Özelleştirilmiş davranış ve konuma dayalı teklifler yaratın

Perakende satış şirketleri, sürekli olarak fiziksel mağazalarında satışları artırmanın yeni yollarını arıyorlar. Uygun olduğunu düşündükleri tekliflerle müşterileri ikna edebilmek için, geçmiş alışverişler, coğrafi konum verileri, mevsimsel eğilimler ve envanter dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri açığa çıkarmaları gerekiyor.

Önde gelen şirketlerin çoğu, bu verileri bir araya getirmek için bulut platformlarını ve API yaşam döngüsü yönetimi ve uygulama entegrasyonu gibi yetenekleri kullanarak geliştiricilerine kişiselleştirilmiş hizmetleri ve teklifleri daha hızlı yaratma olanağı sağlıyor.

Müşteri Görüşü

"API'lerle yönlendirilen bir bulut platformu oluşturuyoruz...daha hızlı hareket etmeye olanak sağlarken yaratıcı şekilde geliştiriyor."
– Rich Jackson, Teknik Uzman, Walmart

Tur

1. Yeni entegrasyon sunucuları yaratın veya mevcut olanları kullanın

Bu örnekte, bir perakende satış şirketi, yönetim konsolunu kullanarak siparişler ve promosyonlar için iki entegrasyon sunucusu tanımlıyor.

IBM App Connect'te iki sunucuyu gösteren ekran görüntüsü

2. API'ler ve ürünler tanımlayın ve yaratın

Yeni bir ürünün tanımlanması, şirketin API'lerini paket haline getirmesine ve DevOps ekiplerinin ya da geniş çaplı ekiplerin kullanımına sunmasına olanak sağlıyor. Geliştiriciler, ürüne abone olabiliyor ve API'leri kullanmaya başlayabiliyorlar.

IBM API Connect'te yeni ürün yaratma alanlarını gösteren ekran görüntüsü

3. ERP, analitik ve veri gölü sistemlerinde veri madenciliği yapın

Bundan sonra şirket, farklı arka uç sistemlerini sorunsuz bir biçimde birbirine bağlamak için entegrasyon akışları oluşturuyor. Satın alma geçmişleri doğrultusunda geleceğe dönük satın alma tahminlerini yapmak için analitik motorları bulunan bir sipariş yönetimi sistemine bağlanabiliyor. Burada, bir RESTful arabirimi yaratıldığını görüyoruz. Şirket aynı zamanda, bir HTTP çağırma eyleminin veya bir akış içindeki başka bir uygulamanın çıktısını ayrıştırmak için JSON ayrıştırıcısı gibi araçlar da kullanabiliyor.

Arka uç sistemi bağlantılarını gösteren ekran görüntüsü

4. API'leri güvenceye alın ve yönetin

Güvenlik, coğrafi konum verilerini kullanan ya da coğrafi hedefleme gerçekleştiren perakendeciler için dikkate alınması gereken önemli bir unsur. Şirketler, IP adresleri ve diğer etkenler aracılığıyla coğrafi konum bilgilerini toplarken, API yönetimi yetenekleri de veri güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

API Connect'te güvenlik tanımlarını gösteren ekran görüntüsü

5. Doğru mikro hizmeti çağırın

Mikro hizmetlerde tanımlanan kural koşulları, belirli entegrasyon akışlarını tetikliyor. Örneğin kurallar, bir satın alma eşiğine ulaşma gibi bir müşteri olayının müşteriye, özel bir promosyon kazandırıp kazandırmayacağını belirleyebiliyor. Entegrasyon akışı, geçerli promosyonun sinyalini veriyor ve bir eylem gerçekleştiriyor; örneğin, mesaj yoluyla müşteriye mağazada kullanması için gerçek zamanlı bir kupon gönderiyor.

Bir entegrasyon akışı eyleminin oluşturulmasını gösteren ekran görüntüsü