PaaS (Hizmet Olarak Platform)

PaaS veya Hizmet Olarak Platform, uygulama geliştirme, çalıştırma ve yönetimi için eksiksiz, esnek ve uygun maliyetli bir bulut platformu sağlar.

icons

Docker

Docker, konteynerli uygulama oluşturma, devreye alma ve yönetmeye yönelik açık kaynak kodlu bir platformdur. Konteynerler, sanal makineler ile farkı ve Docker'ın neden bu kadar yaygın olarak benimsendiği ve kullanıldığı hakkında bilgi edinin.

icons

Konteynerler

Bu kılavuzda, bulut bilişimde konteynerlerin önemi ele alınıyor, temel avantajlar vurgulanıyor ve Docker, Kubernetes, Istio ve Knative genelinde yeni ortaya çıkan ilgili teknolojilerin ekosistemi inceleniyor.

icons

REST API'leri

REST API'leri, uygulamaları entegre etmek için esnek ve basit bir yöntem sağlar ve mikro hizmet mimarilerindeki bileşenlerin bağlantısını kurmak için en yaygın yöntem olarak ortaya çıkmıştır.

icons

Mikro hizmetler

Mikro hizmetler mimarisi, tek bir uygulamanın birçok gevşek olarak bağlanmış ve bağımsız olarak devreye alınabilen daha küçük hizmetlerden oluştuğu bir yaklaşımdır.

icons

Ağ Oluşturma

Ağ oluşturma konusundaki bu giriş yazısında, bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığı, ağların tasarımı için kullanılan mimari ve bunların nasıl güvende tutulacağı hakkında bilgi edinin.

icons

Sürekli Entegrasyon

Bu kılavuzda bir yazılım geliştirme ve DevOps uygulaması olan sürekli entegrasyon hakkında daha fazla bilgi edinin. Sürekli entegrasyonda her geliştirici yeni kodunu ana kod dalına günde en az bir kez entegre eder.

icons

BT hizmet yönetimi (ITSM)

ITSM, bir kuruluşun, BT hizmetlerinin, kullanıcıların ve işin ihtiyaç duyduğu şekilde çalışmasını nasıl sağladığıdır.

icons

İş Süreci Yönetimi

İş süreci yönetimi hakkında ve verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için iş süreçlerinizi sürekli olarak optimize etmenize ve otomatikleştirmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgi edinin.

icons