Finansman seçenekleri

Proje onaylarını hızlandırmak mı istiyorsunuz? IBM, başlangıç maliyetlerini en aza indirmek ve ödemeleri bir projenin beklenen avantajlarına uygun hale getirmek için sizinle birlikte çalışabilir. Bütçe ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir ödeme planı oluşturmak için bizimle iletişim kurun.

Mevcut haliyle süreçleri anlayın

Süreç madenciliği ve IBM® Robotic Process Automation

Ayda USD 3,500 başlangıç fiyatlarıyla

Neler elde edeceksiniz?

Genel bakış

Verimli bir otomasyon için süreçlerinizi mevcut durumuyla anlamanız gerekir. Operasyonlardaki başlıca sorunlu noktaları tespit etmek için süreç madenciliği uygulayın, ardından olası etkisini hesaplamak için süreç değişikliği senaryolarını hayata geçirin. Son olarak, robotik süreç otomasyonu robotlarıyla süreç otomasyonlarını hızla gerçekleştirin ve hızlı yatırım getirisi hesaplaması için sonuçları ölçün. Bu sayede aşağıdaki avantajları elde edin:

  • Mevcut haliyle süreçleri kısa sürede anlayın.
  • Sürecin sorunlu noktalarını tespit ettikten sonra sonuçları hızla üretin.
  • Otomatikleştirilmesi gereken etkinlikleri tam olarak belirleyin.
  • Madencilik sonuçlarını yapay zekayla destekleyin, modelleri ve önerilen sonraki adımları belirlemek için makine öğrenmesini kullanın.

Yetenekler

Süreç madenciliği
İş sistemlerinizde akan verilerin görsel bir anlatımını yaratarak operasyonel KPI'larınızın (temel performans göstergeleri) referansı olarak kullanın.

IBM® Robotic Process Automation
Yazılım uygulamalarıyla etkileşim içinde olan insanların eylemlerini taklit ederek yinelenen görevleri otomatikleştirin.

IBM Business Automation Studio
Kullanımı kolay bir arayüzde hızla iş uygulamaları oluşturmak için düşük kodlu Business Automation Studio ürünümüz içindeki Appliacation Designer'ı kullanın.

Ürüne neler dahil?

IBM Cloud Pak for Business Automation'daki ücretsiz özellikler
IBM Cloud Pak for Business Automation lisanları satın aldığınızda, düşük kodlu bir uygulama oluşturma arayüzü olan IBM Business Automation Studio'ya ve etkinin ölçülmesi için hazır gösterge panoları sağlayan bir analitik platformu olan IBM Business Automation Insights'a erişim elde edersiniz.

Yeteneklere ilişkin sınırlı yetkiler
IBM Cloud Pak içinde satın aldığınız yeteneklere bağlı olarak bu çözümdeki diğer yetenekler için sınırlı yetkilere sahip olursunuz. Örneğin IBM® FileNet erişimi satın alırsanız IBM Business Automation Workflow için sınırlı yetkileriniz olur.

Nelere ihtiyacınız var?

Bulut hizmetleri
Ürün bulut üzerinde devreye alınıyorsa IBM veya başka bir bulut sağlayıcısından bulut depolama hizmetleri satın almanız gerekecektir. Sizin adınıza yazılımları IBM'in yönetmesini istiyorsanız ek ücret karşılığında SaaS seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

 

Boyutlandırma

Business Automation Studio: 2 VPC Prod
RPA: 1 VPC Prod
Süreç Madenciliği: 2 VPC Prod

İçeriği etkinleştirin ve verileri ortaya çıkarın

İçerik hizmetleri ve belge işleme

Ayda USD 17,000 başlangıç fiyatlarıyla

Neler elde edeceksiniz?

Genel bakış

Yapılandırılmamış içerikten değer elde etmek için kurumsal içerikten verileri akıllı bir şekilde sınıflandırın ve otomatik olarak çıkarın. Son kullanıcı üretkenliğini ve mevzuata uyumluluğu sağlamak için kritik öneme sahip kurumsal içeriğin yaşam döngüsünü otomatik yönetişimle sorunsuz bir şekilde yönetin.

  • Yapay zekadan yararlanarak yapılandırılmamış belgelerdeki verileri sınıflandırın ve çıkarın.
  • Güvenlik ve yönetişim ile belgelerin tüm yaşam döngüsünü yönetin.
  • Arama, işbirliği ve gelişmiş görüntüleme yoluyla son kullanıcı üretkenliğini artırın.

Yetenekler

IBM Automation Document Processing
Kurumsal içeriği otomatik olarak sınıflandırmak için yapay zekayı kullanın ve alt uygulamaları ve iş akışlarını desteklemek için önemli verileri çıkarın ve standartlaştırın.

IBM® FileNet
Son kullanıcıların üretkenlik kazanımları için etkin içerikle sorunsuz bir şekilde arama yapmalarına ve çalışmalarına olanak sağlarken, kritik kurumsal içeriğin yaşam döngüsünü etkili bir şekilde yönetin.

IBM Business Automation Studio
Kullanımı kolay bir arayüzde hızla iş uygulamaları oluşturmak için düşük kodlu Business Automation Studio ürünümüz içindeki Appliacation Designer'ı kullanın.

Ürüne neler dahil?

IBM Cloud Pak for Business Automation'daki ücretsiz özellikler
IBM Cloud Pak for Business Automation lisanları satın aldığınızda, düşük kodlu bir uygulama oluşturma arayüzü olan IBM Business Automation Studio'ya ve etkinin ölçülmesi için hazır gösterge panoları sağlayan bir analitik platformu olan IBM Business Automation Insights'a erişim elde edersiniz.

Yeteneklere ilişkin sınırlı yetkiler
IBM Cloud Pak içinde satın aldığınız yeteneklere bağlı olarak bu çözümdeki diğer yetenekler için sınırlı yetkilere sahip olursunuz. Örneğin IBM FileNet erişimi satın alırsanız IBM Business Automation Workflow için sınırlı yetkileriniz olur.

Nelere ihtiyacınız var?

Bulut hizmetleri
Ürün bulut üzerinde devreye alınıyorsa IBM veya başka bir bulut sağlayıcısından bulut depolama hizmetleri satın almanız gerekecektir. Sizin adınıza yazılımları IBM'in yönetmesini istiyorsanız ek ücret karşılığında SaaS seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Boyutlandırma

Business Automation Studio: 2 VPC Prod
Content Entry: 5 VPC Prod
ADP Small VPC: 10 VPC Prod

Müdahalesiz işlemleri artırın

İş akışı yönetimi ve karar hizmetleri

Ayda USD 28,000 başlangıç fiyatlarıyla

Neler elde edeceksiniz?

Genel bakış

IBM Business Automation Workflow ürününü kullanarak iş akışlarını düzenleyip otomatikleştirin ve IBM Automation Decision Services ile kararlara yapay zeka ekleyin. Birlikte kullanacağınız yeteneklerle şunları yapabilirsiniz:

  • Risk yönetimi etkinliklerine ilişkin vakaları yönetin ve kredi oluşturma gibi risk kararlarını otomatikleştirin.
  • Karar alma sürecini basitleştirmek ve yönetmek için iş kurallarını otomatik iş akışlarında ayrıştırın.
  • Günlük iş operasyonlarını iyileştirmek için karar otomasyonunu açığa çıkarın.

Yetenekler

IBM Business Automation Workflow
İş süreci yönetimi ve vaka yönetimi aracılığıyla iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka tarafından yönetilen iş akışları yaratın ve bunları yönetin.

IBM Automation Decision Services
Akıllı operasyonel kararlar almanıza yardımcı olması için iş kuralları ile makine öğrenmesini birlikte kullanın.

IBM Business Automation Insights
Operasyonel zeka, iş kullanıcılarının otomasyon projelerini gerçek zamanlı olarak ölçmelerine olanak sağlayan, kullanıma hazır veya özel gösterge panolarıyla merkezi bir konumda yer alır.

IBM Business Automation Studio
Kullanımı kolay bir arayüzde hızla iş uygulamaları oluşturmak için düşük kodlu Business Automation Studio ürünümüz içindeki Appliacation Designer'ı kullanın.

Ürüne neler dahil?

IBM Cloud Pak for Business Automation'daki ücretsiz özellikler
IBM Cloud Pak for Business Automation lisanları satın aldığınızda, düşük kodlu bir uygulama oluşturma arayüzü olan IBM Business Automation Studio'ya ve etkinin ölçülmesi için hazır gösterge panoları sağlayan bir analitik platformu olan IBM Business Automation Insights'a erişim elde edersiniz.

Yeteneklere ilişkin sınırlı yetkiler
IBM Cloud Pak içinde satın aldığınız yeteneklere bağlı olarak bu çözümdeki diğer yetenekler için sınırlı yetkilere sahip olursunuz. Örneğin IBM FileNet erişimi satın alırsanız IBM Business Automation Workflow için sınırlı yetkileriniz olur.

Nelere ihtiyacınız var?

Bulut hizmetleri
Ürün bulut üzerinde devreye alınıyorsa IBM veya başka bir bulut sağlayıcısından bulut depolama hizmetleri satın almanız gerekecektir. Sizin adınıza yazılımları IBM'in yönetmesini istiyorsanız ek ücret karşılığında SaaS seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Boyutlandırma

Business Automation Studio: 2 VPC Prod
Workflow Small: 12 VPC Prod
ADS Small VPC: 8 VPC Prod
BAI Small VPC: 2 Prod

Özel çözümler

Kendi kullanım senaryolarınızı oluşturun

Fiyatlandırma için bize ulaşın

Daha üstün bir iş performansı için platformumuzda, süreç madenciliği ve modelleme, RPA ve dijital işgücü, karar hizmetleri, içerik yönetimi, iş akışı otomasyonu ve belge işleme gibi yeteneklerden istediklerinizi bir arada kullanın. Özelleştirilmiş uygulama planları oluşturmak için hizmet ekibimizle de bağlantı kurabilirsiniz.

Başlangıç maliyetlerini önlemek ve özel çözümler için esnek ödeme planları geliştirmek için sizinle birlikte çalışabiliriz. Bu sayede daha erken yatırım getirisi elde edebilirsiniz.