Genel bakış

Nasıl kullanılır

Görüntülerinizi yönetin

Konteyner kaydı CLI ve kayıt ad alanının nasıl ayarlanacağını gösteren şema

Görüntülerinizi yönetin

Ad alanlarınızı ve Docker görüntülerinizi IBM Cloud® özel kaydında yönetmek için komut satırını kullanmak üzere IBM Cloud Container Registry CLI uygulamasını kurun.

Görüntülerin güvenliğini izleyin

Bir mobil uygulama için sunucusuz arka uç oluşturmak üzere kognitif bilişim ve veri hizmetleriyle birlikte IBM Cloud Functions'ın nasıl kullanılacağını gösteren şema

Görüntülerin güvenliğini izleyin

IBM Cloud konsolu aracığıyla, IBM Cloud Container Registry genel ve özel havuzlarındaki olası güvenlik açıklarına ve görüntülerin güvenliğine ilişkin bilgileri görüntüleyin.

Güvenlik sorunlarını saptayın

Bir IoT cihazının nasıl ayarlanacağını ve IBM Watson IoT Platform'da verilerin nasıl toplanacağını gösteren grafik

Güvenlik sorunlarını saptayın

IBM veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ya da kuruluşunuzun kayıt ad alanına eklenen konteyner görüntülerinin güvenlik durumlarını kontrol edin.

Özellikler

Çok kiracılı. Yüksek düzeyde erişilebilir. Ölçeklenebilir ve şifreli.

İlgili ürünler

IBM Cloud Kubernetes Service

Uygulamaları daha hızlı bir şekilde sağlamak için güçlü araçlar, kullanımı kolay bir kullanıcı deneyimi ve yerleşik güvenlik.

IBM Log Analysis

Uygulama ve sunucu log'larını tek bir platform içinde toplayın ve bunlarda arama yapın.

IBM Cloud® Continuous Delivery

Uygulama teslim görevlerini desteklemek için araç zincirleri oluşturun. Derlemeleri, testleri, devreye alımları ve daha fazlasını otomatikleştirin.

Ücretsiz başlayın

Ücretsiz katmanda aylık 500-MB ve 5-GB'lik pull trafiğine sahip olun.