Docker

Docker, konteynerli uygulama oluşturma, devreye alma ve yönetmeye yönelik açık kaynak kodlu bir platformdur. Konteynerler, sanal makineler ile farkı ve Docker'ın neden bu kadar yaygın olarak benimsendiği ve kullanıldığı hakkında bilgi edinin.

icons

Konteynerler

Bu kılavuzda, bulut bilişimde konteynerlerin önemi ele alınıyor, temel avantajlar vurgulanıyor ve Docker, Kubernetes, Istio ve Knative genelinde yeni ortaya çıkan ilgili teknolojilerin ekosistemi inceleniyor.

icons

Terraform

Bu kılavuzda, programcıların güvenli ve verimli bir şekilde altyapı oluşturmasına, değiştirmesine ve sürümlendirmesine olanak tanıyan bir araç olan Terraform hakkında bilmeniz gerekenler vurgulanır.

icons

Veri Merkezleri

Kurumsal bilgi işleme olanak sağlayan fiziksel tesisler olan veri merkezleri, bunların neleri barındırdığı, bir veri merkezi kurmanın neleri kapsadığı ve paylaşılan veri merkezi kaynaklarının avantajları ve riskleri hakkında bilgi edinin.

icons

Kubernetes

Kubernetes uygulamaların devreye alınmasını, yönetilmesini ve ölçeklenmesini otomatikleştiren açık kaynaklı bir konteyner orkestrasyonu platformudur. Kubernetes'in düşük maliyetli bulut tabanlı geliştirmeye nasıl olanak sağladığını öğrenin.

icons

Istio

Geliştiricilerin farklı mikro hizmetlerden oluşan ağları kesintisiz bir biçimde bağlamasına, yönetmesine ve güvenceye almasına imkan tanıyan Istio açık kaynak teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

icons

Sanal Makineler

Sanallaştırılmış bilişim ortamları oluşturma teknolojisi ve birinci nesil bulut bilişimin temeli Sanal Makinelere (VM'ler) giriş.

icons

Sanallaştırma

Sanallaştırma, fiziksel bilgisayar donanımlarının daha verimli kullanılmasını sağlayan bir süreçtir ve bulut bilgi işlemin temelini oluşturur.

icons

MEAN Stack

MEAN sizin için uygun mu? MongoDB, Express.js, AngularJS ve Node.js'den oluşan bu uçtan uca yazılım demetinin (stack), modern web uygulaması geliştirme alanında neden giderek daha popüler hale geldiğini öğrenin.

icons