Understand the difference between public versus private cloud and hybrid cloud versus multiple clouds

Çoklu bulut yönetimi hakkında bilgi edinin

Çoklu bulut yönetimi, çok sayıda veri merkezini ya da genel veya özel olması fark etmeksizin birden çok bulutu tek ortamdaymış gibi yönetme yeteneğidir. Kuruluşların yüzde 71'inin üç veya daha fazla bulut kullanmasıyla birlikte bu, kurumsal çevikliğin anahtarı haline geldi. Ancak birden çok satıcı firma tarafından sunulan birden çok bulutta çalışmanın zorlukları bulunuyor. Aşağıda bu zorluklara hızlıca göz atın ya da çoklu bulut yönetimini daha derinlemesine anlayın.

Birden çok bulut büyük zorluklar yaratıyor

Çoklu bulut ortamlarına ilişkin en iyi görünürlük nasıl elde edilir?

Görünürlük

Birden fazla sağlayıcı tarafından sunulan birden fazla bulut üzerindeki çok sayıda küme ile, tam olarak neyin nerede çalıştığına ilişkin net bir görünüme sahip olmanız gerekir.

Birden çok bulut genelinde daha iyi güvenlik ve yönetişim elde edin

Güvenlik ve yönetişim

Ortamlar genelinde tutarlı güvenlik ilkeleri belirlemeniz ve iş yüklerini uyumluluğa ya da kapasiteye dayalı olarak yönetmeniz gerekir.

Otomasyon, bir çoklu bulut stratejisine sahip olduğunuzda, uygulamaları bulutlar genelinde devreye almanıza olanak sağlar.

Otomasyon

Uygulamaları ortamlar genelinde devreye almak için yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma seçenekleri ile iş yüklerini taşıma yeteneği de dahil olmak üzere otomasyona gereksinim duyarsınız.

IBM Multicloud Manager, tümü bir arada bir çözümdür

Yerleşik güvenlik ve uyumluluk ile IBM Multicloud Manager, büyük ortamları basitleştirir ve organize eder. Yönetim maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur, hedef ortamlar için seçenekler sağlar ve yönetişimi artırır. Hem bulut tabanlı hem de modernleştirilmiş iş yükleri, uygulama devreye alımına yönelik çoklu küme yaklaşımıyla, tam yönetişim ve yönetilebilirlik ile kümeler genelinde otomatik olarak devreye alınabilir.

IBM Multicloud Manager'ı keşfedin

IBM Multicloud Manager'ın görünürlüğü, güvenliği ve yönetişimi nasıl sağladığını görün

Ücretsiz IBM Cloud Garage Services danışmanlık hizmeti ile çalışmaya başlayın

IBM Multicloud Manager ürününü optimize etmek için bir IBM uzmanıyla ücretsiz olarak çalışın. Dört saat kadar zamanınızı alacak bu derinlemesine başlangıç kılavuzu niteliğindeki bire bir oturumla çok bulutlu dünyaya başarıyla uyum sağlayın.