Genel bakış

Temel iş operasyonlarını yapay zeka destekli otomasyonla dönüştürün

İçerik, veri yakalama, kararlar, iş akışları ve RPA alanında pazardaki en kapsamlı iş otomasyonu yetenekleriyle en çetin operasyonel zorluklara hızla çözüm getirin. Modüler entegre yazılım grubumuz, esnek bulut devreye alma seçenekleri sayesinde, küçük çapta başlayıp değişen ihtiyaçlarınıza göre dikey ölçekleme yapmanıza olanak tanır.

İçerik hizmetleri ↓
Belge işleme ↓
Karar yönetimi ↓
İş akışı otomasyonu ↓
RPA ve dijital işgücü ↓
Süreç madenciliği ↓

İçerik hizmetleri

Belge işleme

Karar yönetimi

Açık denizlerde otomasyon

Yapay zeka destekli Mayflower Otonom Gemisi, IBM karar otomasyonu teknolojilerinin sağladığı navigasyon yardımıyla tarihi bir yolculuğu yeniden hayata geçiriyor.

İş akışı otomasyonu

RPA ve dijital işgücü

Süreç madenciliği

Otomasyon temeli

Paylaşılan bileşenler

El resminin üzerinde değişken bir üçgen oluşturan noktalar

Bir kez oluşturun ve yeniden kullanın

Bir dizi ortak yapay zeka ve otomasyon bileşeni her bir IBM® Cloud Pak çözümünü destekler ve bu çözümler arasında güvenlik açısından zengin entegrasyonlar oluşturur; böylece, bunları bir kez oluşturup iş ve BT operasyonlarınızda yeniden kullanabilirsiniz. Temel bileşenler şunlardır:

  • Süreç madenciliği: Bir sürecin gelişimindeki eğilimleri, kalıpları ve ayrıntıları belirler
  • Görev madenciliği: Kolay RPA fırsatlarını bulur
  • Robotik süreç otomasyonu: Yinelenen görevleri otomatikleştirir
  • Birleşik varlık havuzu: Yeniden kullanılabilir otomasyon çıktılarını depolamaya ve paylaşmaya olanak tanır
  • Tek olay merkezi: Olay verilerini gerçek zamanlı olarak işler ve makine öğrenmesini besler

İş orkestrasyonu

Altıgen içinde bir beşgen oluşturan bağlantısız çizgiler

Kişisel, interaktif yapay zeka

Çalışanlarınıza kullanmakta oldukları e-posta, takvimler ve Slack işbirliği yazılımı gibi araçlarda rutin ve kritik misyonlu görevleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak kendi interaktif yapay zeka olanaklarını verin. Sohbet aracılığıyla işi kolayca başlatın. Ardından, güçlü bir yapay zeka motoru, önceden paketlenmiş becerileri kurumsal bilgi ve önceki etkileşimlere dayalı olarak birleştirerek işi halleder.

Kurumsal düzeyde konteynerler

Bir küpün içindeki üç çapraz çizgi

İstediğiniz yerde devreye alın

IBM® Automation temeli ve IBM® Cloud Paks, kurumsal kullanıma hazır bir Kubernetes platformu olan Red Hat® OpenShift® üzerinde çalışan konteynerli yazılımlardır. Bu konteynerler ister hibrit bulut ister çoklu bulut ister edge olsun, her ortamda devreye alıma hazırdır. Red Hat Open Shift, bütün ortamlarınızın orkestrasyonunu basitleştiren tek bir kontrol noktası sunar.

IBM, yapılandırmadan izleme, ölçekleme, uyumluluk ve yama oluşturmaya kadar yazılım yaşam döngüsünün her aşamasını otomatikleştirmek için konteyner şablonlarını onaylar ve yönetir. Güvenliği güçlendirme teknikleri, yaygın güvenlik açıklarının bile ortaya çıkma olasılığını azaltır.

Sonraki adımlar

İş otomasyonu yeteneklerimizin, operasyonlarınıza nasıl üretkenlik sağlayacağını görün.