Genel bakış

Ağ otomasyonu gereksinimlerinizi karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz her şey

IBM Cloud Pak® for Network Automation, ağ operasyonlarının otomatikleştirilmesini sağlar, böylece bulut hizmet sağlayıcıları (CSP'ler) ağlarını dönüştürebilir, temassız operasyonlara geçebilir, işletim giderlerini azaltabilir ve daha hızlı hizmet sağlayabilirler. İletişim hizmeti sağlayıcıları, normalleştirilmiş yaşam döngüsü modellemesi, amaca dayalı orkestrasyon, hizmet tasarımı ve testi, dinamik hizmet güvencesi ve kapalı devre operasyonlar gibi çeşitli gelişmiş yetenekler elde ederler.

Yetenekler

Maliyetleri düşürün, müşteri deneyimlerini iyileştirin, 5G ve Edge bilişim hizmetlerini daha hızlı sağlayın

Hibrit bulut için yapay zeka destekli otomasyonla neler yapabileceğinizi keşfedin.

Normalleştirilmiş yaşam döngüsü modellemesi

Sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) araç zincirleriyle model odaklı otomasyona olanak sağlamak üzere tüm xNF'ler için operasyonları standartlaştırın.

Amaç odaklı orkestrasyon

İş akışlarını önceden programlamak yerine istenen hizmet operasyon durumunu modelleyin.

Hizmet tasarımı ve testi

Test ve üretim ortamları ile üretim öncesi ortamlar için hizmetleri ve temel kaynakları otomatikleştirin.

Dinamik hizmet güvencesi

Kararları ve süreç otomasyonunu desteklemek için yapay zekayı kullanarak telekomünikasyon bulut altyapılarının gerçek zamanlı görünümünü elde edin.

Kapalı döngü operasyonları

Operasyonların temassız gerçekleştirilebilmesi için güvence ve orkestrasyon arasındaki geri bildirim döngülerini otomatikleştirin.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi

Tanılamayı otomatikleştirmek, anormallikleri saptamak ve çalıştırma kitapları (runbook) başlatmak için karmaşık veri kümeleri üzerinde içgörü elde edin.

Otomasyon temeli

Akıllı otomasyona güç veren paylaşımlı bileşenler

Her akıllı IBM Cloud Pak'ın temelinde bir dizi ortak yapay zeka ve otomasyon bileşeni yer alır ve bunlar, iş süreçleri, uygulama ve veri entegrasyonları, BT operasyonları ve ağlar için güvenlik yönünden zengin bağlantılar sağlar. Böylece, bir kez oluşturup daha sonra iş ve BT operasyonlarınızda yeniden kullanabilirsiniz. Temel bileşenler şunlardır:

Süreç madenciliği

İş sistemleriniz aracılığıyla akan verilerin görsel bir anlatımını oluşturun ve operasyonel temel performans göstergeleriniz (KPI'lar) için referans olarak kullanın. 

Görev madenciliği

Dikey çizgileri olan daire

İş gücü verimliliğini artırmak için kolay robotik süreç otomasyonu (RPA) fırsatlarını keşfedin.

Robotik süreç otomasyonu

Yazılım uygulamalarıyla etkileşim kuran insanların eylemlerini taklit ederek yinelenen görevleri otomatikleştirin.

Birleşik varlık havuzu

Bir altıgenin içinde başka bir altıgen

Başlamanıza yardımcı olacak araçlar (örneğin, önceden oluşturulmuş robotlar) ve şablonlar gibi yeniden kullanılabilir otomasyon yapıtlarını elde edin ve depolayın. 

Tek olay merkezi

Stilize edilmiş bir tırnak işareti  simgesi

Yapay zeka ve makine öğrenmesini beslemek için IBM Cloud Paksfor Automation'dan gelen iş ve BT olay verilerini gerçek zamanlı olarak işleyin. 

Red Hat® OpenShift®

Sonraki adımlar

Operasyonel maliyetlerinizi azaltırken yeni 5G ve edge bilişim hizmetlerini daha hızlı sunmaya hazır olun.