Hiçbir veriniz beklemesin

IBM Aspera® on Cloud , her boyuttan ve türden dosyanızı ve veri setinizi hibrit bir bulut ortamı genelinde  FTP ve HTTP'den yüzlerce kat daha yükseğe çıkabilecek hızlarda ve güvenilirlikte taşımanızı ve paylaşmanızı sağlayan barındırılan bir hizmettir.

  • Verilerinize erişimi denetlerken paylaşılan çalışma alanları aracılığıyla iç ve dış kullanıcılarla işbirliği yapın.
  • Birden çok bulut üzerinde ve şirket içi veri merkezlerinde depolanan verilere sorunsuz şekilde erişin.
  • Ağ koşullarından bağımsız olarak, her boyut ve hacimdeki dosyaları istediğiniz uzaklıktan maksimum hızda taşıyın.
  • Verilerinizi, kablolu ve isteğe bağlı olarak atıl durumda şifreleme de dahil olmak üzere, kapsamlı yerleşik güvenlikle koruyun.

→ Veri sayfasını okuyun (PDF, 866 KB)

Sektörel avantajlar

Bankacılık ve finansal piyasalar

Büyük veri analitiğine, toplu işlemeye ve sahadan gelen sigorta taleplerine ve değerlendirmelere olanak sağlayarak modern finansal kurumu yeniden şekillendirin.

Üretim ve mühendislik

Tasarım dosyalarının yüksek hızlı paylaşımı, kaynak kod eşitlemesi ve tahmine dayalı analitik araçlarını kullanarak küresel mühendislik ve tasarım süreçlerini hızlandırın.

Perakende

Mağazalara elektronik olarak sağlanan zengin dijital ortamları içeren daha iyi mağaza içi deneyimleri sunun. Müşteri verilerinden edinilen içgörülere dayalı olarak müşteri deneyimini iyileştirin.

Yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri

Farklı yerlerde bulunan ekiplerin büyük genomik veri ve tıbbi görüntüler üzerinde işbirliği yapmalarına yardımcı olarak, araştırma ve tıp alanında yeni buluşları hızlandırın.

Medya ve eğlence

Bulut üzerindeki ve şirket içindeki altyapılara yayılan dijital dosya ve akış tabanlı iş akışlarından yararlanarak içerik üretimini ve teslimatı dönüştürün.

Petrol ve gaz

Uzak sismik verilerin daha hızlı yakalanması ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ile analiz edilmesi sayesinde, yeni enerji kaynaklarını daha uygun maliyetli bir şekilde belirleyin ve bunlardan yararlanın.

Alıntılar

Ürün resimleri

Aspera on Cloud sürümleri

Deneme sürümü

Ücretsiz deneme sürümü 30 gün sonra ya da 100 GB'lik veri aktarımından sonra (hangisi önce gerçekleşirse) sona erer

Kullandıkça öde sürümü

Değişken kullanım için sabit fiyatlandırma; 1 TB'lik depolama alanı ve 10 kullanıcıyı içerir.

Yıllık ön taahhütlü sürümler

Küçük işletmelerden küresel işletmelere kadar çeşitli büyüklük ve karmaşıklıktaki kuruluşlar için tasarlanmış üç farklı sürüm.