IBM Cloud üzerinde Watson ile neler yapabileceğinizi hayal edin

Icon for using Watson to analyze unstructured data

Yapısal olmayan verilerden yararlanın
IBM Watson®, yapısal olmayan resimler, e-postalar ve sosyal medya gibi unsurlardan önemli içgörüler, kalıplar ve ilişkiler bulup çıkararak bunları işler.

Icon for using Watson to understand social trends

Gerçek zamanlı trendlere dayanarak daha iyi kararlar verin
IBM Watson Natural Language Classifier Service ile bütünleşen çözümler, gerçek zamanlı olarak sosyal trendlerden değerli içgörüler keşfetmenizi sağlar.

Icon for using Watson Conversation Service to understand customers

Hızla ve güvenli bir şekilde, gerçek anlamda kognitif uygulamalar geliştirin
IBM Watson Conversation Service, müşterilerinize anlayarak ve onlara yanıt vererek, pazara sunma sürecini hızlandırmanızı ve daha iyi müşteri deneyimleri yaratmanızı sağlar.

Watson hizmetinizi seçin

Doğal dil işleme, görsel tanıma ve makine öğrenimi için Watson'u kullanın.

Watson Studio

Bütünleşik tek bir ortamda yapay zeka modelleri oluşturun, bunları eğitin, verileri hazırlayın ve analiz edin.

Watson Knowledge Catalog


Yapay zeka uygulamalarına güç kazandıracak akıllı veri ve analitik varlık keşfi, kataloglama ve yönetişim.

Watson Assistant

Sohbet robotları ve sanal yardımcılar oluşturun ve bunları hayata geçirin.

Watson Discovery

Otomatikleştirilmiş veri alımıyla gelişmiş yapay zeka işlevlerini birleştirerek verilerdeki bağlantıları ortaya çıkarın.

Watson IoT Platform

Aygıt kaydı, bağlanırlık, denetim, hızlı görselleştirme ve veri depolama için tam olarak yönetilen ve bulutta barındırılan bir hizmetten yararlanın.

Watson Speech to Text(STT)

Sesi ve işitsel kaynakları kolaylıkla yazılı metne dönüştürün.

Watson Text to Speech(TTS)

Çeşitli dilleri ve sesleri kullanarak, yazılı metinleri kulağa doğal gelen işitsel kaynaklara dönüştürün.

Watson Language Translator

Haber, patent ya da karşılıklı konuşma belgelerini dinamik olarak başka dile çevirin.

Watson Natural Language Classifier

Doğal dili güvenle yorumlayın ve sınıflandırın.

Watson Natural Language Understanding

Metinleri analiz ederek, içeriklerden kavram, varlık ve duygu gibi üst verileri ortaya çıkarın.

Watson Visual Recognition

Makine öğrenimini kullanarak görsel içerikleri etiketleyin, sınıflandırın ve arayın.

Watson Tone Analyzer

Yazılı içeriklerdeki duyguları ve anlatım biçimlerini analiz edin.

Watson Personality Insights

Yazılı metinlerden ayırıcı kişilik özelliklerini, gereksinimleri ve değerleri tahmin edin.

Data Refinery

Veri bilimciler, mühendisler ve iş analistleri için self servis veri hazırlama aracı.

Watson Machine Learning

İşbirliğine dayalı, otomatikleştirilmiş bir iş akışını kullanarak kendi kendine öğrenme modelleri oluşturun, bunları eğitin ve hayata geçirin.

Deep Learning

Yapay sinir ağlarını kullanarak derin öğrenme modelleri tasarlayın, hayata geçirin ve yüzlerce eğitim çalışması için kolayca ölçeklendirin.

Başlayın

Uygulamanızı Watson'un gücüne yükseltin. Ücretsiz deneme için kaydolun ve istediğiniz Watson hizmetine erişim kazanarak web ya da mobil uygulamanızı hemen oluşturmaya başlayın.

Bir uzmanla konuşun
Şu numarayı arayın: 1-844-95-CLOUD (Öncelik kodu: CLOUD)