Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesine yaptığımız bu giriş; tarihine, önemli tanımlarına, uygulamalarına ve işletmelerin günümüzdeki kaygılarına yönelik genel bir bakış sağlıyor.

icons