Genel bakış

DevOps yönetimi için entegre, yapay zeka destekli bir araç zinciri oluşturun

Kritik misyonlu iş yüklerinde ortaya çıkan olayları güvenle değerlendirmek, tanılamak ve çözmek için tüm BT operasyonları (ITOps) araç zinciriniz genelinde gelişmiş, açıklanabilir yapay zekayı devreye alın. IBM® Cloud Pak for Watson AIOps, yoğun işgücü kullanımı gerektiren BT süreçlerini otomatikleştirmenize ve etkisi büyük olayları proaktif olarak hafifletmenize yardımcı olan uygulama odaklı benzersiz bir yaklaşımı temel alır.

Olay gruplama ↓
Anomali saptama ↓
Doğal dil işleme ↓
Olay konumunu belirleme ↓
Ekipler için kurallı eylemler ↓
Değişiklik-risk düzeltme ↓
Araç entegrasyonu

Altyapı otomasyonu ↓

Olay gruplama ↓

Anomali saptama

Doğal dil işleme

Sorun konumunu belirleme

Ekipler için yönergeli eylemler

Değişiklik-risk düzeltme

Araç entegrasyonu

Altyapı otomasyonu

Otomasyon temeli

Paylaşılan bileşenler

El resminin üzerinde değişken bir üçgen oluşturan noktalar

Bir kez oluşturun ve yeniden kullanın

Her bir IBM Cloud Pak çözümünü bir dizi ortak yapay zeka ve otomasyon bileşeni çalıştırır ve bu çözümler arasında güvenlik açısından zengin entegrasyonlar oluşturur; böylece bunları bir kez oluşturup iş ve BT operasyonlarınızda yeniden kullanabilirsiniz. Temel bileşenler şunlardır:

Süreç madenciliği: Bir sürecin gelişimindeki eğilimleri, kalıpları ve ayrıntıları belirler
Görev madenciliği: Kolay RPA fırsatlarını bulur
Robotik süreç otomasyonu: Yinelenen görevleri otomatikleştirir
Birleşik varlık havuzu: Yeniden kullanılabilir otomasyon çıktılarını depolamaya ve saklamaya olanak tanır
Tek olay merkezi: Olay verilerini gerçek zamanlı olarak işler ve makine öğrenmesini besler

İş orkestrasyonu

Altıgen içinde bir beşgen oluşturan bağlantısız çizgiler

Kişisel, interaktif yapay zeka

Çalışanlarınıza kullanmakta oldukları e-posta, takvimler ve Slack® işbirliği yazılımı gibi araçlarda rutin ve kritik misyonlu görevleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak kendi interaktif yapay zeka olanaklarını verin. Sohbet aracılığıyla işi kolayca başlatın. Ardından, güçlü bir yapay zeka motoru, önceden paketlenmiş becerileri kurumsal bilgi ve önceki etkileşimlere dayalı olarak birleştirerek işi halleder.

Kurumsal düzeyde konteynerler

Bir küpün içindeki üç çapraz çizgi

İstediğiniz yerde devreye alın

Otomasyon temeli ve IBM Cloud Paks, kurumsal kullanıma hazır bir Kubernetes platformu olan Red Hat® OpenShift® üzerinde çalışan konteynerli yazılımlardır. Bu konteynerler ister hibrit bulut ister çoklu bulut ister edge olsun, her ortamda devreye alıma hazırdır. Red Hat Open Shift, bütün ortamlarınızın orkestrasyonunu basitleştiren tek bir kontrol noktası sunar.

IBM, yapılandırmadan izleme, ölçekleme, uyumluluk ve yama oluşturmaya kadar yazılım yaşam döngüsünün her aşamasını otomatikleştirmek için konteyner şablonlarını onaylar ve yönetir. Güvenliği güçlendirme teknikleri, yaygın güvenlik açıklarının bile ortaya çıkma olasılığını azaltır.

Sonraki adımlar

AIOps yeteneklerimizin BT operasyonlarınızı nasıl geliştirebileceğini görün.

Dipnotlar

Slack, Slack Technologies, Inc.'in tescilli ticari markası ve hizmet markasıdır.