İnternet üzerinden uzaktan sağlanan mobil uygulamalar

Mobil bulut bilişim, mobil aygıtlara uygulama sağlamak için bulut bilişimi kullanır. Bu mobil uygulamalar hız, esneklik ve geliştirme araçları kullanılarak uzaktan devreye alınabilir. Bulut hizmetleri kullanılarak mobil bulut uygulamaları hızla oluşturulabilir veya revize edilebilir. Bu uygulamalar işletim sistemleri, bilgi işlem görevleri ve veri depolaması farklı olan çok çeşitli aygıtlara sağlanabilir. Böylece, kullanıcılar başka türlü desteklenemeyecek olan uygulamalara erişebilir.

Temel özellikler

  • Mobil uygulamaların hızla geliştirilmesini kolaylaştırır, paylaşılan kaynaklar sağlar.
  • Çeşitli geliştirme yaklaşımlarını ve aygıtlarını destekler.
  • Bulut ortamında yedeklenen ve depolanan bilgilerle güvenilirliği geliştirir.
  • Uygulamalar bulut destekli olduğundan daha az aygıt kaynağı kullanır.
  • Mobil aygıtlar, API mimarisi üzerinde sunulan hizmetlere bağlanır.

Neden mobil bulut?

Mobil bulutun hızını ve esnekliğini gösteren simge

Hız ve esneklik

Bulut hizmetleri kullanılarak mobil bulut uygulamaları hızla oluşturulabilir veya revize edilebilir. Bu uygulamalar, işletim sistemleri farklı olan çeşitli aygıtlara sağlanabilir.

Mobil bulutun kaynak paylaşma yeteneğini gösteren simge

Paylaşılan kaynaklar

Bulutta çalışan mobil uygulamalar, aygıtın depolama ve işleme kaynaklarıyla kısıtlı değildir. Bulutta veri yoğun süreçler çalışabilir.

Mobil bulutun ayrı verileri bütünleştirme yeteneğini gösteren simge

Bütünleşik veriler

Mobil bulut bilişim, kullanıcıların nerede olursa olsun çeşitli kaynaklardan hızlı ve güvenli bir şekilde veri toplamasını ve bütünleştirmesini sağlar.

Nasıl yapılacağını öğrenin

Mobil dönüşümünüzü mobil teknolojili bulut ortamında nasıl hızlandıracağınızı öğrenin.

Mobil bulut bilişimle ilgili dikkate alınacak noktalar

Yönetim

BT uzmanları uygulamaları yönetmek için gereken her kaynağa sahip olmayabilir. Bulut sağlayıcıları, çalışmaya devam etmelerine yardımcı olur.

Altyapı

Zorlu uygulamalar aygıtlar üzerinde baskı oluşturur. Esnek bir bulut altyapısı zorlu iş yüklerine yardımcı olabilir.

Bütünleştirme

Kuruluşlar, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için mobil sistemlerini ve verilerini diğer iş süreçleriyle tam olarak bütünleştirmelidir.

Güvenlik

Gizli verilerin korunması her düzeyde bir endişe nedenidir: kullanıcılar, aygıtlar için ve diğer sistemlerle bütünleşme bakımından.

Başarılı projeler mobil bulut bilişimi kullanıyor

Diğerlerine göre yüzde 35 daha başarılı projeler
Başarılı projelerin bulut tabanlı platformları kullanma olasılığı diğerlerine göre yüzde 35 daha fazla, mobil uygulamalarını geliştirmek için mobil uygulama geliştirme platformları kullanma olasılığı ise yüzde 31 daha fazladır.

IBM'in bakış açısı: Mobil bulut bilişim

Daniel Yellin, IBM Mobile Platform Development vice president

Daniel Yellin
Vice President, IBM Mobile Platform
Development and Distinguished Engineer,
IBM Watson and Cloud Platform

Mobil bulut bilişim, esneklik sağlayarak geliştiricilerin işlemeyi ve veri depolamayı aygıtla bulut arasında verimli bir şekilde paylaştırmasına olanak tanır; böylece performans ve ölçeklenebilirlik optimize edilebilir. Bulut tabanlı hizmetlerin hızlı elastikliği, mobil aygıtların taşınabilirliğini ve rahatlığını tamamlayarak, ilgi çekici bir kullanıcı deneyimini garantileyen ve müşteri bağlılığını artıran bir birleşim oluşturur.

Dolayısıyla, bütünleştirilmiş bir mobil bulut stratejisi, gelişmekte olan teknolojilerden en fazla yararı elde etmek, çalışanların üretkenliğini sürdürmek, müşteri katılımını sağlamak ve rekabet avantajını korumak için gereklidir.

Mobil çözümlerle ilgili daha fazla bilgi edinin

IBM'in mobil çözümleri uygulamaları bulutta oluşturmanıza, barındırmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olur.