PaaS (Hizmet Olarak Platform)

menu icon

PaaS (Hizmet Olarak Platform)

PaaS veya Hizmet Olarak Platform, uygulama geliştirme, çalıştırma ve yönetimi için eksiksiz, esnek ve uygun maliyetli bir bulut platformu sağlar.

PaaS (Hizmet Olarak Platform) nedir?

PaaS veya Hizmet Olarak Platform, genellikle şirket içinde platformu oluşturma ve bakımını üstlenme ile birlikte oluşan maliyet, karmaşıklık ve esneksizlik olmadan uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve yönetimi için müşteriye donanımların, yazılımların ve altyapının da dahil olduğu eksiksiz bir bulut platformu sağlayan bir bulut bilişim modelidir.

PaaS sağlayıcısı, veri merkezinde sunucular, ağlar, depolama, işletim sistemi yazılımı, veritabanları, geliştirme araçları dahil her şeyi barındırır. Genellikle müşteriler belirli sayıda kullanıcı için belirli miktarda kaynağın sağlanması için sabit bir ücret ödeyebilir veya yalnızca kullandıkları kaynaklara ödeme yapmak için "kullandığın kadar öde" fiyatlandırma yöntemini seçebilirler. Her iki seçenek de PaaS müşterilerinin, kendi şirket içi platformlarını oluşturmak ve yönetmek zorunda kalmaları durumunda uygulamaları daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmalarını, test etmelerini, devreye almalarını, çalıştırmalarını, güncellemelerini ve ölçeklemelerini sağlar.

Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud ve Microsoft Azure dahil her büyük bulut hizmeti sağlayıcısının kendine ait PaaS çözümü vardır. En bilinen PaaS çözümleri de açık kaynak projeleri olarak (örn. Apache Stratos, Cloud Foundry) veya yazılım sağlayıcılarından (Red Hat OpenShift ve Salesforce Heroku gibi) kullanılabilir.

PaaS ile sunulan avantajlar

Şirket içi bir platforma göre PaaS'nin en çok konuşulan avantajları şunlardır:

 • Daha kısa sürede pazara sunma. PaaS ile, uygulama geliştirme platformunuzu oluşturmak ve korumak için kullandığınız donanım ve yazılımı satın almaya ve kurmaya gerek yoktur. Geliştirme ekiplerinin de siz bunu yaparken beklemelerine gerek yoktur. Kaynakları sağlamak ve hemen geliştirmeye başlamak için bulut hizmeti sağlayıcısının PaaS'sinden yararlanmanız yeterlidir.
 • Daha çok çeşitli kaynağa uygun maliyetli erişim. PaaS platformları genellikle çoğu kuruluşunun kendisinin pratikte veya uygun maliyetli olarak koruyabileceğinden daha çok seçeneğe erişim sunar, bunlara işletim sistemleri,ara katman yazılımları, veritabanları ve geliştirme araçları dahildir.
 • Daha az riskle daha çok deney özgürlüğü. PaaS ayrıca yeni işletim sistemlerini, dilleri ve diğer araçları kendilerine veya bunların çalıştırılması için gerekli altyapıya önemli yatırımlar yapmak zorunda kalmadan denemenizi veya test etmenizi de sağlar.
 • Kolay, uygun maliyetli ölçeklenebilirlik. Şirket içi bir platformla ölçekleme her zaman yüksek maliyetli, genellikle tutumsuz ve kimi zaman yetersizdir: Trafik yoğunluğu beklendiğinde ek hesaplama, depolama ve ağ kapasitesi satın almanız gerekir; bu kapasitenin çoğu düşük yoğunluklu dönemlerde atıl durumda olur ve beklenmeyen ani yükselmeleri karşılamak için zaman içinde artırılamaz. PaaS ile ek kapasite satın alabilir ve ihtiyacınız olduğunda hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
 • Geliştirme ekipleri için daha fazla esneklik. PaaS hizmetleri, geliştirme ve operasyon ekiplerinin gereksinim duydukları tüm araçlara İnternet bağlantısı olan her yerden erişmesini sağlayan, paylaşılan bir yazılım geliştirme ortamı sağlar.
 • Genel olarak düşük maliyetler. PaaS'nin bir kuruluşun uygulama platformunu oluşturma ve ölçekleme ile ilişkili sermaye ekipman giderlerinden kaçınmasını sağlayarak maliyetleri düşürdüğü de açıktır. Ancak yazılım lisanslama maliyetlerini de azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Ve yamaları, güncellemeleri ve diğer yönetim görevlerini gerçekleştirerek genel uygulama yönetimi maliyetlerinizi de düşürebilir.

PaaS nasıl çalışır

Genel olarak PaaS çözümlerinde üç ana bölüm bulunur:

 • Sanal makineler (VM), işletim sistemi yazılımı, depolama, ağ, güvenlik duvarları dahil bulut altyapısı
 • Uygulama oluşturma, devreye alma ve yönetimine ilişkin yazılımlar
 • Geliştirme veya DevOps ekiplerinin tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca tüm işleri yapabildiği, grafikli kullanıcı arayüzü veya GUI

PaaS, GUI çevrimiçi arayüzüyle tüm standart geliştirme araçlarını sağladığından geliştiriciler, projeler üzerinde işbirliği yapmak, yeni uygulamaları test etmek veya tamamlanan ürünleri piyasaya sürmek için her yerden oturum açabilirler. Uygulamalar, ara katman yazılımı kullanılarak doğrudan PaaS içinde tasarlanır ve geliştirilir. Sorunsuz hale getirilmiş iş akışlarıyla, birden çok geliştirme ve operasyon ekibi aynı anda aynı proje üzerinde çalışabilir.

PaaS sağlayıcıları; sunucular, çalıştırma zamanı ve sanallaştırma gibi bulut bilgi işlem hizmetlerinizin büyük bölümünü yönetirler. PaaS müşterisi olarak, şirketiniz uygulamaların ve verilerin yönetimini sağlar.

PaaS, IaaS ve SaaS

PaaS gibi IaaS(Hizmet Olarak Altyapı ) ve SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) de çok yaygın bulut bilgi işlem hizmet modelleridir. Nitekim, özel olarak üçünü birden satın almasalar da kuruluşların bunların tümünü kullanmaları son derece yaygındır. Netleştirmek adına:

IaaS, bir bulut sağlayıcısı tarafından sağlanan fiziksel sunucu, sanal makine, depolama, ağ, güvenlik duvarlarından oluşan "işlenmemiş" BT altyapısına internet erişimidir. IaaS, şirket içi altyapıya sahip olma, yönetme ve bakım maliyetini ve zahmetini ortadan kaldırır. IaaS ile kuruluş, kendi uygulama platformunu ve uygulamalarını sağlar.

Barındırma için gerekli IaaS kaynakları açık bir şekilde ortada olmasa veya IaaS olarak ifade edilmese de her PaaS bu kaynakları içerir.

SaaS, bilgisayarınızda kurulmuş gibi (bazı durumlarda parçaları bilgisayarınızda kuruludur) bulut aracılığıyla kullandığınız uygulama yazılımlarıdır. SaaS, kuruluşunuzun çalıştırma için altyapı kurma giderine, bakımı (hata düzeltme ve güncellemeleri uygulama, kesintilere müdahale vb.) için gereken çalışmalara ve personele gerek olmadan bir uygulamayı kullanmasını sağlar. Salesforce ve Slack en bilinen SaaS ürünleridir; çoğu web uygulaması SaaS olarak düşünülür.

Her SaaS, barındırma içn gereken IaaS kaynaklarını ve en azından çalıştırma için gereken PaaS bileşenlerini içerir. Bazı SaaS satıcıları da üçüncü kişilerin SaaS olanağını özelleştirmesini sağlayan ayrı bir PaaS sağlar.)

IaaS, PaaS ve SaaS karşılaştırmasının bir başka yolu da müşteriye bırakılan yönetim miktarı ile bulut hizmeti sağlayıcısına düşen yönetim miktarına dayalıdır:

IaaS, PaaS, Serverless ve SaaS artan yönetim sorumluluğunu bulut sağlayıcısına bırakıyor

 

IaaS, PaaS ve SaaS hakkında daha fazla bilgi edinin.

PaaS için kullanım senaryoları

PaaS, kuruluşların altyapı yönetimini bulut sağlayıcısına aktarmalarını ve uygulama oluşturma, devreye alma ve yönetimine odaklanmalarını sağlayarak, kısacası entegre ve kullanımı kolay bir platform sunarak birçok BT girişimini kolaylaştırabilir veya geliştirebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • API geliştirme ve yönetimi: Yerleşik çerçeveleri nedeniyle PaaS, uygulamalar arasında veri ve işlevsellik paylaşımı için ekiplerin API'leri (uygulama programlama arayüzleri) geliştirmelerini, çalıştırmalarını, yönetmelerini ve güvenliğini sağlamalarını çok daha kolay hale getirir.
 • Nesnelerin İnterneti (IoT): Alışılmışın dışında PaaS, IoT cihazlarının oluşturduğu verilerin gerçek zamanlı işlenmesi ve IoT uygulama geliştirme için kullanılan çeşitli uygulama ortamları, araçlar ve programlama dillerini (Java, Python, Swift, vb.) destekleyebilir.
 • Çevik geliştirme ve DevOps: PaaS entegrasyon, teslim, güvenlik, test ve devreye alma dahil olmak üzere yazılım uygulaması yaşam döngüsünün otomatikleştirilmesi için tamamen yapılandırılmış ortamlar sağlayabilir.
 • Buluta geçiş ve bulut tabanlı geliştirme: Kullanımı kolay araçlar ve entegrasyon yetenekleri sayesinde PaaS, özellikle platform yenileme (bulut ölçeklenebilirliği, yük dengeleme ve diğer yeteneklerinden daha iyi yararlanan değişikliklerle bir uygulamayı buluta taşıma) veya yeniden düzenleme (mikro hizmetleri, konteynerleri ve diğer bulut tabanlı teknolojileri kullanarak bir uygulamanın bazılarını veya tümünü yeniden tasarlama) yöntemiyle var olan uygulamaların buluta taşınmasını kolaylaştırabilir.
 • Hibrit bulut stratejisi: Hibrit bulut, genel bulut hizmetlerini, özel bulut hizmetlerini ve şirket içi altyapıyı bütünleştirir ve bu üçünde orkestrasyon, yönetim ve uygulama taşınabilirliği sağlar. Sonuç olarak da bir uygulamanın en uygun bilişim modelinde geleneksel (eski) veya bulut tabanlı iş yüklerini çalıştırabileceği ve ölçekleyebileceği, birleşik ve esnek bir dağınık bilişim ortamı oluşur. Doğru PaaS çözümü, geliştiricilerin bir kez uygulama oluşturup hibrit bulut ortamında herhangi bir yerde devreye almasını ve yönetmesini sağlar.

Amaca yönelik PaaS türleri

Birçok bulut, yazılım ve donanım satıcısı, belirli türde donanım, yazılım veya cihazlarla etkileşim kuran uygulamalar veya bazı türde uygulamalar oluşturmak için PaaS çözümleri sunar.

 • AIPaaS (Yapay zeka için PaaS) geliştirme ekiplerinin yapay zeka uygulamaları (AI) gerektirdiği ciddi ölçüde bilişim gücü, depolama yetenekleri ve ağ kapasitesinin satın alınması, yönetimi ve bakımı için harcanan çok yüksek kalemler olmaksızın bu uygulamaları oluşturmalarına olanak sağlar. AiPaaS genellikle geliştiricilerin olduğu gibi kullanabileceği veya özelleştirebileceği, önceden eğitilen makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerini, konuşma tanıma veya konuşmadan metne dönüştürme gibi bazı yapay zeka yeteneklerinin var olan ya da yeni uygulamalarla entegrasyonu için hazır API'leri içerir.
 • iPaaS (hizmet olarak entegrasyon platformu) uygulama entegrasyonu için bulutta barındırılan bir çözümdür. iPaaS, kendi entegrasyon donanımını, ara katman yazılımını ve yazılımlarını satın almak, kurmak ve yönetmek zorunda kalmadan genel bulut, özel bulut ve şirket içi ortamlarda kuruluşlara veri, süreç ve hizmet bağlantısı için standart bir yöntem sağlar. (Paas çözümlerinin genellikle bir dereceye kadar entegrasyon yeteneği (API yönetimi) içerdiğini, ancak iPaaS'ın daha yüksek maliyetli olduğunu unutmayın.)
 • cPaaS (hizmet olarak iletişim altyapısı) geliştiricilerin özel iletişim donanımlarına ve yazılımlarına yatırım yapmadan uygulamalara ses (gelen ve giden çağrılar), görüntü (telekonferans dahil) ve mesajlaşma (metin ve sosyal medya) yetenekleri kolayca eklemesini sağlayan bir PaaS türüdür.
 • mPaaS (hizmet olarak mobil platform) mobil cihazlar için uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran bir PaaS türü olarak genellikle telefon kamerası, mikrofon, hareket sensörü ve konum (veya GPS) yetenekleri dahil, cihaza özgü özelliklere erişim için düşük kodlu (hatta yalnızca sürükle-bırak işlevli) yöntemler sağlar.

PaaS ve IBM Cloud

IBM, bulutun esnekliği ve ölçeklenebilirliğinden yararlanmak için bulut tabanlı uygulamaları sıfırdan geliştirmek veya var olan uygulamaların modernizasyonu için zengin ve ölçeklenebilir PaaS çözümleri sağlar.

IBM Red Hat OpenShift on IBM Cloud, güncellemeleri, ölçeklemeyi ve erişimi otomatikleştirmek ve trafikteki beklenmeyen yükselişleri karşılamak için IBM Cloud'un kurumsal düzeyini ve güvenliğini kullanan, tam olarak yönetilen bir OpenShift hizmetidir. Ekipleriniz çeşitli araçlar ve özelliklerle geliştirme ve uygulama modernizasyonuna hemen başlayabilir ve tek bir tıkla tam olarak yönetilen, yüksek erişilebilirlikli kümeleri devreye alabilirler. IBM Red Hat OpenShift on IBM Cloud, The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms, Q3 2020 (PDF, 415 KB) raporunda lider olarak gösterildi.

IBM Cloud Pak for Applications, var olan uygulamaları modernleştirmenize, ek güvenlik katmanıza ve dijital yenilikleri ortaya çıkaran yeni uygulamalar geliştirmenize yardımcı olur. Belirli ihtiyaçlarınıza uyarlanabilecek esnek lisanslamayla birlikte, hızla değer sunabilen bulut tabanlı geliştirme çözümleri sağlar.

IBM Cloud üzerinde PaaS'yi kullanmaya başlamak için bir IBMid almak üzere kaydolun ve IBM Cloud hesabınızı oluşturun.