Yenilikler

IBM mühendislerinden, yöneticilerinden ve çözüm ortaklarından Aspera ürün güncellemeleri hakkında bilgi edinin.

Uyumluluk sertifikasyonu

IBM Aspera® on Cloud yönetilen hizmetleri, IBM Cloud® üzerinde sağlandığında, bilgi güvenliği yönetimi süreçlerine ilişkin en iyi uygulamaları tanımlayan Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) 27001 ve 27002 standartları kapsamında sertifikalıdır. ISO 27001:2013 standardı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri denetimlerini oluşturmak, uygulamak ve belgelemek için gereken gereksinimleri belirtir. IBM programı, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini, NIST SP 800-53 denetim seti kapsamındaki denetimleri kullanarak bu yönergelere göre yapılandırmıştır.

Aspera on Cloud tarafından yönetilen hizmetler, üçüncü kişi güvenlik firması tarafından denetlenir ve ISO 27001:2013 sertifikasyonuna ilişkin bütün gereksinimleri karşılar.

ISO 27017, bulut hizmetlerinin sağlanması ve kullanılmasında uygulanacak bilgi güvenliği denetimlerinin temel kurallarını tanımlamanın yanı sıra, hem bulut hizmeti sağlayıcılarına hem de bulut hizmet müşterilerine bu kuralların uygulamaya konmasıyla ilgili rehberlik sağlar.

ISO 27018, ISO 29100'deki genel bulut bilişim ortamına ilişkin gizlilik ilkeleri uyarınca, Kişisel Verilerin korunmasında gerekli olan önlemlerin hayata geçirilmesi için genel olarak kabul gören denetim hedeflerini, denetimleri ve ilkeleri ortaya koyar.

Küresel düzenlemeler

AB Örnek Maddeleri

AB Örnek Maddeleri, AB vatandaşlarının kişisel verileriyle ilgili veri sorumluları ve işleyenleri tarafından kullanılabilir. Bu maddeler, AB dışındaki şirketlerin, AB'nin bütün küresel lokasyonlarda şart koştuğu yasa ve uygulamalara uymasını emreder. Bu maddeler, Avrupa Birliği vatandaşlarının Kişisel Verilerini elinde bulunduran şirketlere, AB dışındaki sağlayıcıların bu verileri ancak o şirketlerin yönetmeliklerine ve AB yasalarına uygun olarak işlemesini zorunlu tutması bakımından, uygulatma yetkisi ve rahatlığı sağlar.

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

Daha fazla bilgi edinin

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, AB genelinde uyumlu bir veri koruma yasası çerçevesi oluşturmayı ve dünyanın herhangi bir yerinde kişisel veri barındıranlara ve işleyenlere katı kurallar getirirken, kişisel verilerin denetimini vatandaşlara geri vermeyi amaçlar.

IBM, Genel Veri Koruma Yönetmeliğine hazır olma yolunda her bir müşterisine ve IBM Çözüm Ortağına® yenilikçi veri gizliliği, güvenliği ve yönetişimi çözümleri sunma konusunda kararlıdır.

IBM Aspera on Cloud, 1996 yılında çıkarılan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasasına (HIPAA) uygun gerekli IBM denetimlerini karşılar. Bu gereksinimler kapsamında, Federal Yönetmelikler Yasasının 45. Başlığının 160. Bölümü ve 164. Bölümün A ve C Alt Bölümleri uyarınca İş Ortaklarının sağlaması gereken uygun idari, fiziksel ve teknik önlemler yer alır.

IBM İş Ortakları Ek Sözleşmesini imzalamak için satış temsilcinizle iletişim kurun.

FDA 21 CFR - Bölüm 11

Teknik belgeyi okuyun (PDF, 121 KB)

Federal Yönetmelikler Yasasının 21. Başlığının 11. Bölümü, Federal Yönetmelikler Yasasının 21. Başlığının, elektronik kayıtlara ve elektronik imzalara ilişkin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yönetmeliğini oluşturan bölümüdür.

Uyum düzenlemeleri ve çerçeveler

Cloud Security Alliance (CSA), bulut bilişimde güvenlik garantisi sağlamak için en iyi uygulamaların kullanımını teşvik etme misyonuyla hareket eden, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Cloud Security Alliance'ın misyonunu yerine getirmeye çalışırken kullandığı mekanizmalardan biri, Security, Trust and Assurance Registry (STAR) kaydıdır; ücretsiz ve genel erişime açık olan bu kayıt, çeşitli bulut bilişim olanaklarının sağladığı güvenlik denetimlerini belgeler.

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

İlkelerimizi görüntüleyin

AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) Çerçeveleri, okyanus aşırı ticaretin desteklenmesi amacıyla ABD Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ve İsviçre Yönetimi tarafından, Avrupa Birliği ve İsviçre'den ABD'ye kişisel veri aktarımında Atlantik'in her iki yanındaki şirketlerin veri koruma gerekliliklerine uymalarını sağlayacak bir mekanizma olarak tasarlanmıştır.

Motion Picture Association of America (MPAA), üyeleri tarafından genel içerik beklentilerini ve sektördeki güncel en iyi uygulamaları anlamak amacıyla kullanılan, üçüncü kişi satıcı firmalara yönelik bir güvenlik modeli kılavuzu oluşturdu. Bu kılavuz, fiziksel ve dijital güvenlik ve sistem yönetimi alanlarındaki denetimleri tanımlar ve ISO ve NIST denetimleriyle eşlenir.

Aspera on Cloud sürümleri

Deneme sürümü

Ücretsiz deneme sürümü, hangisi daha önce ise, 30 gün sonra ya da 100 GB'lik veri aktarımından sonra sona erer.

Kullandığın kadar öde sürümü

Değişken kullanım için sabit fiyatlandırma; 1 TB'lik depolama alanı ve 10 kullanıcıyı içerir.

Yıllık ön taahhütlü sürümler

Küçük işletmelerden küresel işletmelere kadar çeşitli büyüklük ve karmaşıklıktaki kuruluşlar için tasarlanmış üç farklı sürüm.