Think 2018 oturum kaydını izleyin: BT Operasyonları için Bulut Ölçeğinde Kognitif Yönetim - Gereksinim Duyduğunuz İş Sonuçlarına Ulaşmanıza Yardımcı Oluyor

BT operasyonları analitiği nedir?

BT operasyonları analitiği (ITOA), terabaytlarca operasyonel veriyi anlaşılabilir, eyleme dönüştürülebilir öngörüler haline getirerek, sorunların daha etkili ve verimli bir şekilde çözülmesini sağlar. IBM'in yapay zeka operasyonları çözümü sayesinde, sorunları ortaya çıkmadan önce öngören ve kesintileri proaktif olarak durduran veri kalıplarını erken bir aşamada saptayarak işinizde dönüşümü daha iyi destekleyebilirsiniz.

Neden IBM ITOA çözümü?

IBM Watson® ile birlikte, IBM'in BT operasyonları analitiği ürünleri, pazardaki diğer ITOA çözümlerinden farklı olarak, sürekli öğrenir, öngörüde bulunup uyum sağlar ve eylem önerileri sunar.

Kanıtlanmış avantajlar

Geleneksel sistemlere kıyasla ortalama onarım süresini önemli ölçüde kısaltın

Geleneksel sistemlere kıyasla ortalama onarım süresini önemli ölçüde kısaltmak ve geleneksel izleme programlarının saptayamadığı sorunlar hakkında kullanıcılara uyarı göndermek için günlük, olay ve performans analitiğinden kognitif öngörüler elde edin.

Makine öğrenimi ve otomasyon sayesinde operasyonel verimliliği arttırın

Olay analitiğini kullanarak, geleneksel sistemlere kıyasla olay sayısını önemli ölçüde azaltın. Daha etkili izleme olanağı elde ederken aynı zamanda BT uygulamaları ve kaynakları genelinde eşikler oluşturun ve bunları sürdürün.

Kesintileri proaktif olarak önleyin ve arızalar arasındaki ortalama süreleri önemli ölçüde artırın

Olaylara karşılık vermek yerine, olayları önleyin. Kognitif analitiğe dayalı öngörüler, sorunların daha hızlı çözülmesine yardımcı olur ve operasyon ekiplerinin hizmetleri etkileyen olayları büyük ölçüde azaltabilmeleri için proaktif uygulamalar sağlar.

IBM'in ITOA çözümleri

IBM Operations Analytics
Sorunları daha hızlı çözmek ve daha iyi hizmetler sunmak için, terabaytlarca büyük operasyonel veriyi anlaşılır ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler haline getirin.

IBM Netcool® Operations Insight

İşinizi etkilemeden önce sorunları belirlemek, nedenini bulmak ve çözmek için gerçek zamanlı ve geçmiş veri tabanlı analitiği kullanın.

IBM Cloud Event Management

Bulut üzerinden, hizmetleri hızla yeniden kullanılabilir hale getirin ve operasyon sorunlarını çözün.

Hibrit devreye alma için IBM Cloud Management
Uygulamaları, altyapıyı, hizmetleri ve iş yükünü yönetmek için uçtan uca görünürlük, denetim ve otomasyon elde edin. Bulut çapında daha akıllı yönetim ve iş kararları için öngörüler edinin.

Kaynaklar

Uygulama ve altyapı davranışlarıyla ilgili operasyonel öngörülerin nasıl optimize edileceğine ilişkin bilgi edinin.

Operasyonel performansı ve kullanılabilirliği artırmak için temel BT altyapınıza ilişkin daha ayrıntılı ve proaktif öngörüler edinin.

IBM'in kognitif makine öğrenimine dayalı ITOA çözümleri, BT operasyonları için değer elde etmeyi önemli ölçüde hızlandırabilir.

Sorunları iş hizmetlerinizi etkilemeden saptamak, yalıtmak ve çözmek için BT operasyonlarınızı güçlendirin.

Consolidated Communications tüm önemli sorunları önlüyor

Consolidated Communications, altı eyalete yayılan bir ağı yönetmek için IBM yazılımlarını kullanarak elde ettiği operasyonel verimlilik artışı sayesinde, yılda yaklaşık 600 bin ABD doları tasarruf elde ediyor.

Chris Smith, Consolidated Communications Holdings, Inc., Direktör, Araçlar ve Otomasyon

IBM Operations Analytics'i hemen kullanmaya başlayın

Bir uzmanla konuşun: 1-844-95-CLOUD (Öncelik kodu: CLOUD)

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin: