Bulut Depolama

menu icon

Bulut Depolama

Çalışma şekli, avantajları ve mevcut farklı türleri dahil olmak üzere bulut depolamanın önemli yönlerine giriş.

Bulut depolama nedir?

Bulut depolama, verileri ve dosyaları genel İnternet ya da özel olarak ayrılmış bir ağ bağlantısı üzerinden erişeceğiniz, iş yeri dışı bir yerde saklamanızı sağlar. Depolama için iş yeri dışına aktardığınız veriler, bir üçüncü taraf bulut sağlayıcının sorumluluğu haline gelir. Sağlayıcı, sunucuları ve ilgili altyapıyı barındırır, güvenliğini sağlar, yönetir, bakımını yapar ve ihtiyacınız olan her an verilere erişmenize imkan verir.

Bulut depolama, dosyaları iş yerindeki sabit disk sürücülerinde ya da depolama ağlarında depolamaya uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir alternatif sunar. Bilgisayar sabit sürücüleri yalnızca sınırlı miktarda veri depolayabilir. Kullanıcıların depolama alanı tükendiğinde, dosyaları bir dış depolama cihazına aktarmaları gerekir. Klasik bir yöntem olarak kuruluşlar, verileri ve dosyaları arşivlemek için depolama alanı ağları (SAN) oluşturup sürdürürlerdi. Depolama alanı ağlarının sürdürülmesi maliyetlidir; ancak depolanan veri artmaya devam ettiğinden, şirketlerin artan talebe yer vermek için sunucu ve altyapı eklemeye yatırım yapmaları da gerekir.

Bulut depolama hizmetleri ise esneklik sağlar; bu da, veri hacimleriniz arttıkça veya azaldıkça kapasiteyi ölçekleyebileceğiniz anlamına gelir. Verileri bir bulut ortamında depolayarak, kuruşunuz, şirket içi depolama ağlarının oluşturulması ve sürdürülmesi için sermaye maliyetlerine yatırım yapmak yerine depolama teknolojisi ve kapasite için ödeme yaparak tasarruf elde eder. Sadece tam olarak kullandığınız kapasite için ödeme yaparsınız. Daha yüksek veri hacimlerini karşılamak üzere maliyetleriniz zaman içinde artsa da, veri hacimlerinin artacağı beklentisiyle fazladan depolama ağı tedariğine gerek olmaz.

Nasıl çalışır?

Şirket içi depolama ağlarında olduğu gibi, bulut depolaması da verileri kaydetmek için sunucuları kullanır; ancak veriler, iş yeri dışı bir konumdaki sunuculara gönderilir. Kullandığınız sunucuların çoğu, fiziksel bir sunucuda barındırılan sanal makinelerdir. Depolama gereksinimleriniz arttıkça, sağlayıcı, talebi karşılamak için yeni sanal sunucular oluşturur.

Sanal makinelerle ilgili daha fazla bilgi için "Sanal Makineler: Eksiksiz Bir Kılavuz" başlıklı bölüme bakın.

Genellikle, bir web portalı, web sitesi ya da bir mobil uygulama kullanarak depolama bulutuna İnternet ya da özel olarak ayrılmış bir bağlantı üzerinden erişirsiniz. Bağlı olduğunuz sunucu, bulut sağlayıcısının işleminin büyüklüğüne bağlı olarak, verilerinizi bir ya da daha çok veri merkezinde bulunan sunulardan oluşan bir sunucu havuzuna iletir.

Hizmet kapsamında, sağlayıcılar genellikle yedeklilik için aynı verileri birden çok makinede depolar. Bu şekilde, bir sunucu bakım için devre dışı bırakılsa ya da bir kesinti olsa da verilerinize erişebilirsiniz.

Bulut depolama; özel, genel ve hibrit bulutlarda sağlanır.

 • Genel depolama bulutları: Bu modelde, İnternet üzerinden bir bulut sağlayıcısı tarafından sağlanan ve diğer şirketler tarafından kullanılan bir depolama bulutuna bağlanırsınız. Sağlayıcılar genellikle hizmetlere akıllı telefonlar ve masaüstü bilgisayarlar dahil, herhangi bir cihazdan erişmenize ve gerektiğinde yukarı veya aşağı yönde ölçekleme yapmanıza olanak tanırlar.
 • Özel bulut depolama: Özel bulut depolama kurulumları genellikle bulut modelini kopyalayarak çoğaltır, ancak kapasiteyi artırmak adına, sanal sunucuların eşgörünümlerini oluşturmak için fiziksel bir sunucudan yararlanan ağınız içinde yer alır. Şirket içi özel bir bulutun tam denetimini almayı ya da özel bir bağlantıyla erişebileceğiniz özel olarak ayrılmış bir bulut oluşturmak için bir bulut depolama sağlayıcısıyla çalışmayı seçebilirsiniz. Özel bulut depolamayı tercih edebilecek kuruluşlar arasında, depoladıkları ve işledikleri verilerin özel niteliği nedeniyle bankalar veya perakende şirketleri yer alır.
 • Hibrit bulut depolama: Bu model, özel ve genel bulutların öğelerini bir araya getirerek, kuruluşlara hangi verileri hangi bulutta depolamak istediklerini seçme olanağı sunar. Örneğin, sıkı arşivleme ve eşleme koşullarıyla yüksek düzeyde düzenlemeye tabi veriler, genellikle özel bir bulut ortamına daha uygundur, ancak daha az hassas veriler (iş sırlarını içermeyen e-postalar gibi) genel bulutta depolanabilir. Bazı kuruluşlar, dahili depolama ağlarını genel bulut depolamasıyla tamamlamak için hibrit bulutları kullanırlar.

Olumlu ve olumsuz yanları

Bulut tabanlı diğer teknolojilerde olduğu gibi, bulut depolama da bazı belirgin avantajlar sağlar. Ancak aynı zamanda, başta güvenlik ve idari kontrol konusunda olmak üzere, şirketler için bazı endişeleri de beraberinde getirir.

Olumlu yanları

Bulut depolamanın artıları arasında şunlar yer alır:

 • İş yeri dışı yönetim: Depolanan verilerin bakımına ve korunmasına ilişkin sorumluluğu bulut sağlayıcınız üstlenir. Bu da çalışanlarınızı satın alma, kurulum, yönetim ve bakım gibi depolama ile ilişkili görevlerden kurtarır. Böylece, personeliniz diğer önceliklere odaklanabilir.
 • Hızlı uygulama: Bir bulut hizmetinin kullanılması, depolama yeteneklerinizi oluşturma ve ekleme sürecini hızlandırır. Bulut depolama sayesinde, hizmeti sağlayıp gerekli kapasiteye bağlı olarak saatler veya günler içinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
 • Uygun maliyet: Bahsedildiği üzere, kullandığınız kapasite kadar ödersiniz. Bu, kuruluşunuzun bulut depolama maliyetlerini, önceden ödenen yatırımlar ve vergi etkileri olan bir sermaye gideri yerine, devam eden bir işletim gideri olarak ele almasına olanak sağlar.
 • Ölçeklenebilirlik: Büyüme kısıtlamaları, şirket içi depolamanın en ciddi sınırlamalarından biridir. Bulut depolamasıyla, istediğiniz kadar yukarı yönde ölçekleme yapabilirsiniz. Kapasite neredeyse sınırsızdır.
 • İş sürekliliği: Bir doğal afet ya da terör saldırısı sonucunda tesisinize erişiminizin kesilmesi gibi durumlarda, verilerin iş yeri dışında depolanması iş sürekliliğini destekler.

Olumsuz yanları

Bulut depolamanın olumsuz yanları şunlardır:

 • Güvenlik: Bulut tabanlı hizmetler konusunda güvenlik endişeleri yaygındır. Bulut depolama sağlayıcıları, altyapılarını güncel teknolojiler ve uygulamalarla güvenceye almaya çalışırlar, ancak zaman zaman ihlaller meydana gelmiş ve kullanıcılarda rahatsızlık yaratmıştır.
 • İdari kontrol: Verilerinizi görüntüleyebilmek, onlara erişebilmek ve istediğiniz zaman taşıyabilmek, bulut kaynaklarıyla ilgili bir başka yaygın endişe kaynağıdır. Bakım ve yönetimi üçüncü bir tarafa aktarmak avantajlar sunar, ancak verileriniz üzerindeki kontrolünüzü de sınırlayabilir.
 • Gecikme süresi: Özellikle paylaşılan genel internet bağlantıları kullandığınızda, trafik sıkışıklığının bir sonucu olarak, buluta giden ve buluttan gelen veri aktarımlarında gecikmeler ortaya çıkabilir. Ancak, şirketler bağlantı bant genişliğini artırarak gecikme süresini en aza indirebilirler.
 • Mevzuat uyumluluğu: Sağlık ve finans gibi bazı sektörler, şirketlerin tıbbi ve yatırım kayıtları gibi belirli dosya türleri için bulut depolama kullanmalarını engelleyebilecek sıkı veri gizliliği ve arşivleme yönetmeliklerine uymak zorundadır. İşinizi etkileyen sektörel yönetmeliklerle uyumluluğu destekleyecek bir bulut depolama sağlayıcısı seçebilirsiniz.

Örnekler

Üç temel bulut depolama türü bulunur: blok, dosya ve nesne. Her biri bir dizi avantaja sahiptir:

Blok depolama

Geleneksel olarak depolama alanı ağlarında (SAN'ler) kullanılan blok depolama, bulut depolama ortamlarında da yaygındır. Bu depolama modelinde veriler, "bloklar" adı verilen büyük hacimler biçiminde düzenlenir. Her blok ayrı bir sabit sürücüyü temsil eder. Bulut depolama sağlayıcıları, çok sayıda depolama düğümü arasında büyük miktarda veriyi bölmek için blokları kullanırlar. Blok depolama kaynakları, düşük GÇ gecikme süresi (sistem ile istemci arasındaki bir bağlantıyı tamamlamak için gereken süre) sayesinde bir ağ üzerinden daha iyi bir performans sağlar ve özellikle büyük veritabanları ve uygulamalar için uygundur.

Bulut ortamında kullanılan blok depolama, kuruluşunuzun veritabanlarını ve uygulamalarının büyümesini desteklemek için kolayca ölçeklenir. Web siteniz, depolanması gereken çok miktarda ziyaretçi verisini yakalıyorsa blok depolama yararlı olacaktır.

"Blok Depolama: Eksiksiz Bir Kılavuz" başlıklı konuda, blok depolamaya ilişkin bol miktarda bilgi bulunmaktadır.

Dosya depolama

Dosya depolama yöntemi, verileri çoğumuzun aşina olduğu hiyerarşik dosya ve klasör yapısında kaydeder. Veriler, ister depolama sisteminde isterse ilk ortaya çıktığı istemcide bulunuyor olsun, biçimini korur ve hiyerarşik düzen, dosyaların gerektiğinde bulunup alınmasını daha kolay ve sezgisel hale getirir. Dosya depolama; geliştirme platformları, ana dizinler ve video, ses ve diğer dosya havuzları için yaygın olarak kullanılır.

"Blok Depolama ile Dosya Depolama Karşılaştırması" konulu videoda, Amy Blea bu iki bulut depolama seçeneklerini karşılaştırmaktadır:

Blok Depolama ile Dosya Depolama karşılaştırması (04:03)

Nesne depolama

Nesne depolama verileri nesne olarak yönetmesi açısından dosya ve blok depolamadan farklıdır. Her nesne, bir dosyadaki verileri, ilişkili meta verileri ve bir tanıtıcıyı içerir. Nesneler, verileri geldikleri biçimde saklar ve meta verileri erişimi ve analizi kolaylaştıran yöntemlerle özelleştirmeyi mümkün kılar. Dosyalar ya da klasör hiyerarşileri biçimde düzenlenmek yerine, nesneler sanal olarak sınırsız ölçeklenebilirlik sağlayan havuzlarda tutulur. Dosyalama hiyerarşisi olmadığından ve meta veriler özelleştirildiğinden, nesne deposu, depolama kaynaklarını uygun maliyetli bir şekilde optimize etmenize olanak sağlar.

"IBM Cloud Object Storage: Built for business" başlıklı videoyu izleyerek nesne depolamanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

IBM Cloud Object Storage: Built for business (04:10)

İşletmeler için bulut depolama

Tek sahipli işletmelerden büyük işletmelere, neredeyse her tür iş için bir dizi bulut depolama hizmeti mevcuttur.

Küçük bir işletmeye sahipseniz, özellikle de depolamayı kendiniz yönetmek için gereken kaynaklara ya da becerilere sahip değilseniz, bulut depolama mantıklı olabilir. Bulut depolama, depolama maliyetlerini tahmin edilebilir hale getirerek bütçe planlamasına da yardımcı olabilir ve işletme büyüdükçe ölçekleme yeteneği sağlar.

Daha büyük bir şirkette (örneğin, bir imalat şirketi, finansal hizmetler veya onlarca lokasyona sahip bir perakende zinciri) çalışıyorsanız, depolama için yüzlerce gigabayt veriyi düzenli olarak aktarmanız gerekebilir. Bu durumlarda, hacminizi kaldırabilecek, köklü bir bulut depolama sağlayıcısıyla çalışmalısınız. Bazı durumlarda, en iyi değeri elde etmek için sağlayıcılarıyla özel anlaşmalar yapabilirsiniz.

Güvenlik

Özellikle kuruluşunuz kredi kartı bilgileri ve tıbbi kayıtlar gibi hassas verileri işliyorsa bulut depolama güvenliği ciddi bir endişe kaynağı demektir. Verilerinizin en güncel yöntemlere sahip siber tehditlerden korunmasını istersiniz. Uç nokta koruması, içerik ve e-posta filtreleme ve tehdit analizi içeren katmanlı güvenlik çözümlerinin yanı sıra düzenli güncelleştirmeleri ve yamaları içeren en iyi uygulamaları da istersiniz. Ve iyi tanımlanmış erişim ve kimlik doğrulama ilkelerine ihtiyaç duyarsınız.

Çoğu bulut depolama sağlayıcısı, erişim denetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve veri şifreleme içeren temel düzeyde güvenlik önlemleri sunar. Söz konusu veriler gizli iş dosyaları, personel kayıtları ve fikri mülkiyeti içerdiğinde, bu önlemlerin sağlanması özellikle önemlidir. Mevzuat uyumluluğuna tabi veriler için ek koruma gerekebilir; dolayısıyla seçtiğiniz sağlayıcının geçerli tüm mevzuatlarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Veriler her dolaşıma girdiğinde, güvenlik risklerine karşı savunmasız olurlar. Bir depolama bulutuna yönlendirilmiş verilerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu paylaşırsınız. Şirketler, bulut depolama sağlayıcısıyla bağlantı kurmak için (genel İnternet yerine) özel olarak ayrılan bağlantıları kullanıp verileri şifreleyerek riskleri en aza indirebilirler.

Yedekleme

Veri yedekleme, güvenlik kadar önemlidir. İşletmelerin, siber saldırı, doğal afet ya da insan hatası nedeniyle veri kaybı durumlarında veri ve uygulama kopyalarına erişebilmek adına verilerini yedeklemeleri ve iş kesintilerini önleyebilmeleri gerekir.

Bulut tabanlı veri yedekleme ve kurtarma hizmetleri, bulut tabanlı çözümlerin ilk günlerinden itibaren popüler olmuştur. Bulut depolamanın kendisi gibi, hizmete genel İnternet üzerinden veya özel bir bağlantıyla erişebilirsiniz. Bulut yedekleme ve kurtarma hizmetleri, kuruluşları; doğal afet, siber saldırı veya kasti olmayan kullanıcı hatasından dolayı gerçekleşen veri kaybıyla karşılaştığınızda ihtiyaç duymanız durumunda, kritik iş verilerini düzenli olarak değiştirmenin bir parçası olan görevlerden kurtarır.

Bulut yedekleme, işletmelere depolamanın sunduğu maliyet etkinliği, ölçeklenebilirlik ve kolay erişim gibi avantajların aynısını sunar. Bulut yedeklemenin en cazip özelliklerinden biriyse, otomasyondur. Kullanıcıların kendi verilerini sürekli olarak yedeklemelerini istemek, bazı kullanıcıların bunu hep ertelemesi veya yapmayı unutması yüzünden, karmaşık sonuçlar doğurur. Bu, veri kaybının kaçınılmaz olduğu bir durum yaratır. Otomatikleştirilmiş yedeklemeler sayesinde, yedeklemelerinizi ister günlük ister saatlik isterse ağınıza yeni veri girişi olduğunda olsun, ne sıklıkla yedekleyeceğinize siz karar verebilirsiniz.

Verilerin şirket dışında, bir bulutta yedeklenmesi ek bir avantaj da sunar: Mesafe. Doğal afet, terör saldırısı ya da başka bir felaket yaşayan bir binadaki şirket içi yedekleme sistemleri kaybedilebilir ve kayıp verileri kurtarmayı imkansız hale getirebilir. Şirket dışı yedekleme, bu tür bir olaya karşı güvence sağlar.

Sunucular

Bulut depolama sunucuları sanal sunuculardır; bir diğer deyişle, fiziksel sunuculara öykünen yazılım tanımlı sunuculardır. Fiziksel bir sunucu birden çok sanal sunucuya ev sahipliği yaparak, birden çok müşteriye bulut tabanlı depolama çözümleri sağlanmasını kolaylaştırır. Sanal sunucuların kullanımı etkinliği artırır çünkü aksi takdirde fiziksel sunucular, genellikle kapasitelerinin altında çalışır; bu da işlem güçlerinin bir kısmının boşa gittiği anlamına gelir.

Bu yaklaşım, bulut depolama sağlayıcılarının, kullandıkça öde planlı bulut depolama sunmalarına ve yalnızca tükettiğiniz depolama kapasitesi için ücret talep etmelerine olanak tanır. Bulut depolama sunucularınızın kapasiteleri dolmak üzereyken, bulut sağlayıcı kapasite eklemek için başka bir sunucu oluşturur ya da kendi kendinize ek bir sanal makine oluşturmanızı mümkün kılar.

"Sanallaştırma: Eksiksiz Bir Kılavuz" başlıklı bölümde, sanallaştırma ve sanal sunucular hakkında kapsamlı bir genel bakış sunulur.

Açık kaynak

Kendi sanal bulut sunucularınızı oluşturabilecek uzmanlığa sahipseniz, kullanımınıza sunulan seçeneklerden biri açık kaynak kodlu bulut depolamadır. Açık kaynak, hizmette kullanılan yazılımın kullanıcılar ve geliştiricilerin öğrenmelerine, incelemelerine, değiştirmelerine ve dağıtmalarına açık olması anlamına gelir.

Açık kaynak kodlu bulut depolama genellikle Linux ve kendi depolama sunucunuzu oluşturma seçeneği sağlayan diğer açık kaynak kodlu platformlarla ilişkilidir. Bu yaklaşımın avantajları arasında yönetimsel görevler ve güvenlik üzerinde kontrol yer alır.

Uygun maliyet bir başka avantajdır. Bulut tabanlı depolama sağlayıcıları size neredeyse sınırsız kapasite sağlasa da, bunun bir bedeli vardır. Ne kadar fazla depolama kapasitesi kullanırsanız fiyat o kadar artar. Açık kaynak sayesinde, bir depolama bulutu geliştirmek ve sürdürmek için kodlama ve mühendislik uzmanlığına sahip olduğunuz sürece kapasiteyi ölçeklendirmeye devam edebilirsiniz.

Farklı açık kaynak kodlu bulut depolama sağlayıcılar farklı işlevsellik düzeyleri sunar, bu nedenle hangi hizmeti kullanacağınıza karar vermeden önce özellikleri karşılaştırabilmelisiniz. Açık kaynak kodlu bulut depolama hizmetlerinden sağlanan işlevlerden bazıları şunlardır:

 • Birden çok konumdaki cihazlar arasında dosya eşitleme
 • İki faktörlü kimlik doğrulaması
 • Denetleme araçları
 • Veri aktarma şifrelemesi
 • Parola korumalı paylaşım

Fiyatlandırma

Bahsedildiği üzere bulut depolama, şirket içi depolama altyapısını ortadan kaldırarak şirketlerin maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur. Ancak bulut depolama fiyatlandırma modelleri değişkenlik gösterir. Bazı bulut depolama sağlayıcıları, her bir gigabayt için aylık ücret alırken, diğerleri ise depolanan kapasiteye göre ücret alır. Ücretler fazlasıyla değişkendir; seçtiğiniz sağlayıcıya göre aylık 100 GB'lik depolama için 1,99 USD veya 10 USD ödeyebilirsiniz. Ağınızdan veri aktarmaya ilişkin fiyatlar veya depolama bulutuna dayalı fiyatlar, genellikle genel hizmet bedeline dahil edilir.

Sağlayıcılar, temel depolama ve veri aktarımı maliyetleri üzerine ek bazı ücretler de talep edebilirler. Örneğin, değişiklikleri ya da silme işlemlerini yapmak ya da verileri bir yerden başka bir yere taşımak için, buluttaki verilere her erişiminiz için fazladan bir ücret ödeyebilirsiniz. Aylık olarak gerçekleştirdiğiniz bu eylemler ne kadar çok olursa maliyetleriniz de o kadar yüksek olacaktır. Sağlayıcı, genel bedele temel aktivite düzeyinin bir kısmını dahil etse bile, izin verilen sınırı aştığınızda ek ücret talep eder.

Sağlayıcılar, verilere erişen kullanıcıların sayısını, kullanıcıların verilere erişme sıklığını ve verilerin seyahat edeceği mesafeleri de ücret hesabına dahil edebilirler. Depolanan veri tiplerine ve verilerin gizlilik amaçlarıyla ve yasal düzenlemelere uygunluk için ek güvenlik düzeyleri gerektirip gerektirmediğine bağlı olarak farklı şekillerde ücret talep edebilirler.

Örnekler

Bulut depolama hizmetleri, bireysel kullanıcılardan binlerce lokasyona sahip çok uluslu kuruluşlara kadar her türlü ihtiyaca uygun şekilde, çeşitli sağlayıcılardan edinilebilir. Örneğin, diğer kullanıcılarla paylaşmak ve işbirliği yapmak için elektronik sayfalar ve Word belgeleri gibi dosyaların yanı sıra, e-posta ve parolaları da bulutta saklayabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların bir proje üzerinde birlikte çalışmasını kolaylaştırır; bu da dosya aktarımının ve paylaşımının bulut depolama hizmetleri arasında en yaygın kullanılanlardan bazıları oluşunun nedenini açıklar.

Bazı hizmetler dosya yönetimi ve eşitleme sağlayarak, aynı dosyaların farklı konumlardaki sürümlerinin, birileri tarafından değiştirildiklerinde güncellenmelerine olanak tanır. Ayrıca, bulut depolama hizmetleri aracılığıyla dosya yönetimi özelliği de elde edebilirsiniz. Bu özellik sayesinde; belgeleri, elektronik sayfaları ve diğer dosyaları uygun gördüğünüz şekilde düzenleyebilir ve bu dosyaları diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir hale getirebilirsiniz. Bulut depolama hizmetleri aynı zamanda video ve ses gibi ortam dosyalarının yanı sıra, farklı durumlarda ağınız içinde çok fazla yer kaplayacak olan geniş hacimli veritabanı kayıtlarını da işleyebilir.

Depolama gereksinimleriniz ne olursa olsun, ihtiyacınız olan kapasite ve işlevselliği sağlamak için bir bulut depolama hizmeti bulmakta zorlanmayacaksınız.

Bulut depolama ve IBM

IBM Cloud Storage; kullanıma hazır çözümler, kendi depolama çözümünüzü oluşturmak için bileşenler ve bağımsız ve ikincil depolama olanakları da dahil olmak üzere kapsamlı bir bulut depolama hizmetleri paketi sunar.

IBM Cloud çözümlerinin avantajları şunlardır:

 • Küresel erişim
 • Ölçeklenebilirlik
 • Esneklik
 • Basitlik

Ayrıca, IBM Cloud Backup IBMWebCC tarayıcı yardımcı programı aracılığıyla yönetilen, IBM'in otomatik veri yedekleme ve kurtarma sisteminden de faydalanabilirsiniz. Sistem, verileri dünyanın dört bir yanındaki bir ya da daha çok IBM bulut veri merkezinde güvenli bir şekilde yedeklemenize olanak sağlar.

40 zetabaytlık (40 sekstilyon bayt) verinin yönetilmesinin gerekeceği 2020 yılına kadar, depolama yazılımlarının depolama donanımlarının yerini alması bekleniyor. IBM'in "Hibrit bulut için hibrit depolama" başlıklı raporunu inceleyin.

Cloud Architect Professional ve Cloud SRE Professional ders programları dahilindeki kurslar aracılığıyla depolama becerileri oluşturun.

Hemen bir IBM Cloud hesabı oluşturarak ilk adımı atın.