Giriş

İş akışlarını dijitalleştirin ve otomatikleştirin

Yapay zeka ile otomasyon, kesintisiz iş sürekliliği sağlamak için operasyonları optimize ederek tüm kuruluşunuzun her zaman açık olmasına olanak sağlar. IBM'in uzmanları size yardımcı olabilir.

Avantajlar

Planlayın, pilot çalışma yapın ve ölçeklendirin

İş akışlarınız çapında hızla esneklik yaratmak için otomasyonu ölçeklendirin.

İş gücünüzü zenginleştirin

Dijital iş gücüyle iş sürekliliğini ve verimliliğini iyileştirin.

Operasyonları modernize edin

Gerçek zamanlı verilerle daha tahmine dayalı, uyarlanabilir ve otomatikleştirilmiş iş akışı süreçleri kullanın.

Süreç tasarımının dört adımı

IBM Automation® Services, akıllı dijital operasyonlar elde edilmesi için işlevsel ve sektöre özgü süreçlerin dönüştürülmesi ve yönetilmesi amacıyla dünyanın her yanındaki müşterilerle işbirliği yapar. Bu hizmetler, daha az riskle maliyetin düşürülmesi için daha yüksek kaliteli süreçler sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yapay zekadan, süreç otomasyonundan ve gelişmiş analitikten yararlanır. Bunlar, süreç tasarımının dört temel adımını karşılar:

  1. İş süreci iş akışının değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanması
  2. Otomasyon teknolojilerinin seçilmesi ve kurumsal mimariye nasıl uyum sağladıklarının belirlenmesi
  3. Belirli otomasyon çözümleri kullanılarak hızlandırılmış kavram kanıtlarının devreye alınması
  4. Kendi kendini onaran ve otomatik süreçler oluşturulması ve işle ilgili içgörüler sağlanması için yapay zekanın entegre edilmesi

Akıllı iş akışları

Akıllı iş akışları nedir?

Akıllı iş akışları, süreçleri yeniden yaratmak ve iş sonuçları elde edilmesini sağlamak için gerçek zamanlı içgörüleri, otomasyonu, yapay zekayı, blockchain'i ve giderek yaygınlaşan diğer teknolojileri uygulayarak işlerin yapılma biçimini değiştirir. İşletmeler, insanları, verileri ve teknolojiyi birleştirerek silolar halindeki, statik işlevlerden entegre edilmiş, çevik iş akışlarına geçiş yaparlar.

Forrester Araştırması: İş Akışlarının Baştan Yaratılması

Süreçleri modernize ederek dijital dönüşümünüze güç katın ve daha fazla etki elde edin. Müşteriye yönelik süreçlerin güncellenmesi ve tasarlanması için çılgınca bir telaş içinde başlayan süreç, işlerin yapılma biçiminin yeniden yaratılması için zorlu bir gereklilik olmaya devam ediyor. Şirketler, bu girişimlere on yıldan uzun bir süreden beri yatırım yapmalarına karşın, yaklaşımlarını olgunlaştırmakta ve bağlantılı, otomatikleştirilmiş ve akıllı bir kuruluş yaratmakta halen zorlanıyorlar.

Akıllı iş akışları değerlendirmesi

Karar alıcıların %80'i, süreçlerin entegre edilmesinin dijital dönüşümü hızlandıracağını kabul ediyor. Ancak işletmeler, süreçleri dijitalleştirmekte ve avantajlardan yararlanmakta zorlanıyor. İşletmenizin şu anda hangi konumda olduğunu ve akıllı iş akışlarının işletmenizi nasıl dönüştürebileceğini belirlemek için akıllı iş akışları değerlendirmemizi gerçekleştirin.

Olanaklar

Otomasyon tavsiyesi

Akıllı otomasyon avantajlarını hızla elde etmek için bir strateji ve yürütme proje planı oluşturun.

Otomasyon oluşturma

Yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş iş ve BT süreçlerinin tasarlanmasını, oluşturulmasını ve işletimini hızlandırın.

Otomasyonu yönetme

Bir abonelik, işlem ya da sonuç bazında sağlanan yapılandırılabilir hizmetler edinin.

Otomasyon hizmetleri platformu

Otomasyon için, hızlı prototip oluşturmaya ve ölçeklendirmeye olanak sağlayan kullanıma hazır bir ortamdan yararlanın.

Otomasyon eğitimi

Etkinliği ve ekip çalışmasını iyileştirmek için otomasyon becerilerini ve ortak dili geliştirin.