Ovum Decision Matrix pazar değerlendirmesi, IBM'i bir sektör lideri olarak gösteriyor

Gereksinim yönetimiyle ilgili en iyi uygulamalar nelerdir?

Ürünleriniz, ancak onlara yön veren gereksinimler kadar iyidir. Sistem mühendisleri, bağlantılı ürünlerin giderek artan karmaşıklığını yönetmek için değişikliklere ilişkin daha iyi görünürlüğe, verilere ilişkin daha derinlemesine içgörüye ve küresel işbirliği için paylaşılan araçlara ihtiyaç duyar.

Gereksinimlerin takip edilebilirliği

Mühendislik gereksinimlerindeki değişikliklerin gerçekleştiği anda tam görünürlüğü için bağımsız nesneleri test senaryoları ile ilişkilendirin. Tüm açıklamaları yakalayın, bunların devamlılığını sağlayın ve bunları kolayca erişilebilir hale getirin.

Değişken yönetimi

Paylaşılan bir gösterge panosu aracılığıyla sistemin ilerlemesini izlerken aynı zamanda tüm sürüm ve değişken sürecini dijital olarak yönetin. Verileri merkezi bir lokasyonda depolayın ve belge biçiminde sunun.

Mühendislik uyumluluğu

Erken aşamada uyumluluk sağlamak için sektör standartlarını ve yasal düzenlemeleri gereksinimlerinize bütünleştirin. Uyumluluğun uçtan uca mühendislik yaşam döngüsünün bir parçası haline getirilmesi, uyumluluğun elde edilmesini daha az karmaşık hale getirir.

Çevik yönetim

Küresel işbirliğine ve tek gerçeklik kaynağının oluşturulmasına olanak sağlamak için mühendislik süreçlerini hızlandırın. Çabalarının değerini gerçek zamanlı olarak göstererek, işi yapan ekiplerin kendilerine güvenmelerini sağlayın.

Son trendler

Monitörlere bakan mühendisler

Watson AI ile mühendislik gereksinimleri yönetimini geliştirin

Uçtan uca ürün geliştirme yaşam döngüsü yönetiminin temel bileşenlerinden biri olarak artık hem IBM Engineering Requirements Management DOORS Next hem de IBM Engineering Requirements Management DOORS ile entegre IBM Engineering Requirements Quality Assistant sayesinde daha yüksek kaliteli gereksinimler elde edin.

Gereksinimlerin dinamik bir biçimde takip edilebilmesine olanak sağlayın

Günümüzün ürünleri, seleflerine kıyasla çok daha karmaşık ve bu da mühendislerin çığ gibi büyüyen tasarım gereksinimleri ile başa çıkması gerektiği anlamına geliyor. Doğrulama, uyumluluk ve takip edilebilirlik bakımından kritik önem taşıyan gereksinimlerin hacminin ve karmaşıklığının yönetilmesine yönelik tamamen yeni bir yaklaşım uyguluyor.

Sürümleri ve değişkenleri tek yerde yönetin

Günümüzün sistemlerden oluşan sistemleri, orijinal ile yeni arasındaki ilişkileri sürdürürken aynı zamanda ürünlerin, sistemlerin ve alt sistemlerin sürümlerini ve değişkenlerini oluşturmak için bir yapılandırma yönetimi mekanizmasına gereksinim duyuyor. Paylaşılan bir dijital gösterge panosu, verileri tek lokasyonda depolar.

Odada toplantı yapan iş insanları

Uyumluluğu uçtan uca mühendislik süreçlerinizin bir parçası haline getirin

Proje aşamalarını tam takip edilebilirlik için entegre eden bir platform üzerinde geliştirme gerçekleştirilerek, uyumluluğun sağlanması daha az karmaşık hale getirilebilir. Tüm etkinlik ve gereksinimlerdeki değişiklikler, herhangi bir zamanda görüntülenebilir ve bir proje boyunca ilişkileri gösterir. Ekiplerin incelemeleri ve denetimleri daha kolay gerçekleştirmesine yardımcı olması için belgeleme yerleşik hale getirildi.

Çevik iş akışı araçlarıyla küresel işbirliğine olanak sağlayın

Projelerinize erişimi, projelerinizin görünürlüğünü ve şeffaflığını artıran çevik araçlar kullanarak daha akıllı bir mühendislik ekosistemi oluşturun. Mühendislik süreçlerinizi hızlandırarak pazara giriş süresini kısaltın, hataları azaltın ve nihai ürünün kalitesini artırın. 

Bu çözümün arkasındaki ürünler

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next

Gereksinimlerdeki değişiklikleri yakalamanıza, izlemenize, analiz etmenize ve yönetmenize yardımcı olan ölçeklenebilir bir çözümle, pazarın talep ettiği bağlantılı ürünleri sunun

IBM Engineering Requirements Quality Assistant

Bulut tabanlı bir yapay zeka asistanıyla gereksinimleri daha nitelikli biçimde yazarken hataları azaltabilir ve daha kısa sürede pazara giriş yapabilirsiniz

IBM Engineering Requirements Management DOORS Family

Geliştirme ekosistemlerinde iletişimi ve işbirliğini optimize edin, birbiriyle bağlantılı ve akıllı ürünlerle ilgili maliyetleri azaltın

Başarı öyküleri

Mercedes-Benz, gereksinim yönetimi araçlarıyla dijital dönüşümü benimsiyor

Mercedes-Benz'in dünyanın her yanındaki müşteriler için yeni nesil sistemleri geliştirirken aynı zamanda zamandan tasarruf etmek için IBM Engineering Lifecycle Management araçlarını kullanarak ekiplerinin çalışma biçimini nasıl yeniden tasarladığını öğrenin.

Bu çözümün kullanılabileceği alanlar

Gereksinim yönetimi hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını öğrenin

Gereksinim yönetimi planı nedir ve bu planın amacı nedir?

Bir ürün tasarlamadan önce, bu ürün için gereksinimlerin neler olduğunu bilmeniz gerekir. Bu gereksinimlere ürünün nasıl göründüğü, hangi özelliklere sahip olduğu, hangi işlevleri yerine getirdiği ve daha fazlası dahil olabilir. Bir gereksinim yönetimi planı, ürün tasarımı için bir havuz olarak görev yapar, ürünün ne olacağına ilişkin "tek gerçeklik kaynağını" temsil eder. Ayrıca, mühendislik ekibinin sistem modellerini oluşturmak ve kapsamlı testler gerçekleştirmek için kullanacağı temeli oluşturur.

Gereksinim yönetimi neden önemli ve araç kullanmak gereksinimlerimi iyileştirmeme nasıl yardımcı olabilir?

Gereksinim yönetimi, bir ürünün tasarımına ilişkin parametreleri belirlemesi nedeniyle önemlidir. Mühendislik ekipleri, güçlü bir gereksinim yönetimi süreci olmadan, spesifikasyonları kolaylıkla yanlış yorumlayabilir, müşteri ihtiyaçlarını karşılamayan ürünler geliştirebilir, yapılan işin sürekli olarak tekrarlanması sonucunda üretkenliği kısıtlayabilir ve kalite ile müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilir. Gereksinimlerinizi elektronik tablolar, belgeler veya e-postalar ile yönetmek yerine etkin bir gereksinim yönetimi ürünü kullanmak, gereksinim sürecini optimize etmek için amaca uygun bir çözüm sağlayacaktır.

Gereksinim yönetimi araçları nelerdir?

Gereksinim yönetimi araçları, ürün gereksinimleri için bir akıllı havuz olarak görev yapan yazılım ürünleridir. Bu havuz, bir ürünün tasarımı için "tek gerçeklik kaynağı" olmalıdır. Tüm geliştirme süreci boyunca kullanılabilir ve kullanılmalıdır ve tasarımın en güncel görünümünü sağlayacaktır. Gereksinim yönetimi, uçtan uca bir çözümde, üretkenliği optimize etmek, kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek için diğer geliştirme yönetimi araçlarıyla etkileşim kuracaktır.

Gereksinim yönetiminden kim sorumludur?

Tipik olarak, gereksinimlerin düzenlenmesinden ve tanımlanmasından ürün yöneticisi sorumludur. Ancak, müşteriler, iş ortakları, satış, destek, yönetim, mühendislik, operasyon ve ürün ekiplerinin üyeleri dahil olmak üzere her paydaş tarafından gereksinimler oluşturulabilir. Değişen önceliklerin mühendislik ekibi tarafından anlaşılmasının sağlanması için sürekli iletişim gereklidir.

Gereksinim yönetimi için en iyi uygulamalar nelerdir?

Ürün geliştirmenin tüm mühendislik yaşam döngüsü boyunca gereksinimler tarafından yönlendirilmesi gerekli olduğundan, gereksinimler açık bir biçimde tanımlanmış, düzenlenmiş ve öncelikli hale getirilmiş olmalıdır. Gereksinimlerin yönetilmesi ve takip edilmesi için tek bir kapsamlı platform sunan bir ürün kullanılması, proje ekiplerinin farklı disiplinler, saat dilimleri ve tedarik zincirleri arasında daha etkin bir biçimde çalışabilmesi için iletişimin merkezileştirilmesine yardımcı olacaktır. Gereksinimler doğru şekilde düzenlendiğinde ve yönetildiğinde, ürün ekibi ile mühendislik personeli arasında açık ve tutarlı iletişim sağlanır ve gerekli olan herhangi bir değişiklik tüm paydaşlarla geniş ölçekte paylaşılır.

Gereksinim yönetimi stratejinizi desteklemek üzere yapay zekadan nasıl yararlanabilirsiniz?

Mühendislik ekipleri, yapay zekanın kullanımı aracılığıyla kötü yazılmış, eksik ve muğlak gereksinimleri daha kolay bir biçimde belirleyebilir ve aynı zamanda bunların nasıl iyileştirileceğine ilişkin olarak gerçek zamanlı rehberlik alabilir. Watson AI, kalite göstergeleri doğrultusunda gereksinimlere puan verir ve gereksinimleri daha açık, tutarlı ve eksiksiz hale getirebilecek öneriler sunar. Gereksinim yönetimi stratejinize yapay zekayı dahil ederek, gereksinimlerinizin kalitesini güçlendirebilir ve aynı zamanda hataları ve maliyetleri azaltabilirsiniz.

DOORS yazılımı nedir?

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM'in gereksinim yönetimi ürünüdür ve IBM Engineering Lifecycle Management çözümünün parçasıdır. DOORS, donanım ve yazılım geliştirme gerçekleştiren çok sayıda sektör çapında güçlü bir gereksinim yönetimi ortamı sağlayan sektör lideri bir araç olarak kabul edilmektedir.

Gereksinim yönetimi araçları takip edilebilirliği nasıl iyileştirebilir?

"Tek gerçeklik kaynağının" bulunmasına olanak sağlanması, takip edilebilirlik için bir temel sağlar. Geliştirme süreciniz gereksinimlerle başlar ve bu gereksinimlerin geliştirme süreci boyunca yönetilmesi, kaydedilen ilerlemenin gereksinimlerin tanımlanmasından gereksinimlerin sistem modellemesine ve aynı gereksinimler doğrultusunda testler gerçekleştirilmesine kadar takip edilmesi için benzersiz bir yetenek sunar. Bu temel, herkesin aynı veri kümesi ile çalışmasını sağlar.

Gereksinim yönetimi araçları maliyeti nasıl düşürebilir?

Ürün geliştirme için güçlü bir temel oluşturarak, kimsenin yanlış veriler üzerinde çalışmadığından emin olabilir ve üretkenliğin olumsuz etkilenmesini önleyebilir, gereksinimlerin yanlış anlaşılması nedeniyle yapılan iş tekrarlarını azaltabilir veya önleyebilir ve işin tekrar yapılmasına ya da geliştirmenin geç aşamalarında ürün değişiklikleri yapılmasına duyulan ihtiyacı azaltabilir ve ürün kalitesini artırabilirsiniz. Tüm bu avantajlar, geliştirme maliyetini ve süresini doğrudan etkiler.