IBM Cloud Container Registry nedir?

Konteyner görüntülerini tam olarak yönetilen özel bir kayıtta depolayın ve dağıtın. Özel görüntüleri IBM Cloud™ Kubernetes Service'e ve diğer çalıştırma ortamlarına göndererek rahatça çalıştırın. Devreye alımlarınız hakkında bilgiye dayalı kararlar verebilmeniz için görüntülerde güvenlik sorunu olup olmadığı denetlenir.

IBM Cloud Container Registry özellikleri

Tehditlere ilişkin içgörüler

Güvenlik açığı tarama, zorunlu olarak devreye alma ilkesi uygulama, kapsamlı risk değerlendirme ve önceliklendirme gibi gelişmiş yetenekler, statik görüntülerde ve aktif konteynerlerde güvenlikle ilgili uyumluluk içgörüleri ve denetimler sağlar.

Entegrasyon

IBM Cloud tercih edilen görüntü kaydı; IBM Open Toolchain ya da mevcut Sürekli Entegrasyon/Sürekli Teslim (CI/CD) araç takımınız kullanılarak DevOps iş akışınız için Kubernetes hizmetimizle önceden bütünleştirilmiştir.

Güvenlik

Identity and Access Manager ve Kaynak Grupları ile bütünleştirilmiş olması, IBM Cloud hesabınız kapsamındaki kullanıcılar için ayrıntılı erişim denetimlerine olanak sağlar. Görüntü imzalama yetenekleri sağlamak için Docker Notary ile bütünleştirilir.

Bu eğitim kılavuzlarını kullanarak çalışmaya başlayın

IBM Cloud Container Registry CLI'yi ve kayıt ad alanınızı ayarlama

IBM Cloud özel kaydında ad alanlarınızı ve Docker görüntülerini yönetmek üzere komut satırını kullanmak için IBM Cloud Container Registry CLI'yi kurun.

Hemen ayarlayın

CLI'yi kurun

Görüntülerdeki güvenlik açıklarını izleme

IBM Cloud konsolunu kullanarak, IBM Cloud Container Registry genel ve özel havuzlarındaki görüntülerin güvenliği ve potansiyel güvenlik açıkları ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Hemen oraya ulaşın

Görüntülerde Güvenlik Açıklarını İzleme

Vulnerability Advisor ile görüntü güvenliğini yönetme

Vulnerability Advisor, IBM ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan veya kuruluşunuzun kayıt ad alanına eklenen konteyner görüntülerinin güvenlik durumunu denetler.

Hemen deneyin

Vulnerability Advisor

Kendi havuzlarınızı oluşturun

IBM Cloud Container Registry'yi kullanmaya birkaç dakika içinde başlayın

Görüntüleri depolamanın diğer yöntemleri.