Sürekli Devreye Alma

menu icon

Sürekli Devreye Alma

Bu kılavuz, sürekli devreye alma stratejisi kavramını ve bu kavramın kurumsal ölçeklenebilirliği nasıl desteklediğini araştırır.

Sürekli devreye alma nedir?

Sürekli devreye alma, yazılım geliştirmesinde uygulanan, bir uygulamadaki kod değişikliklerinin üretim ortamında otomatik olarak yayımlandığı bir stratejidir. Bu otomasyon, önceden tanımlanmış bir dizi testle sağlanır. Yeni güncellemeler bu testleri geçtiğinde, sistem, güncellemeleri doğrudan yazılımın kullanıcılarına yönlendirir.

Sürekli devreye alma, uygulamalarını ve BT portföylerini ölçeklemek isteyen işletmeler için çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, kodlama ile müşteri değeri sağlanması arasında ortaya çıkan, genellikle günler, haftalar, hatta aylarca süren gecikmeyi ortadan kaldırarak pazara çıkma süresini kısaltır.

Bunu sağlamak için regresyon testleri otomatikleştirilmeli, böylece masraflı manuel regresyon testleri ortadan kaldırılmalıdır. Kuruluşların yayın planlama ve onay toplantıları da dahil olmak üzere büyük üretim değişikliği paketlerini yönetmek için uygulamaya koyduğu sistemler de çoğu değişiklik için ortadan kaldırılabilir.

Sürekli devreye alma karşılaştırmaları

Sürekli devreye alma ve sürekli teslim

"Sürekli devreye alma" ve "sürekli teslimin" aynı şey olduğu düşünülebilir ama aslında bunlar sık yayınla ilgili iki farklı yaklaşımdır.

Sürekli teslim bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Bu uygulamada yazılım, üretim ortamında herhangi bir zamanda yayımlanabilecek şekilde oluşturulur. Sürekli teslim modeli bunu sağlamak için üretim benzeri test ortamlarını içerir. Sürekli teslim çözümünde yürütülen yeni derlemeler, çok sayıda hata ve tutarsızlığa yönelik testler uygulayan otomatik bir kalite güvence testi ortamında otomatik olarak devreye alınır. Sürekli teslim, kodun bütün testleri geçmesinden sonra üretime yönelik devreye alımların onaylaması için insan müdahalesi gerektirir. Daha sonra devreye alma işlemi otomasyon tarafından gerçekleştirilir.

Sürekli devreye alma, otomasyonu bir adım ileri götürerek manuel müdahale gereksinimini ortadan kaldırır. Testler ve geliştiriciler, üretim yayını için onay gerektirmeyecek ölçüde güvenilir kabul edilir. Testler başarılı olursa, yeni kod onaylanmış sayılır ve üretime yönelik devreye alma işlemi gerçekleşir.

Sürekli devreye alma, sürekli teslimin gereğince yerine getirilmesinin doğal bir sonucudur. Sonuçta, manuel onay çok az değer sağlar ya da hiç değer sağlamaz ve sadece işleyişi yavaşlatır. Bu noktada, manuel onay kullanımına son verilir ve sürekli teslim, sürekli devreye almaya dönüşür.

Sürekli devreye alma ve sürekli teslim arasındaki fark konusunda daha fazla bilgi için Eric Minick'in aşağıdaki videosuna bakın:

Continuous delivery vs. continuous deployment (07:36)

Sürekli devreye alma ve sürekli entegrasyon

Kesintisiz, sürekli devreye almayı sağlamanın temel unsurlarından biri de sürekli entegrasyondur. Devreye alma süreçlerindeki otomasyonunun işe yaraması için bir proje üzerinde çalışan bütün geliştiricilerin gerçekleşen değişiklikleri bildirmeye yönelik verimli bir yönteme ihtiyacı vardır. Sürekli entegrasyon bunu mümkün hale getirir.

Geliştiriciler, aynı yazılım geliştirme projesi üzerinde çalışırken, genellikle bir ana kod dalının tek tek kopyalarını kullanır. Ancak, özellikle geliştiriciler birbirlerinden bağımsız olarak çalıştığında, geliştiricilerin değişiklikleri ana kod tabanında birleştirmesinden sonra işlev sorunları ve hataları ortaya çıkabilir. Geliştiricilerin bağımsız olarak çalıştıkları süre uzadıkça risk de o ölçüde yüksek olur.

Sürekli entegrasyon kullanıldığında herkes kod değişikliklerini günde en az bir kez bir havuzda birleştirir. Güncellemeler oluştukça her türlü değişikliğin ana dalla uyumlu olmasını sağlamak için otomatik derleme testleri yürütülür. Bu, entegrasyon sorunlarını mümkün olan en kısa sürede yakalamak için hataya karşı koruma işlevi görür.

Sürekli entegrasyonla sürekli teslim ve sürekli devreye alma arasındaki farklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için "Continuous integration vs. continuous delivery: A quick explainer" adlı blog gönderisine bakın ve "What is Continuous Integration? adlı videoyu izleyin. ":

What is Continuous Integration (06:20)

Sürekli devreye alma araçları

Geliştiriciler sürekli olarak yüksek kalitede yazılım geliştirmek ve devreye almak için etkin DevOps uygulamaları oluşturmaya yönelik uygun araçlar kullanmalıdır. Bu araçların kullanılması hem geliştirme departmanları hem de operasyonel departmanlar arasında verimli bir iletişim kurulmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yazılım teslim hattındaki hataları en aza indirir ya da ortadan kaldırır.

Sürekli devreye alma iş akışında kullanılan en önemli araçlardan bazıları şunlardır:

  • Sürüm denetimi: Sürüm denetimi, belirli bir projenin varlıklarına ilişkin değişiklikleri takip ederek sürekli entegrasyon sağlar. "Değişiklik" ya da "kaynak" denetimi olarak da bilinen sürüm denetimi, bir yandan ekiplerin nerede ve ne zaman çalıştıklarından bağımsız olarak işbirliği etmesine yardımcı olurken diğer yandan bir projedeki güncelleme ve değişikliklerin görünürlüğünü iyileştirmeye de katkıda bulunur.
  • Kod incelemesi: Söylendiği kadar basit bir terim olan "kod incelemesi" mevcut kaynak kodunu test etmek için araç kullanma sürecidir. Kod incelemeleri, kodlamadaki hataları bularak yazılımın bütünlüğünü iyileştirmeye ve geliştiricilerin güncellemeleri devreye almadan önce bu sorunları çözmesine yardımcı olur.
  • Sürekli entegrasyon: Sürekli entegrasyon, sürekli devreye almanın önemli bir bileşenidir ve birden çok geliştiricinin aynı proje üzerinde çalışması durumunda ortaya çıkabilecek, geliştirmeyle ilgili engelleri en aza indirmede önemli bir rol oynar. Her biri kurumsal yazılım devreye alımlarının benzersiz karmaşıklıklarına cevap veren çeşitli patentli ve açık kaynaklı sürekli entegrasyon araçları vardır.
  • Yapılandırma yönetimi: Yapılandırma yönetimi, bütün yazılım ve donanımın tutarlı bir durumda tutulmasını sağlama stratejisi ve disiplinidir. Bu, bütün sunucu, depolama, ağ oluşturma ve yazılım varlıklarının gereğince yapılandırılmasını ve otomasyonunu içerir.
  • Yayın otomasyonu: Uygulama yayını otomasyonu (ya da uygulama yayını orkestrasyonu), sürekli devreye almayı sağlamak için gereken tüm etkinliklerin otomatikleştirilmesi açısından çok önemlidir. Orkestrasyon araçları, geliştiricilerin yeni değişikliklerin üretime yönlendirilmesinden önce gerekli bütün adımları takip etmesini sağlamak için süreçleri birbirine bağlar. Bu araçlar, bütün proje ortamlarının gereğince tahsis edilmesini ve en yüksek düzeyde performans göstermesini sağlamak için yapılandırma yönetimi süreçleriyle yakın ilişki içinde çalışır.
  • Altyapı izleme: Sürekli devreye alma modeliyle çalışırken test ortamlarınızda yaşayan verileri görselleştirebilmek önemlidir. Altyapı izleme araçları, gerçekleştirdiğiniz değişikliklerin olumlu ya da olumsuz bir etkisi olup olmadığını görebilmek için uygulama performansını analiz etmenize yardımcı olur.

Kubernetes ile çalışmak

Kubernetes sürekli devreye alma hattı geliştirirken kullanılacak harika bir açık kaynak çözümüdür. Kubernetes esnek, mantıksal ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde modern altyapıyı ve çoklu bulut devreye alımlarını desteklerken sunucu kullanımı kısıtlamaları ve kesintileriyle karşılaşıldığında ortaya çıkan yaygın sorunları azaltmaya olanak tanır.

Kubernetes, DevOps süreçlerinin çevikliğini artırmaya yardımcı olur. Kubernetes, modüler tasarımı sayesinde bir hizmet içindeki tek tek bölmelerin (pod'lar) değiştirilmesine ve bölmeler arasında kesintisiz geçişlere de olanak sağlar. Bu esneklik, geliştirme ekiplerinin sunucu kapalı kalma sürelerini önlemesine yardımcı olur ve mikro hizmetlerin çalıştırılması sırasında maksimum kaynak kullanımına olanak tanır. Kubernetes; uygulamalar ve hizmetler genel kullanım için devreye alınmadan önce bunların hazır olma ve genel sağlık durumlarını tespit edebilen son derece güvenilir bir platformdur.

Farklı uygulamalar için sürekli devreye alma

Sürekli teslim ya da sürekli devreye alma altyapısı oluştururken, işletmenize, yazılım testi ve devreye alma süreçlerini otomatikleştirmek için ihtiyaç duyduğu güveni verecek doğru kurumsal çözümü sağlamak önemlidir. IBM UrbanCode Deploy, işletmelerin yazılım geliştirme gereksinimlerini optimize edilmiş tek bir paketle karşılamak için ihtiyaç duyduğu görünürlük, izlenebilirlik ve denetleme yeteneklerini sağlayan bir uygulama devreye alma otomasyonu platformudur.

Çoklu bulutta devreye alma

Kuruluşlar uygulamalarının genel, özel ve hibrit bulutta nasıl devreye alınması gerektiğini görselleştirmek için UrbanCode Deploy platformunun Easy Process ve Blueprint Designer araçlarını kullanarak özel bulut ortamı modelleri oluşturabilir. Blueprint Designer bir yandan bütün bulut orkestrasyonu yeteneklerine olanak tanırken diğer yandan kullanıcıların full-stack bilgi işlem ortamlarını yaratmasını, güncellemesini ve parçalara ayırmasını sağlar. Ardından bütün ortamlar uygulama bileşenlerini otomatik ya da isteğe bağlı olarak devreye alacak şekilde tahsis edilebilir.

Dağıtılmış otomasyon

UrbanCode Deploy, bütün kritik misyon uygulamalarının ve hizmetlerinin dinamik olarak devreye alınmasını destekleyen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir çözümdür. Uygulamalarını birden çok veri merkezinde devreye alan kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan UrbanCode Deploy, ana sunucu kümelemesini destekler ve hizmetlerin anında kullanılabilirliğini sağlamak için basit devreye alımlar kullanır.

Kalite geçitleri ve onaylar

Otomatik test ortamlarının doğruluğuna güvenebilmek, sürekli devreye alma işlemini başarıyla gerçekleştirebilmek açısından kesinlikle kritiktir. Ancak, bazı ortamlar için, doğru bilgilerin üretime doğru zamanda yönlendirilmesini sağlamak için manuel onayları gösteren belirli koşulların yaratılması gerekir. UrbanCode Deploy, yöneticilere sürekli devreye alma süreçlerine yönelik daha fazla denetim, görünürlük ve denetleme yeteneği vermek için devreye alma onaylarını ve geçitleri kullanır.

Test edilen entegrasyonlar

UrbanCode Deploy, kendi komut dosyalarınızın kullanımını desteklemekle birlikte kullanıma hazır eklentiler, devreye alma süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini daha kolay hale getirir. Geliştiriciler test edilmiş entegrasyonları kullanarak halihazırda kanıtlanmış olan önceden oluşturulmuş otomasyondan yararlanabilir. Bu, özellikle UrbanCode Deploy için özel komut dosyaları oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır.

IBM UrbanCode Deploy, işletmelerin bütün devreye alma ihtiyaçlarını, kullanımı kolay, özelleştirilebilir tek bir gösterge panosunda düzenlemesini mümkün kılan gelişmiş süreç orkestrasyonu ve işbirliği araçları sunar. Uygulamalar ister şirket içi, ister şirket dışı isterse de binlerce yönetilen sunucuda devreye alınsın, UrbanCode Deploy, kuruluşunuz genelinde sürekli teslim ve hızlı devreye almanın sağlanması için ihtiyaç duyduğunuz bütün çözümleri size sunar.

IBM UrbanCode Deploy ve bu çözümün devreye alma sürecinizi nasıl geliştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için IBM'in devreye alma otomasyonu çözümünü keşfedin.

Sürekli devreye alma ve IBM Cloud

Kod değişikliklerini otomatik olarak üretim ortamına yönlendirme yeteneği, pazara sunma süresini önemli ölçüde hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bunu, üçüncü kişilerle entegrasyonlarla ve açık kaynak eklentileriyle sağlayabileceğiniz gibi IBM araçları ile de yapabilirsiniz. IBM süreçleri ve araçları, kuruluşların karşılaştığı en zorlu DevOps girişimlerinden biri olan, bulut yolculuğu sırasında uygulamalar oluşturma ve bunları modernize etmede size yardımcı olabilir.

Bir sonraki adımı atın:

Hemen bir IBM Cloud hesabıyla ilk adımı atın.