Zekayı eyleme dönüştürülebilir hale getirme

IBM'in yapay zeka destekli otomasyon yaklaşımı

IBM, yapay zeka destekli otomasyonu, verilerden elde edilen içgörülere dayalı kararların otomatikleştirilmiş işlemlere dönüştürülebilmesi için veri kalıplarının keşfedilip analiz edildiği, yapay zeka tarafından her aşamada proaktif optimizasyonlar sağlanan, sürekli, kapalı döngüsel bir süreç olarak görür.

IBM, BT ve iş operasyonlarını daha yüksek hız, daha düşük maliyet ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ile sağlamanıza yardımcı olmak için bu eyleme dönüştürülebilir zeka yaklaşımını kullanır.

Otomasyona yönelik kanıtlanmış yaklaşım

Keşfetme

Keşif işaretlenmiş olarak dört noktayı gösteren kadran: Keşif, Karar Alma, Eyleme Geçme, Optimize Etme. Alt kısımda "Hibrit bulut platformu"

Keşfetme

Yapılandırılmamış verileri ve süreçleri daha iyi anlamak ve sınıflandırmak için süreç ve görev madenciliğini kullanarak işlemlerin manuel olarak analiz edilmesi ve düzenlenmesinin getirdiği yükü azaltın. İş gücü eylemleriyle birlikte uygulama ve bulut olayları, operasyonlarınızdaki sorunlu noktaları ve darboğazları belirleyebilir.

Karar Alma

Karar Almak işaretlenmiş olarak dört noktayı gösteren kadran: Keşif, Karar Almak, Eyleme Geçmek, Optimize Etmek. Alt kısımda "Hibrit bulut platformu"

Karar Alma

Daha hızlı ve daha doğru bir şekilde otomasyon gerçekleştirebilmeniz için, BT otomasyonunun hassaslığını, iyi tanımlanmış iş otomasyonu metodolojisi ile birleştirin. Size pahalıya mal olan ve temel performans göstergelerinizi etkileyen iş ve BT operasyonlarını tespit edin ve bunlarla ilgili kararları alın.

Eyleme Geçme

Eyleme Geçme işaretlenmiş olarak dört noktayı gösteren kadran: Keşif, Karar Alma, Eyleme Geçme, Optimize Etme. Alt kısımda "Hibrit bulut platformu"

Eyleme Geçme

Operasyonları iyileştirmek ve geliştirmek için önerilen yapay zeka ve otomasyon çözümlerini uygulayarak, yazılım robotu devreye alımlarının daha self servis ve üretken olmasını sağlamak üzere bunları doğal bir şekilde ve işbirliği içinde devreye alın.

Optimize Etme

Optimize Etme işaretlenmiş olarak dört noktayı gösteren kadran: Keşif, Karar Alma, Eyleme Geçme, Optimize Etme. Alt kısımda "Hibrit bulut platformu"

Optimize Etme

Olası sorunları daha erken tahmin etmek için otomasyonlarınızı gerçek zamanlı olarak sürekli izleyin, bu sorunları henüz normal operasyonları etkilemeden proaktif olarak çözün ve süreçleri engelleyici unsurları azaltarak anahtar performans göstergelerinde iyileşme sağlayın.

Süreçlerinizin nasıl çalıştığını keşfedin

Büyük miktardaki verileri toplayın, düzenleyin ve sınıflandırın

Uygulamalarınızdaki operasyonel veriler ile BT altyapınızdaki uyarıları ve log'ları, işletmenizdeki tüm olayları ve karar modellerini temsil eden tek bir model içinde birleştirin. İlişkileri ve ilintileri anlamak, derin içgörüler elde etmek ve temel anahtar performans göstergelerini oluşturmak için yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanın. Yapay zeka olmadan, otomasyonla ilişkili veri keşfi çoğunlukla yapılandırılmış süreçlerle ve yapılandırılmış verilerle sınırlı kalır. Yapay zeka sayesinde, keşif süreci artık yapı eksikliği nedeniyle sekteye uğramaz. Yapay zeka, keşiften karar almaya doğru ilerlemenize olanak sağlar.

Neyi, nasıl otomatikleştireceğinize karar verin

Otomasyonun performansı yükseltebileceği noktaları belirleyin ve bu noktalara öncelik verin

Verimlilik elde edilebilecek noktalara karar vermeleri için ekiplerinizi serbest bırakın ve performans yürütmeyi görselleştirmek ve darboğazları, sorunlu noktaları, anormallikleri ve aykırı noktaları tespit etmek için çözümlerimizi kullanın. Gelişmiş analitik ve makine öğrenmesiyle varyasyonları tahmin edin. İş ve BT çapındaki veri kalıplarını keşfederek, kararlar tüm kuruluş genelinde daha fazla etkiye sahip olabilir ve ekipleriniz otomatik olarak otomasyonun performansı en üst düzeye çıkarabileceği noktaları anında belirleyebilirler.

İş ve BT genelinde eyleme geçin

İstenilen sonuçları elde etmek için çalışanları zeka ile destekleyin

Tüm işletmeniz genelinde operasyonlarınızı (iş süreçleri, yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, altyapı yönetimi ve BT) ağlar dahilinde ve ağların ötesinde edge'e doğru merkezi olarak hızla otomatikleştirin. Yapay zekanın gücünden yararlanırken, aynı zamanda çalışanlarınızı daha bilinçli kararlar almak ve sonuçları iyileştirmek için ihtiyaç duydukları zeka donatın. Yazılım robotu devreye alımlarının daha self servis ve üretken olmasını sağlamak üzere bunları doğal bir şekilde ve işbirliği içinde devreye alın. Hibrit bir iş gücü yaratmak için çalışanlar arasında daha işbirlikçi bir ilişkiyi teşvik edin.

Sürekli gelişim için optimizasyon

İş akışlarını proaktif olarak iyileştirmek için yeni içgörülerden yararlanın

Hızlı yineleme ve denemelerden bilgi edinin, otomasyonlarınızın etkisini yakalayan ve devreye aldıklarınızın değerini ölçen anlık görüntüleri takip edin. Yeni içgörülerden yararlanın ve kapalı döngü, veri odaklı bir motor aracılığıyla temeldeki operasyonlar üzerinde geliştirmeler yapın. Sistemlerin normal operasyonları etkilemeden önce sorunları proaktif olarak çözümleyebilmesi için olası sorunları erkenden tahmin edin.

Keşif, karar alma, eyleme geçme ve optimize etme adımlarından oluşan otomasyon sürecinin, sıralı ve zaman alıcı bir süreç olduğunu düşünebilirsiniz. Otomasyon sürecinin mükemmelleştirilmesinin haftalar veya aylar sürebileceği kesinlikle doğru olsa da, ileriye yönelik kestirme yollar da mevcut. Örneğin, RPA ve düşük kodlu geliştirme kullanımı gibi özelliklerin tümü, uçtan uca tüm süreç otomatikleştirilinceye kadar beklemek zorunda kalmadan müşterilerin anında yatırım getirisi elde edebilmeleri için "bit boyutlu" etkinliklerin veya süreçlerin otomatikleştirmesini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Hızlı dönüş süresi aynı zamanda iş ve BT biriminin, hızlı bir şekilde tekrarlayarak ve dış güçlere gerçek zamanlı olarak yanıt vererek başarısızlıkları hızla görebilmelerine olanak sağlar.

Destek alarak otomasyona doğru ilerleyin

Yardım alarak ilerleyin

Hızla yenilikçi fikirler üretin ve bunları doğru uygulamalar, teknolojiler ve uzmanlıkla gerçeğe dönüştürün. IBM GarageTM , işletmeniz genelinde dijital dönüşümün hızlandırılması için kullanılan uçtan uca bir modeldir. 

Biz sizin yerinize yaparken ilerleyin

Yapay zeka destekli otomasyon dönüşümünüze uzmanlarımızın tam destek sağlamasına izin vererek inovasyona odaklanın, var olan kaynakları yerinde tutun ve her zaman çalışan bir organizasyon olun.  

Sektör ortaklarıyla birlikte ilerleyin

Sınıfının en iyisi IBM teknolojisi, çözüm ortağı vitrinimizde derin sektör uzmanlığıyla buluşur. Çözüm ortaklarımız, teknoloji vizyonumuzu müşterilere ulaştırır, belirli sektörel gereksinimleri karşılar ya da yeni müşteri çözümleri oluşturmak için bizim yeteneklerimizi kullanırlar.