Akış nedir?

IBM App Connect'te iki tipte akış vardır: olay güdümlü akış ve bir API için akış.

Olay güdümlü akışta, ilk uygulamanızda (kaynak uygulama) meydana gelebilecek bir olayı ve bir ya da daha fazla hedef uygulamada gerçekleştirilebilecek eylemleri belirlemeniz gerekir. Akış, olayı eylemlere bağlayarak, kaynak uygulamada olay meydana geldiğinde hedef uygulamada ilgili eylemin derhal tetiklenmesine neden olur.

Örneğin, birisi yeni katılımcı olarak Eventbrite'a (olay) kaydolduğunda IBM App Connect'in bu katılımcıya ilişkin ayrıntıları otomatik bir şekilde yeni iletişim bilgisi olarak Salesforce'a ve yeni bir görev olarak Asana'ya (eylemler) ekleyeceği bir akış yaratabilirsiniz. Başarıyla tamamlanan her eylem aylık kotanıza eklenir.

Bir API'ye ilişkin akış, bir isteği, bir ya da daha fazla hedef uygulamayı ve bir yanıtı içerir. İstek, uygulamalarınızda veri nesnelerinin yaratılmasını, değiştirilmesini veya alınmasını istemek için tanımladığınız modeli kullanır. İstek gönderildiğinde, her hedef uygulama kendi eylemini gerçekleştirir ve akış, eylemlerin başarılı olduğunu doğrulayan bir yanıtı veya istenen verileri döndürür.

Uygulamalarıma bağlanmak için IBM App Connect'i nasıl yapılandırırım?

Bağlanmak istediğiniz her uygulamanın hesap ayrıntılarını belirtmeniz gerekir. Uygulamalarınızın hesap ayrıntılarını iki şekilde ekleyebilirsiniz:

Akış oluşturmadan önce:

- Uygulamalar (Applications) sayfasında bir uygulama seçin, uygulama_adına Bağlan'ı tıklatın ve uygulamanın hesap ayrıntılarını girin.

Akış oluştururken:

- Bağlanmak istediğiniz uygulamayı seçtiğinizde uygulama_adına Bağlan'ı tıklatın ve uygulamanın hesap ayrıntılarını girin.

IBM App Connect'in sizin adınıza uygulamayla iletişim kurmasını izin vermek için bilgi istemlerini izleyin.

Birçok uygulama sadece kullanıcı adı ve parola gerektirirse de, daha fazla bilgi gerektirenler de vardır. Bu bilgileri nasıl bulacağınızı https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/ adresindeki developerWorks sitesinde uygulamalara ilişkin "nasıl yapılır" kılavuzlarından öğrenebilirsiniz.

Not: Şu anda, her uygulamaya bağlı tek bir hesabınız olabilir. Daha sonra farklı bir hesaba bağlanmak veya mevcut hesabınızın ayrıntılarını değiştirmek isterseniz, kullanımdaki hesabı güncelleme ve yeni hesap yaratma seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. (Bir hesabı güncellemeden önce, o hesabı kullanan tüm akışları durdurmalısınız. Bir hesabı kaldırmadan önce, o hesabı kullanan tüm akışları silmelisiniz.)

Olay güdümlü akış nasıl oluşturulur?

Olay güdümlü akışı birkaç adımda oluşturabilirsiniz:

· IBM App Connect Designer'daki gösterge panosunda Yeni > Olay güdümlü akış (New - Event-driven flow) seçeneklerini tıklayın.

· Akışınızın amacını belirten bir ad girin.

· Kaynak uygulamayı ve akışı tetikleyecek olayı seçin.

· Bir veya daha fazla hedef uygulamayı ve gerçekleştirilecek eylemleri seçip yapılandırın.

İsteğe bağlı olarak, koşullu işleme sağlamak veya alınan öğeleri işlemek için Logic (Mantık) sekmesinden bir "If" düğümü ya da "For each" düğümü ekleyebilirsiniz.

· Çık'ı (Exit) tıkladıktan sonra akışınızı kaydetme ve başlatma aşamasına geçin.

https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/ adresindeki developerWorks sitesinde “Creating an event-driven flow” (Olay güdümlü akış yaratılması) adlı eğitici programa bakın.

Olay güdümlü akış oluşturmakla ilgili başka örnekler için https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/ adresindeki developerWorks sitesinde uygulamalarla ilgili "nasıl yapılır" kılavuzlarına ve diğer eğitici programlara bakın.

Bir API için nasıl akış oluşturulur?

Bir geliştiricinin bulut tabanlı uygulamalarınızdaki verilerden yararlanan bir uygulama yaratmasını istiyorsanız bir API sunabilirsiniz. Örneğin, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminizde müşteri oluşturabilecek, müşterileri alabilecek ve güncelleyebilecek bir API sunabilirsiniz.

Bir API için akış oluşturulması aşağıdaki adımları içerir:

· Oluşturmak veya almak istediğiniz nesnelerin yapısını tanımlayan bir veya birkaç model yaratın.

· Her model için gerçekleştirmek üzere Oluştur (Create), Al (Retrieve) veya Güncelle (Update) operasyonlarını seçin.

· Verileri bulunduracak bir ya da daha fazla hedef uygulama ekleyerek, her eylemi gerçekleştiren bir akış yapılandırın.

https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/ adresindeki developerWorks sitesinde “Creating an event-driven flow” (Olay güdümlü akış yaratılması) adlı eğitici programa bakın.

Olay güdümlü akış oluşturmakla ilgili başka örnekler için https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/ adresindeki developerWorks sitesinde uygulamalarla ilgili "nasıl yapılır" kılavuzlarına ve diğer eğitici programlara bakın.

Aboneliğimi ücretsiz bir plandan ücretli bir plana nasıl yükseltirim?

IBM App Connect on IBM Cloud™ ile ücretsiz olarak çalışmaya başlayabilir ve hazır olduğunuzda, istediğiniz 'kullandığın kadar öde' (PAYG) planına veya Özel Abonelik planına geçebilirsiniz. IBM App Connect Professional ve IBM App Connect Enterprise, şirket içinde, kendi özel bulutunuzda veya genel bir bulutta devreye alınabilecek, tam olarak yapılandırılabilir bir yazılım olarak da kullanıma sunulur.

Her plandaki yeteneklere ve yükseltmenin nasıl yapılacağına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın:  https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect-enterprise/

App Connect Enterprise'ın IBM Integration Bus ile nasıl bir ilgisi var?

IBM App Connect Enterprise, Application Integration Platform'un süregiden gelişimini temsil eder ve IBM Integration Bus ile IBM App Connect yeteneklerini birleştirir. IBM App Connect Enterprise V11, IBM Integration Bus V10'un resmi ardılıdır. IBM Cloud üzerinde Enterprise planı, kuruluş genelindeki entegrasyon kullanıcıları arasında sorunsuz bir deneyime olanak verir ve kademeli olarak eklenen gelişmiş entegrasyon özellikleri, edinilmesi ve yönetilmesinin basit ve verimli olacağı şekilde düzgünce paketlenir.

IBM Integration Bus on Cloud kullanıyorum. IBM App Connect Enterprise'ı kullanmak için fazladan ödeme yapmak veya yeni bir abonelik satın almak zorunda mıyım?

IBM Integration Bus on Cloud'a abone olan müşteriler, otomatik olarak IBM Cloud üzerinde IBM App Connect Enterprise'ı kullanma yetkisine sahip olacaktır. Geçiş için ek maliyet söz konusu değildir.

IBM Integration Bus veya IBM App Connect Professional akışlarımı ve entegrasyonlarımı IBM App Connect Enterprise'ta kullanabilir miyim?

Daha önce IBM Integration Bus on Cloud veya IBM App Connect için oluşturulmuş entegrasyon varlıkları bu yeni planda değişiklik gerekmeksizin çalışmaya devam edecektir.

IBM App Connect, şirket içi devreye alım için elverişli mi?

Evet. Önceden IBM Integration Bus olarak bilinen IBM App Connect, yönetilen bulut hizmeti (IBM tarafından barındırılan), özel bulut, genel bulut, şirket içi veya ihtiyaçlarınıza göre bu devreye alma modellerinin bir kombinasyonu gibi çeşitli esnek devreye alma seçenekleri sunar.

App Connect'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

Entegrasyon performansını artırın, gecikme sürelerini kısaltın ve maliyetleri düşürün. Kodsuz kurulumumuzla, birkaç dakika içinde kurulumu tamamlayarak kullanmaya başlayacaksınız. Ayrıca, Lite planımızla birlikte uzman tavsiyelerini, kurulum tabanını ve ilk iki akışınızı ücretsiz olarak sunuyoruz.