Cloud Foundry nedir?

Cloud Foundry, kodlamanın derleme ve devreye alma unsurlarının herhangi bir bağlantılı hizmetle dikkatli bir biçimde koordine edilmesini sağlar ve bu da uygulamaların hızlı, tutarlı ve güvenilir bir biçimde yinelenmesine imkan tanır.

Belgeleri okuyun

Üç devreye alma seçeneği

Cloud Foundry Public

Basit kurulum, güçlü ölçeklendirme ve trafik yönetimi için bulut tabanlı uygulamanızı Cloud Foundry kullanarak çalıştırın. Tüketim saate göre hesaplanır ve kullanıma göre dinamik olarak değişir.

Cloud Foundry Enterprise Environment

Self servis biçiminde isteğe bağlı olarak tahsis edilen, tek kullananlı bir Hizmet Olarak Sunulan Platform (PaaS) ortamı, esnek tüketim ve sistem yönetimi yeteneklerine tam erişim sağlar.

Cloud Foundry Private

Kendi veri merkezinizde, kendi altyapınız üzerinde çalışan bir Cloud Foundry platformu.

Cloud Foundry Enterprise Environment

İşletmeler, artık Cloud Foundry'yi yapay zekâ, blockchain, Nesnelerin İnterneti ve veri araçları gibi diğer IBM Cloud™ hizmetleriyle yerel olarak bütünleştirirken aynı zamanda ayrıştırılmış genel bir ortamda çalıştırabilir.

Cloud Foundry Enterprise Environment (CFEE), bir Kubernetes hizmeti üzerinde çalışır ve bu da geliştirme ekiplerine tek yönetim şemsiyesi altında tanıdık araçlardan oluşan kapsamlı bir araç takımı sunarak karmaşıklığı azaltır. CFEE, BT organizasyonlarının Cloud Foundry'ye yapmış oldukları mevcut yatırımlarını korurken aynı zamanda, çağdaş müşteri deneyimleri sağlayan uygulamaların geliştirilmesine imkan tanıyacak yeni beceri gruplarını sorunsuz bir biçimde getirmelerine olanak tanır.

> Blogları okuyun

> Belgeleri okuyun

Bu aşamalı eğitim kılavuzlarını kullanın

Birden çok bölge çapında güvenli bir web uygulaması devreye alın

Bu eğitici program, bir sürekli teslim hattını kullanarak birden çok coğrafi bölge genelinde web uygulamalarını yaratma, koruma ve devreye almayı adım adım gösterir. IBM Cloud™ üzerindeki diğer pek çok başlatma uygulaması gibi, bu eğitici program için de bir Node.js başlatma uygulaması kullanacaksınız.

Başlayın

Bir web uygulamasının sürekli teslim hattı iş akışı şeması

MEAN kümesi kullanan modern web uygulaması

Bu eğitim kılavuzu, popüler MEAN yığınını kullanan bir web uygulaması yaratma adımlarını size açıklar. Mongo DB, Express web çerçevesi, Angular ön uç çerçevesi ile bir Node.js çalıştırma zamanından oluşur.

Başlayın

MEAN Yığını mimari şemasını kullanan modern web uygulaması

Bir Cloud Foundry uygulamasının log dosyalarını analiz edin ve sağlıklı işletim durumunu izleyin

Bulut üzerinde çalışan Python tabanlı Cloud Foundry uygulamalarının sağlıklı işletim durumunu izlemek ve bunların yaratabileceği olası sorunları tanılamak için bir log dosyası analiz hizmetini kullanarak uygulamalı deneyim edinin.

Başlayın

Cloud Foundry uygulaması şeması

Cloud Foundry'yi birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın

Sunucuları manuel olarak yapılandırmaya ve yönetmeye gereksinim duymaksızın uygulamaları devreye alın ve ölçeklendirin.