Uzakta tutulan veriler için bakım ve erişim

Bulut depolaması, uygulamaların bağlı uzak sunuculardan oluşan bir ağa veri yüklemesine olanak sağlar. Uygulamalar bu verileri işleyebilir ve verilere her yerden erişebilir. Uygulamalar verilere erişmek için istemci uygulamalarıyla çalışan web tabanlı bir API'yi kullanır.

Başlıca dört depolama türü vardır:

  • Kişisel depolama: Kişilerin birden çok aygıtta veri depolamasını ve eşitlemesini sağlayan hizmetler.
  • Genel depolama: Bulut depolama sağlayıcısı, veri yönetimini her yönüyle kuruluşun dışında gerçekleştirir.
  • Özel depolama: Bulut depolama sağlayıcısı, bir kuruluşun veri merkezinde (şirket içi) çalışır.
  • Hibrit depolama: Genel ve özel bulut depolamasının bir karışımıdır.

Neden bulut depolaması?

Bulut depolaması erişilebilirliği simgesi

Erişilebilirlik
Kullanıcılar bulutta depolanan verilere, internet erişimi olan her yerden, farklı tiplerdeki çeşitli aygıtlarla erişebilir.

Bulut depolamada veri kurtarma simgesi

Veri kurtarma
Şirketler, verileri işyeri dışına taşıyarak iş sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

Bulut depolamasıyla düşük maliyet simgesi

Maliyet
Kuruluşlar, bulut sağlayıcılarına ait uzak depolama olanağını kullanarak, kendi depolama ekipmanlarını edinme maliyetinden kurtulur.

Bulut depolamasıyla ilgili dikkate alınacak noktalar

  • GüvenlikVerilere çevrimiçi olarak erişilebildiğinden, uygulamaların ve kullanıcıların kimliğini doğrulayacak kontrol mekanizmaları olmalıdır. Şirketler veri şifrelemesi de gerektirebilir.
  • Depolama alanıBulut depolaması, büyük hacimli verilerle birlikte yüksek maliyetli olabilir. Hibrit ya da şirket içi çözümlerle maliyetleri yönetebilirsiniz.
  • Bant genişliğiYük dengeleme özelliği, birçok konum sunan bir hizmeti kullanarak ağ sorunlarını yönetir. Bazı depolama çözümleri önbelleğe alma özelliğinden yararlanabilir.
  • Yönetim arabirimiSağlayıcılar, hizmetlerini içeren farklı web tabanlı denetim masaları sunar. Kuruluşlar, ihtiyaç duydukları seçeneklerin olduğu bir denetim masasını seçmelidir.

40 sekstilyon baytlık veri

Depolama yazılımlarının 2020 yılına kadar depolama donanımını geride bırakacağı öngörülüyor; tam 40 zetabayt (40 sekstilyon bayt) veriyi yönetmeleri gerekecek.

IBM'in bakış açısı: Hibrit bulut dünyasında üç depolama seçeneği

IBM Cloud bulut benimseme lideri Steven Uniack'ın fotoğrafı

Steven Uniack
Cloud Adoption Leader ve Executive Architect, IBM Watson ve Bulut Platformu
Twitter: @suniack

Analitik, video ve mobil uygulamalar gibi yeni iş yüklerinin zorunlu kıldığı depolama büyümesi anlamlı bir hızla devam ediyor. Depolamaya olan ihtiyaç git gide artarken, çoğu BT kuruluşu paylaşılan bulut bilişim kaynaklarını kullanarak BT altyapısının maliyetini azaltma yönünde sürekli bir baskı altında.

Yazılım tasarımcıları ve çözüm mimarlarının, iş yüklerine özgü bazı gereksinimleri uygun depolama çözümüyle, hatta birçok durumda bir çözüm bileşimiyle eşleştirmesi büyük önem taşıyor. Hibrit bulut stratejisini benimseyen kuruluşlar, şirket içindeki özel depolama ile şirket dışındaki paylaşılan depolamadan oluşan bir bileşimi kullanmak isteyebilir. Hangi birleşim kullanılırsa kullanılsın, sadece konum değil, devreye alma modeli (özel, genel veya hibrit), ölçek, maliyetler ve birincil depolama türlerinin tam olarak kavranması da çok önemlidir.

Blok depolama

Blok depolama birçok kurumsal uygulamanın temelini oluşturmaya devam ediyor. Blok depolamanın, ilgili performans ve kullanılabilirlik öznitelikleriyle birlikte çeşitli formları vardır: Veri yoğun iş yükleri için yüksek IOPs (saniye başına giriş/çıkış) ve düşük gecikme süresi sunan, anasisteme doğrudan bağlı depolamadan, daha genel amaçlı veya kısa ömürlü iş yükleri için IOPs değeri orta/düşük olan sanallaştırılmış bloğa kadar...

Daha üst düzey uygulama platformlarının ortaya çıkmasıyla birlikte geliştiricilerin blok depolama kullanımı azalıyorsa da, temel depolama yine de bloktur.

Dosya depolaması

Ağa bağlı depolama olarak da bilinen dosya depolaması, uzun zamandır kullanıcılar ve uygulama mimarileri arasında dosya paylaşımının belkemiği olmuştur. NFS ve CIFS gibi dosya depolama protokollerinin yapısı, blok depolamayla karşılaştırıldığında bulut tabanlı depolamanın kullanılmaya başlanmasını kolaylaştırır. Ancak, uygulamanız ile bulut depolama sağlayıcınız arasındaki uzaklığa bağlı olarak, verim ve daha yüksek ağ gecikme süresi dikkate alınması gereken konulardır. IBM gibi bulut sağlayıcıları, hibrit depolama çözümü oluşturmak için geleneksel şirket içi depolama sistemleriyle birleştirilebilen dosya depolama seçenekleri sunar.

Bulut depolama ağ geçidinin kullanılması, mevcut şirket içi uygulama için neredeyse sınırsız depolama sağlayacak alternatiflerden biridir. Bulut depolama ağ geçitleri, yerel olarak bir veri merkezinde bulunan ve bulut tabanlı nesne deposuna bağlanan aygıtlardır (fiziksel veya yazılım). Bu, var olan bir uygulamayı yeniden tasarlamaya gerek olmadan, hibrit bir bulut depolama çözümü ortaya koymanın etkili bir yolu olabilir.

Nesne depolaması

"Bulutta doğan" yeni uygulamaların çoğu, birincil depolama mekanizması olarak nesne depolamasını kullanır. Basit HTTP REST tabanlı API'lar kullanılması, başa çıkılacak dosya sistemleri veya diğer düşük düzeyli işletim sistemi çağrıları olmaması bakımından, geliştirici odaklı ideal depolama çözümüdür.

Nesne depolaması yalnızca yeni uygulamalar için değildir, var olan uygulamaların ek gereksinimlerini karşılamak için de kullanılabilir. Verileri geri yükleme zamanını azaltması sayesinde, şirket dışındaki manyetik bant tabanlı çözümlerin yerini alarak yedekleme ve olağanüstü durum kurtarmada da kullanılabilecek etkili bir çözümdür.

Kuruluşların yeni uygulamalar geliştirmesi ve mevcut uygulamaları özel ve genel bulut çözümleri için genişletmesiyle birlikte, hibrit bulut depolamasının geleceği de genişlemektedir. Ayrıca, kuruluşlar depolama ortamlarında sanallaştırma, otomasyon ve ölçeklenebilirliği git gide daha fazla kullanırken, yazılım tanımlı depolamanın benimsenmesi de artış göstermektedir. Doğru çözümü hayata geçirmenin anahtarı, kuruluşun bulut yolculuğuna uygun bir depolama stratejisi oluşturulması ve depolama çözümlerinin iş yükünün gereksinimleriyle eşleştirilmesidir.

IBM'in depolama çözümleriyle özel bir bulut oluşturun