinal depolama sınıfı katmanından erişilebilir. Nesne geri yükleme işlemi 12 saate kadar sürebilir.

Arşivlenen verilerimde SQL sorgularını nasıl çalıştırabilirim?

Nesneyi ilk depolama sınıfına (Smart Tier, Standard, Vault ya da Cold Vault) geri yüklemeniz ve daha sonra geri yüklenen nesne için SQL sorguları çalıştırmanız gerekir.

Var olan bir arşiv ilkesini değiştirirsem/silersem ne olur?

Bir bölmede var olan bir arşiv ilkesindeki değişiklikler, karşıya yüklenen yeni nesneleri etkiler. Bölmedeki var olan nesneler, ilke değişikliklerinden önce eski arşiv ilkesinin etkisi altında kalır.

Arşivde veri depolama maliyeti nedir?

Arşiv kullanımı, veri depolama için USD 0.00099 GB/Ay, veri geri yükleme için USD 0.02 GB/Ay olarak fiyatlandırılır (ABD bölgesel örneği). Arşivde depolama/geri yükleme ile ilişkili herhangi bir gizli işletim ücreti yoktur.

Verilerim ne kadar güvenli?

Verilerim ne kadar güvenli?

IBM Cloud Object Storage son derece güvenlidir. Başlangıçta yalnızca bölme ve nesne sahiplerinin oluşturdukları bulut nesne depolama hizmetine erişimi vardır. Hizmet, verilere erişmek için kullanıcı kimlik doğrulamasını destekler; kullanıcılara ve uygulamalara seçmeli olarak izin vermek için, bölme ilkeleri gibi erişim denetimi mekanizmalarını kullanabilirsiniz. HTTPS iletişim kuralını kullanarak SSL uç noktalarıyla verilerinizi güvenle karşıya/karşıdan yükleyebilirsiniz.

Ekstra güvenlik gerekiyorsa, atıl durumdaki depolanan verilerin şifrelenmesi için Müşterinin sağladığı Anahtarlar seçeneğiyle Server-Side Encryption (SSE-C) ya da Key Protect Service hizmetini kullanabilirsiniz. IBM Cloud Object Storage, hem Key Protect hem de SSE-C için şifreleme teknolojisi sağlar. Bu seçeneklerin her ikisi de sunucu tarafı şifrelemesi sağlar.

IBM Cloud Object Storage üzerinde depolanan verilere yönelik erişimi nasıl denetleyebilirim? 

Verilerinizin güvenliği için kontrol mekanizmalarına erişmek üzere Kimlik ve Erişim Yönetimini (IAM) kullanabilirsiniz. IAM ilkeleri, çok sayıda çalışanı olan kuruluşların tek bir IBM Cloud hesabı altında birden çok kullanıcı oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. IAM ilkeleriyle şirketler, IAM kullanıcılarına kendi Cloud Object Storage hizmeti eşgörünümleri, bölmeleri vb. için kontrol izni verebilirler.

IBM Cloud Object Storage ne kadar dayanıklıdır?

IBM Cloud Object Storage ne kadar dayanıklıdır? 

IBM Cloud Object Storage, belirli bir yıl içinde nesnelerin yüzde %99,999999999 dayanıklılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak veriler, Dağıtım Algoritmaları (IDA) kullanılarak veri merkezleri ağında dağıtılan, anlaşılmayan "dilimlere" ayrılarak veri geçişi ve depolamasını doğası gereği özel ve güvenli hale getirir. Herhangi tek bir depolama düğümünde verilerin tam kopyası bulunmaz.

IBM Cloud Object Storage atıl ve hareket halindeki veriler için şifreleme sağlar mı?

Evet. Atıl durumdaki veriler, otomatik sunucu tarafı Advanced Encryption Standard (Gelişmiş Şifreleme Standardı) 256 bit şifreleme ve Secure Hash Algorithm (Güvenli Hash Algoritması) (SHA)-256 ile şifrelenir. Hareket halindeki verilerin, yerleşik, taşıyıcı seviyesinde Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) şifrelemesi kullanılarak güvenliği sağlanır.

Verilerimi şifrelemek istersem, tipik şifreleme ek yükü nedir?

Sunucu tarafı şifrelemesi, müşteri verileri için her zaman çalışır durumdadır ve şifreleme, Cloud Object Storage platformunun işlem maliyetinin büyük bir kısmı değildir.

Şifreleme için kendi anahtarlarımı sağlayabilir miyim?

Evet. IBM Cloud, atıl durumdaki verilerinizin şifrelenmesi için kendi anahtarınızı sağlamanın iki yolunu destekler:

 1. Key-Protect- Key Protect özelliğini kullanarak bölme oluşturma sırasında kendi anahtarınızı sağlayabilirsiniz. IBM Cloud'daki anahtarlarınızın yaşam döngüsünü yönetebilirsiniz. Ek bilgi edinin.
 2. SSE-C- Şifreleme için kendi anahtarınızı sağlayabilirsiniz. IBM Cloud, IBM Cloud Object Storage içinde anahtarınızı kaydetmez. Kendi anahtarınızı yönetmeniz ve verilerinizin depolanması ve alınması sırasında bu anahtarın sağlanması üzerinde durulur.

CPA (Custom Private Addressing) müşterisi değilim. IBM Cloud Object Storage, Direct Link üzerinden nasıl kullanılır?

 1.  Müşteri, her zamanki gibi Direct Link'e bağlanır;
 2.  Varsayılan olarak, Direct Link müşterileri, özel hizmet ağında Cloud Object Storage platformuna erişemez. Özel ağa geçiş yapmak ve hizmet ağı üzerinde Cloud Object Storage için özel uç noktasına erişmek için vRouter'larında bir rota oluşturmaları gerekir;
 3. Müşterinin, 1 veya 2 katı Vyatta tahsis etmesi gerekir;
 4. IBM Cloud Object Storage platformuna erişmek için bulut nesne özel uç noktalarını kullanın.

IBM Cloud Object Storage platformunun fiyatı ne kadar?

IBM Cloud Object Storage, minimum maliyet olmaksızın kullandığınız kadar ödeyeceğiniz bir model olarak tasarlanmıştır. Lütfen ayrıntılar için fiyatlandırma bölümüne bakın.

IBM, Cloud Object Storage kullanımımı nasıl hesaplıyor ve takip ediyor?

Cloud Object Storage, 4 farklı depolama sınıfı sunar: Smart Tier, Standard, Vault, and Cold Vault. Depolama sınıflarının her biri için, aşağıdaki ölçümlerin bazıları ya da tümü toplanır ve hesaptaki tüm Cloud Object Storage eşgörünümlerinde bir araya getirilir.

Depolama 

IBM, veri nesnelerini depolamak için kullanılan depolama alanını (gigabayt cinsinden) takip eder ve ölçer. Faturalandırma dönemi boyunca toplam depolama maliyeti, tüm günler için günlük ortalama depolama maliyetinin toplamıdır. Belirli bir gün için ortalama depolama kullanımı, gün boyunca düzenli aralıklarla kullanım veri noktaları toplanarak ve tüm veri noktalarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Genel giden bant genişliği

IBM, genel uç noktalarında veri nesnelerine erişirken genel giden bant genişliğini (gigabayt cinsinden) izler ve ölçer. Bir faturalandırma dönemi için genel giden bant genişliği, toplanan tüm kullanım verileri noktalarının toplamı olarak hesaplanır. Ölçüm süresi boyunca kullanılan bant genişliğini içeren kullanım veri noktaları, en az saatte bir olarak toplanır.

Alma

IBM, hem genel hem özel uç noktalarla veri nesnelerine erişirken toplam veri alımını (gigabayt cinsinden) takip eder ve ölçer. Bir faturalandırma dönemi için veri alımı, toplanan tüm kullanım veri noktalarının toplamı olarak hesaplanır. Ölçüm süresi boyunca gerçekleşen veri alımını içeren kullanım veri noktaları, en az saatte bir olarak toplanır.

Sınıf A API çağrıları

IBM, veri nesneleri işlenirken PUT, COPY, POST ve LIST işlemlerini takip eder ve ölçer. Bir faturalama dönemi için Sınıf A API çağrıları, toplanan tüm kullanım veri noktalarının toplamı olarak hesaplanır ve bu toplam en yakın binliğe yuvarlanır. Ölçüm süresi boyunca yapılan çağrıları içeren kullanım veri noktaları, en az saatte bir olarak toplanır.

Sınıf B API çağrıları

IBM, veri nesnelerine erişim için GET ve diğer işlemleri izler ve ölçer. Bir faturalama dönemi için Sınıf B API çağrıları, toplanan tüm kullanım veri noktalarının toplamı olarak hesaplanır ve bu toplam en yakın on binliğe yuvarlanır. Ölçüm süresi boyunca yapılan çağrıları içeren kullanım veri noktaları, en az saatte bir olarak toplanır.

 

Immutable Object Storage nedir?

Immutable Object Storage, WORM (Bir Defa Yaz, Çok Defa Oku), silinemez ve yeniden yazılamaz bir biçimde elektronik kayıtları muhafaza etme ve veri bütünlüğünü sürdürme yeteneğini sunar. Müşterilerin bir IBM Cloud Object Storage bölmesinde bir saklama ilkesi belirlemelerine ve belirli saklama süreleri ayarlayarak ya da nesne düzeyinde yasal muhafaza uygulayarak nesnelerin silinmesini önlemelerine olanak tanır.  

Immutable Object Storage yeteneğinden kimler yararlanabilir?

Elektronik kayıtları, belirli bir süre boyunca IBM Cloud Object Storage üzerinde muhafaza etmeye gerek duyan her kuruluş, bu yetenekten yararlanabilir.

Immutable Object Storage yeteneğinin kullanımıyla alakalı ek bir ücret var mı?

Bu özellik, IBM Cloud Object Storage Standart fiyatlandırma planına dahildir.

Bir IBM Cloud Object Storage bölmesi için saklama ilkesi nedir?

Saklama ilkesi, IBM Cloud Object Storage bölmesi düzeyinde uygulanır ve depolanan nesneleri belirli bir süreliğine silinmeye ya da üzerine yazılmaya karşı korumanıza olanak tanır. Minimum, maksimum ve varsayılan saklama süresi ayarlarıyla bir saklama ilkesi tanımlayabilir ve uygulayabilirsiniz.

Saklama süresi nedir?

Bir nesnenin IBM Cloud Object Storage bölmesinde depolanması gereken süredir.

Var olan bir IBM Cloud Object Storage bölmesine bir saklama ilkesi ekleyebilir miyim?

Saklama ilkesi, yalnızca boş bir bölmede ayarlanabilir.

Bir IBM Cloud Object Storage bölmesindeki önceden ayarlanmış olan bir saklama ilkesini silebilir miyim?

Hayır, bir bölme için saklama ilkesi ayarlandıktan sonra artık bu ilke silinemez.

Bir IBM Cloud Object Storage bölmesi için saklama ilkesi ayarlarını güncelleyebilir miyim?

Evet, güncellenen ayarlar yalnızca karşıya yüklenen yeni nesneler için geçerli olur ve bölmedeki var olan nesneleri etkilemez.

Saklama, bir nesneye uygulanabilir mi?

Evet, nesne bazında saklama uygulanabilir ve bu, bir IBM Cloud Object Storage bölmesi için geçerli olan varsayılan saklamadan farklıdır.

Bir nesnenin saklama süresi, ilk kez ayarlandıktan sonra değiştirilebilir mi?

Saklama süresini, yalnızca kalıcı bir saklama ayarıyla depolanmamış olan nesneler için artırabilirsiniz. Saklama süresi, bir IBM Cloud Object Storage bölmesinin saklama ilkesi kapsamında yapılandırılmış olan minimum ve maksimum saklama süreleri dahilinde kalmalıdır.

Bir IBM Cloud Object Storage bölmesinde kalıcı saklama ayarını devre dışı bırakabilir miyim?

Hayır, bir bölmede kalıcı saklama ayarlandıktan sonra bu artık devre dışı bırakılamaz.

Saklama ilkesi ayarlanmış olan bir IBM Cloud Object Storage bölmesini silebilir miyim?

Saklama ilkesine sahip bir bölme yalnızca boş olduğunda silinebilir. Saklama ilkesi bölmesinde yer alan bir nesneyi silmek için, nesnenin saklama kapsamında olmaması ve herhangi bir yasal muhafazaya tabi olmaması gerekir.

Tek bir nesneye kaç tane yasal muhafaza uygulanabilir?

100.

Aynı yasal muhafazayı birden fazla nesneye uygulayabilir miyim?

Evet, IBM Cloud Object Storage kullanıcı arayüzünü kullanarak bunu yapabilirsiniz. Saklama ilkesine sahip bir IBM Cloud Object Storage bölmesine birden çok nesne yüklediğinizde, tüm nesneler için ayarlanan bir yasal muhafaza belirleme seçeneğine sahip olursunuz.

Yasal muhafaza kapsamında olan bir nesneyi silebilir miyim?

Hayır, yasal muhafaza kapsamındaki bir nesne, tüm yasal tutma kararları kaldırılıncaya ve saklama süresi sona erinceye kadar silinemez.

Kalıcı bir saklama süresi ayarı ile karşıya yüklenmiş nesneleri silebilir miyim?

Hayır, terimden de anlaşılacağı üzere, nesneler kalıcı olarak depolanacaktır ve saklama süresinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, kalıcı saklama süresi ile depolanmış nesneleri içeren IBM Cloud Object Storage bölmelerini de silemezsiniz.

Bir saklama ilkesiyle hangi depolama sınıfı veya sınıfları desteklenir?

IBM Cloud Object Storage dahilindeki tüm desteklenen depolama sınıfları için (Smart Tier, Standard, Vault ve Cold Vault depolama sınıfları) bir saklama ilkesi ayarlanabilir.

Immutable Object Storage, tüm IBM Cloud Object Storage lokasyonlarında kullanılabilir mi?

IBM Cloud Object Storage bölmeleri için Immutable Object Storage yeteneği, bölgesel olanaklarımızda kullanılabilir. Hizmetin sunulduğu bölgelerimizin bir listesini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Immutable Object Storage hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen ürün sayfamızı ziyaret edin.

IBM Cloud Object Storage ile çalışmaya başlayın

IBM Cloud Object Storage, yüksek dayanıklılık, dirençlilik ve güvenlik için tasarlanmış, ölçeklenebilir bulut depolama olanağı sunar.