Analytics Engine nedir?

IBM Analytics Engine, hesaplama ve depolama katmanlarını ayrıştıran Hadoop kümeleri için bir mimari sağlar. Analytics Engine, çift amaçlı düğümlerden oluşan kalıcı bir küme yerine, kullanıcıların IBM Cloud Object Storage gibi bir nesne depolama katmanında veri depolamasına olanak tanır ve gerektiğinde bilgi işlem notları kümelerini hızla oluşturur. Hesaplama ile depolamanın birbirinden ayrılması, büyük veri analitiği platformlarının esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve bakım sağlanabilirliğini dönüştürmeye yardımcı olur.   

Teknik belgeyi (PDF, 280 KB) okuyun

Analytics Engine özellikleri

Açık kaynak gücünden yararlanın

Daha geniş Apache Hadoop ve Apache Spark ekosistemiyle, öncü veri bilimi araçlarını kullanarak ODPi uyumlu yığın üzerinde oluşturun.

İsteğe bağlı hızlanma ve ölçekleme

Uygulamanızın gereksinimini temel alarak kümeleri tanımlayın. Uygun yazılım paketini, sürümünü ve küme boyutunu seçin. İhtiyacınız olduğu sürece çalıştırın ve uygulama çalışmayı bitirir bitirmez uygulamayı silin.

Ortamı yapılandırın

Üçüncü kişi analitik kitaplıkları ve paketleriyle kümeleri yapılandırın. IBM Cloud hizmetlerindeki iş yüklerini devreye alın (örneğin makine öğrenimi).

Analytics Engine avantajları

Hesaplama ve depolama artık birbirine bağlı değil

İsteğe bağlı yalnızca hesaplama kümelerini hızla oluşturun. Kümede veri saklanmadığından, kümelerin hiçbir zaman yükseltilmesi gerekmez.

G/Ç yoğun kümeler daha uygun maliyetli

Kullanılmayan hesaplama döngüleri için fazladan maliyet getirmeksizin isteğe bağlı olarak daha fazla IBM Cloud Object Storage (veya diğer veri depoları) sağlayın.

Kümeler daha esnek

Canlı talep temel alınarak veri düğümlerinin eklenmesi ve kaldırılması REST API'leri aracılığıyla mümkündür. Hesaplama kümesinde depolanan veri olmadığından, genel giderler de düşük kalır.

Güvenlik daha uygun maliyetli

Çok katmanlı bir yaklaşımın kullanılması önemli derecede tek tek küme güvenliği uygulamasını basitleştirirken, erişim yönetimini daha ayrıntılı bir düzeyde etkinleştirir.

Tek bir satıcı firmaya bağlı kalınması engellenir

Kümeler, işlerin tek bir yazılım paketine/sürümüne uymasını zorunlu kılınmasına alternatif olarak iş ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulur. Yazılımın birden çok farklı sürümü farklı kümelerde çalıştırılabilir.

Analytics Engine sürümleri

IBM Analytics Engine

Hadoop ve Spark analitik uygulamalarını geliştirmek için esnek çerçeve

Dakikalar içinde Analytics Engine'i kullanmaya başlayın

Gelişmiş analitik uygulamalarının geliştirilmesi ve devreye alınması için bir ortam sağlayan birleşik hizmetleri edinin