REST API'leri

menu icon

REST API'leri

REST API'leri, uygulamaları entegre etmek için esnek ve basit bir yöntem sağlar ve mikro hizmet mimarilerindeki bileşenlerin bağlantısını kurmak için en yaygın yöntem olarak ortaya çıkmıştır.

REST API'si nedir?

Bir API veya uygulama programlama arayüzü, uygulamaların veya cihazların birbirlerine nasıl bağlanabileceğini ve birbirleriyle nasıl iletişim kurabileceğini tanımlayan bir dizi kuraldır. REST API'si, REST'in tasarım ilkelerine veya temsili durum aktarımına ilişkin mimari stiline uyan bir API'dir. Bu nedenle, REST API'leri bazen RESTful API'leri olarak anılır.

İlk olarak 2000 yılında, bilgisayar bilimcisi olan Roy Fielding'in doktora tezinde tanımlanan REST, geliştiriciler için nispeten daha yüksek düzeyde esneklik ve özgürlük sağlar. Bu esneklik, REST API'lerinin, bir mikro hizmet mimarisindeki bileşenlerin ve uygulamaların bağlantısını kurmak için ortak bir yöntem olarak ortaya çıkmasının yalnızca bir nedenidir.

REST tasarım ilkeleri

En temel düzeyde API, bir uygulamanın veya hizmetin, başka bir uygulama veya hizmet içindeki bir kaynağa erişmesine olanak tanıyan bir mekanizmadır. Erişimi gerçekleştiren uygulamaya veya hizmete istemci, kaynağı içeren uygulamaya veya hizmete sunucu adı verilir.

SOAP veya XML-RPC gibi bazı API'ler, geliştiriciler üzerinde katı bir çerçeve uygular. Ancak REST API'leri, hemen hemen her programlama dilini kullanılarak geliştirilebilir ve çeşitli veri biçimlerini destekler. Tek gereksinim, aşağıdaki altı REST tasarım ilkesine uygun olmalarıdır; bunlar, mimari kısıtlamalar olarak da bilinir:

  1. Tek tip arayüz. Aynı kaynağa yönelik tüm API istekleri, isteğin nereden geldiğine bakılmaksızın aynı görünmelidir. REST API'si, bir kullanıcının adı veya e-posta adresi gibi aynı veri parçasının, yalnızca tek bir tek tip kaynak tanımlayıcısına ait olmasını sağlamalıdır. Kaynaklar çok büyük olmamalı, ancak müşterinin gereksinim duyabileceği her bilgi parçasını içermelidir.
  2. İstemci-sunucu ayrıştırması. REST API'si tasarımında, istemci ve sunucu uygulamaları birbirinden tamamen bağımsız olmalıdır. İstemci uygulamasının sahip olması gereken tek bilgi, istenen kaynağın tek tip kaynak tanımlayıcısıdır; istemci uygulaması, sunucu uygulamasıyla başka hiçbir şekilde etkileşime giremez. Benzer şekilde, bir sunucu uygulaması, istemci uygulamasını, HTTP aracılığıyla istenen verilere iletmek dışında değiştirmemelidir.
  3. Durum bilgisinin olmaması. REST API'lerinde durum bilgisi yoktur; diğer bir deyişle, her isteğin, işlenmesi için gerekli tüm bilgileri içermesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, REST API'leri, herhangi bir sunucu tarafı oturumu gerektirmez. Sunucu uygulamalarının, bir istemci isteğiyle ilgili herhangi bir veriyi depolamasına olanak tanınmaz.
  4. Önbelleğe alınabilirlik. Mümkün olduğunda, kaynaklar, istemci veya sunucu tarafında önbelleğe alınabilir olmalıdır. Ayrıca sunucu yanıtlarının, sağlanan kaynak için önbelleğe alma işlemine izin verilip verilmediğiyle ilgili bilgiyi içermesi gerekir. Amaç, sunucu tarafında ölçeklenebilirliği artırırken, istemci tarafında performansı iyileştirmektir.
  5. Katmanlı sistem mimarisi. REST API'lerinde, çağrılar ve yanıtlar farklı katmanlardan geçer. Genel bir kural olarak, istemci ve sunucu uygulamalarının doğrudan birbirine bağlandığı varsayımında bulunmayın. İletişim döngüsünde birkaç farklı aracı olabilir. REST API'lerinin, istemcinin ya da sunucunun, son uç uygulamayla mı yoksa bir aracıyla mı iletişim kurduğunun anlaşılamayacağı bir şekilde tasarlanması gerekir.
  6. İsteğe bağlı kod. REST API'leri, genellikle statik kaynaklar gönderir; ancak bazı durumlarda yanıtlar, yürütülebilir kod da (Java uygulamaları gibi) içerebilir. Bu gibi durumlarda, kod yalnızca isteğe bağlı olarak çalışmalıdır.

REST API'leri nasıl çalışır?

REST API'leri, bir kaynak içinde kayıt oluşturma, okuma, güncelleme ve silme (CRUD olarak da bilinir) gibi standart veritabanı işlevlerini gerçekleştirmek için HTTP istekleri aracılığıyla iletişim kurar. Örneğin, bir REST API, bir kaydı almak için GET isteğini, bir kaydı oluşturmak için POST isteğini, bir kaydı güncellemek için PUT isteğini ve bir kaydı silmek için DELETE isteğini kullanır. API çağrılarında tüm HTTP yöntemleri kullanılabilir. İyi tasarlanmış bir REST API'si, yerleşik HTTP işlevine sahip bir web tarayıcısında çalışan bir web sitesine benzer.

Bir kaynağın belirli bir andaki durumu veya zaman damgası, kaynak temsili olarak bilinir. Bu bilgiler, JavaScript Nesne Gösterimi (JSON), HTML, XLT, Python, PHP veya düz metin dahil olmak üzere, hemen hemen her biçimde bir istemciye sağlanabilir. JSON, hem insanlar hem de makineler tarafından okunabilir olması ve dilden bağımsız programlama yapması nedeniyle popülerdir.

Meta veriler, yetkiler, tek tip kaynak tanımlayıcıları, önbelleğe alma, çerezler vb. önemli tanımlayıcı bilgileri içermeleri nedeniyle, isteğe ilişkin üst bilgiler ve parametreler de REST API'si çağrılarında önemlidir. İsteğe ilişkin üst bilgiler ve yanıta ilişkin üst bilgiler, geleneksel HTTP durum kodlarıyla birlikte, iyi tasarlanmış REST API'lerinde kullanılır.

REST API'si en iyi uygulamaları

Esneklik, REST API'si tasarımının büyük bir avantajı olsa da, aynı esneklik, bozuk veya düşük performans gösteren bir API tasarlamayı kolaylaştırır. Bu nedenle profesyonel geliştiriciler, REST API'si belirtimlerindeki en iyi uygulamaları paylaşırlar.

OpenAPI Specification (OAS), herhangi bir geliştiricinin veya uygulamanın, bir API'yi, keşfetmesine ve parametrelerini ve yeteneklerini tam olarak anlamasına olanak tanıyacak şekilde API'yi tanımlamak için bir arayüz oluşturur. Bunlar; kullanılabilir uç noktalar, her uç noktaya izin verilen işlemler, işlem parametreleri, kimlik doğrulama yöntemleri ve diğer bilgilerdir. En son sürüm olan OAS3 (bağlantı IBM dışındadır), farklı programlama dillerinde API istemcilerini ve sunucu kod parçalarını oluşturmak için OpenAPI Generator gibi uygulamalı araçlar içerir.

Ayrıca bir REST API'sinin güvenliğini sağlamak, parola güvenliği için hash algoritmaları ve güvenli veri iletimi için HTTPS'yi kullanmak gibi sektördeki en iyi uygulamalarla başlar. OAuth 2.0 (bağlantı IBM dışındadır) gibi bir yetkilendirme çerçevesi, üçüncü kişi uygulamalarının ayrıcalıklarının sınırlandırılmasına yardımcı olabilir. Bir API, HTTP üst bilgisinde bir zaman damgası kullanarak, belirli bir süre sonra gelen herhangi bir isteği de reddedebilir. Parametre doğrulama ve JSON Web Token'ları, yalnızca yetkili istemcilerin API'ye erişmesini sağlamanın diğer yöntemleridir.

REST API'leri ve IBM Cloud

REST API'lerinin avantajları, özellikle daha iyi müşteri deneyimlerine ve daha fazla uygulamaya olan talebin, iş ve BT operasyonlarını etkilemesi nedeniyle, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecekleri anlamına gelir.

Bu talepleri karşılama söz konusu olduğunda, daha fazla otomasyona geçiş yardımcı olacaktır. İdeal olarak, daha sonra diğer süreçler ve kuruluşunuzun diğer bölümleri için ölçekleyip optimize edebileceğiniz küçük, ölçülebilir derecede başarılı projelerle başlar. IBM ile çalışmaya başladığınızda, her süreci daha akıllı hale getirerek inovasyonu hızlandırmaya yardımcı olan ve önceden oluşturulmuş iş akışlarını da içeren yapay zeka destekli otomasyon yeteneklerine erişim elde edeceksiniz.

IBM araçları ve hizmetleri, siz uygulamalarınızı modernleştirmeye devam ederken, güvenlik, yönetişim ve otomasyon dahil olmak üzere, API'lerle ilgili önemli sorunları konuları ele almanıza yardımcı olabilir.

Bir sonraki adımı atın:

  • Mimarların ve yöneticilerin, API yaşam döngüsünün tamamının kontrolünü ele geçirmelerine olanak tanımak için IBM API Connect'in temel yeteneği üzerinde oluşturulan IBM Cloud Pak for Integration ürününe göz atın.
  • IBM Cloud üzerinde desteklenen API'lere ilişkin belgeleri içeren IBM Cloud API Docs'u ziyaret edin.
  • Kritik boyutlarda entegrasyon olgunluk seviyenizi değerlendirmek ve bir sonraki seviyeye geçmek için gerçekleştirebileceğiniz eylemleri keşfetmek üzere entegrasyon olgunluk değerlendirmemize katılın.
  • Çözümlerin entegrasyonu için konteyner tabanlı, merkezi olmayan, mikro hizmetlerle uyumlu bir yaklaşımın avantajlarını keşfeden çevik entegrasyon kılavuzumuzu yükleyin.

Bir IBM Cloud hesabı ile hemen başlangıç yapın.