Genel bakış

Nasıl kullanılır

Uygulamaları Kubernetes'te analiz edin

IBM Cloud Monitoring ve Kubernetes arasındaki analiz ilişkisinin illüstrasyonu

Uygulamaları Kubernetes'te analiz edin

Metrikleri IBM Cloud üzerindeki IBM Cloud Monitoring hizmetine iletmek için bir kümeyi yapılandırın.

Ubuntu anasistemi için analiz edin

IBM Cloud Monitoring ve Ubuntu arasındaki analiz ilişkisinin illüstrasyonu

Ubuntu anasistemi için analiz edin

Metrikleri IBM Cloud üzerindeki IBM Cloud Monitoring hizmetine iletmek için bir Ubuntu anasistemini yapılandırın.

Avantajlar

İlgili ürünler

IBM Cloud Kubernetes Service

İzlenecek Kubernetes kümeleri oluşturun ve bunları yönetin.

IBM Cloud Log Analysis

Daha net Ubuntu metrikleri için tek bir platformda küme düzeyinde log kaydı tanımlayın.

Istio

IBM Cloud Kubernetes Service üzerinde Istio çalıştırdığınızda platform araçlarıyla entegrasyon sağlayın.