IBM® Cloud Databases ve IBM® Cloud Satellite

IBM Cloud Satellite sayesinde, yönetilen bulut tabanlı veritabanlarını istediğiniz her yerde devreye alın

Genel bakış

IBM Cloud Databases for etcd nedir?

IBM® Cloud Databases for etcd, dağıtık sunucu yapılandırması yönetimindeki "dağıtık" kavramını tanımlar.

etcd, kümenizde veri tutarlılığının sağlanmasına yardımcı olmak için RAFT uzlaşma algoritmasını kullanır. Veriler üzerindeki işlemlerin gerçekleştirilme sıralamasını uygular. Kümedeki her düğüm, aynı yöntemle aynı sonuca ulaşır.

Özellikler

IBM Cloud Databases for etcd özellikleri

Tam olarak yönetilen

Sıradan görevlerle uğraşmaya değil, uygulamalar oluşturmaya odaklanın. IBM® Identity and Access Management ve IBM Cloud Activity Tracker ile entegre edilmiştir.

Gelişmiş güvenlik

Atıl ve hareket halindeki verileri şifreleyin. Atıl durumdaki veriler için kendi şifreleme anahtarınızı kullanın. Devreye alımlar, özel ağ oluşturmayı ve daha fazlasını destekler.

Esnek ölçekleme

Diski ve RAM'i uygulama gereksinimlerinize en uygun şekilde bağımsız olarak ölçekleyin. Bir API çağrısı kadar yakın olan esneklik sayesinde küçük adımlarla başlayın ve büyüyün.

Açık kaynak

etcd API'leriyle, veri biçimleriyle ve istemcileriyle uyumluluktan yararlanın. etcd kullanan uygulamalar, IBM Cloud Databases for etcd olanağını herhangi bir değişikliğe gereksinim duymaksızın kullanmaya başlayabilir.

Yüksek düzeyde erişilebilir

%99,99 düzeyinde hizmet seviyesi sözleşmesi uyumluluğu sağlamak üzere yüksek erişilebilirlik için yapılandırılmış üç adet veri üyesi içeren standart yapılandırmayı kullanın.

Otomasyon farkındalığı

Bir yönetim konsolu, CLI ve REST API'si ile beyaz tahtadan üretim ortamına geçiş yapın. IBM Cloud CLI eklentisi ile bulut tabanlı yönetici seçenekleri mevcuttur.