Genel bakış

Verileri IBM® Cloud'da arşivleyin

IBM Cloud Object Storage katmanlama yetenekleri, dosya ağ geçidi ortakları ve entegre iş ortağı çözümlerinin oluşturduğu geniş ekosistem, verilerin IBM Cloud Object Storage içinde taşınmasını ve arşivlenmesini kolaylaştırır. BT altyapısının ve operasyon maliyetlerinin azaltılmasıyla doğrudan ilişkili olarak maliyet tasarrufu yapabilir ve daha önce erişilemez durumda olan verilerin kuruluşunuz için erişilebilir hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yaygın kullanım senaryoları

Soğuk veriler için derin arşiv

Soğuk veriler için derin arşiv

Pahalı olan ağa bağlı depolamanın (NAS) maliyetini azaltmaya yardımcı olmak için soğuk verileri saklayın ve bulut depolama aracılığıyla sağlanan genel veri erişimi ve ölçekten yararlanın.

Esnek arşiv seçenekleri

Esnek arşiv seçenekleri

Okuma ve yazma yoğunluklu olmayan verileri iki geri yükleme seçeneğiyle depolayın: 12 saat ya da daha kısa sürede geri yüklemeye yönelik en düşük maliyetli Archive seçeneği ve 2 saat ya da daha kısa sürede daha hızlı geri yüklemeye yönelik Accelerated Archive seçeneği.

Manyetik bant yenileme

Manyetik bant yenileme

Başlangıç maliyetlerinden kaçınmak ve bakım masraflarını ve zahmetini neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için Archive seçeneğini kullanın.

Yasal düzenlemeler uyarınca arşivleme

Yasal düzenlemeler uyarınca arşivleme

Veri uyumluluğuna ilişkin yasal düzenleme gereksinimlerinin yönetilmesine yardımcı olması amacıyla nesne depolaması üzerinde veri arşivlemeyi kullanın. Çeşitli uyumluluk zorunluluklarını yerine getirin ve verileri uzun süre depolayın.

Ortam varlıklarının korunması

Ortam varlıklarının korunması

Görüntü ya da video gibi büyük miktarda zengin ortam içeriğini geleneksel depolama ortamında düşük maliyetle koruyun.

Büyük veri kümesi saklama

Büyük veri kümesi saklama

Veri arşivlemeyi, genom verileri ya da Nesnelerin İnterneti (IoT) verileri gibi, gelecekte kullanılmak üzere korunması gereken nesnelerin depolamasında kullanın.

Yetenekler

Bu kullanım senaryosuna olanak sağlayan önemli yetenekler

Arşiv ilkeleri kullanılarak veri geçişi

Smart Tier, Standard, Vault ve Cold Vault ile maliyetleri azaltmak amacıyla, nesneleri daha düşük maliyetli arşiv depolamasına geçirmek için yaşa dayalı ilkeler uygulayın.

En düşük maliyetli katman

Veri depolaması ayda GB başına USD 0.00099, geri yükleme GB başına USD 0.02 gibi düşük fiyatlara sunulur.

Basit API

Basit API'yi, geçiş yaşam döngüsü ve geri yüklemeye ilişkin S3 API yapılarına sağlanan destekle birlikte kullanın. IBM Cloud Object Storage SDK'lar ile uygulama yazın.

Dayanıklı depolama

Veri bütünlüğü mekanizmaları kendi kendine onarım yeteneklerini denetler, doğrular ve uygular. %99,999999999 oranında veri dayanıklılığı için tasarlanmıştır. Her sonuç farklı olabilir.

Müşteriler nasıl kullanıyor?

Alıntılar

Ortaklarımız

Veeam logosu
Komprise logo
Data Frameworks logosu
Acuo logosu
NetApp logosu
Interica logosu
Seven10 logosu
Qstar logosu
Point logosu