Genel bakış

Ürünleriniz ancak onlara yön veren gereksinimler kadar iyi olacaktır. Sistem mühendisleri, bağlantılı ürünlerin giderek artan karmaşıklığını yönetmek için değişikliklere ilişkin daha iyi görünürlüğe, verilere ilişkin daha derinlemesine içgörüye ve küresel işbirliği için paylaşılan araçlara ihtiyaç duyarlar.

Gereksinim yönetimi, mühendislik yaşam döngüsü yönetimi için temel bir uygulama ve çerçeve niteliği taşır. Gereksinim yönetimi araçları ve çözümleri, ürün geliştirme için daha iyi içgörüler ve ekipler arasında geliştirilmiş izlenebilirliği sağlarken zaman ve maliyet tasarrufu için proje kapsamını daha iyi kontrol etmenize de yardımcı olabilir.

Avantajlar

Gereksinimlerin takip edilebilirliği

Mühendislik gereksinimlerindeki değişikliklerin gerçekleştiği anda tam görünürlüğü için bağımsız nesneleri test senaryoları ile ilişkilendirin. Tüm açıklamaları yakalayın, bunların devamlılığını sağlayın ve bunları kolayca erişilebilir hale getirin.

Mühendislik uyumluluğu

Uyumluluğu erkenden yakalamak için gereksinimlerinize sektör standartlarını ve düzenlemelerini eklerken uçtan uca mühendislik yaşam döngünüzde uyumluluğu sağlayın.

Çevik değişken yönetimi

Gerçek zamanlı olarak küresel işbirliği sağlamak için mühendislik süreçlerini sorunsuz hale getirin. Verileri merkezi bir konumda depolayarak ortak bir gösterge panosuyla tüm sürüm ve değişken sürecini dijital olarak yönetin.

Ölçeklenebilir bir gereksinim yönetimi çözümü

Paydaşların gereksinimlerdeki değişiklikleri yakalamalarına, takip ve analiz etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir gereksinim yönetimi olanağıyla ekipler arasındaki işbirliğini optimize ederek, giderek daha bağlantılı ve karmaşık hale gelen ürünler sunun.

Gereksinim yönetimi araçları ve yazılımları

Gereksinim yönetimi için yapay zeka

Akıllı mühendislik gereksinimleri yaratmak üzere Watson yapay zekasını kullanarak mühendislik gereksinimleri yönetiminizi geliştirin ve bu sayede hataları azaltıp ürünlerinizi pazara daha kısa sürede sunun.

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM)

Sistemler ve yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki karmaşıklığı yönetmek için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm olan IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) ile uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) çözümlerinin işlevselliğini genişletin.

Uygun ölçekte gereksinim yönetimi

Geliştirme ekosistemleri genelinde kurumsal ölçekte iletişimi ve işbirliğini optimize edin ve birbiriyle bağlantılı ve akıllı ürünlerin geliştirilmesine ilişkin maliyetleri düşürün.

Gereksinim yönetimi başarı öyküleri

Mercedes-Benz, otomotiv projelerindeki karmaşıklığı yönetiyor

Mercedes-Benz Cars R&D CIO'su Dr. Seigmar Haasis, önde gelen şirketlerin mühendislikte dijital dönüşümü nasıl benimsediklerini anlatıyor.

Rail Projects Victoria, demiryolu projesinin vaktinde ve rayında gitmesini sağlıyor

IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next yazılımı sayesinde Rail Projects Victoria (RPV), paydaşlarla işbirliği yapmak ve proje gereksinimlerindeki değişiklikleri tespit etmek, izlemek, analiz etmek ve yönetmek için yüksek düzeyde güvenli bir ortam elde etti.

Sektörünüz için rekabet avantajı elde edin

IBM Engineering Lifecycle Management çözümleri, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin dijital dönüşümün avantajlarını keşfetmelerine yardımcı olur.

Kaynaklar

Gereksinim yönetimi nedir?

Gereksinim yönetiminin ne olduğu ve başarılı bir yazılım ve ürün geliştirme için neden önemli bir temel öğe olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yapay zeka destekli gereksinim yönetimi

Mühendislik ekiplerinin gittikçe daha bağlantılı ve karmaşık hale gelen ürünlerinin teslimini iyileştirmeye yardımcı olmak üzere entegre gereksinim yönetimi çözümlerini nasıl kullanabileceklerini keşfedin.

Çevik geliştirmede gereksinimler neden önemli

Etkin bir gereksinim yönetimi yaklaşımının özelliklerinin yanı sıra bu yaklaşımın düzenlemelere tabi BT ve karmaşık ürün geliştirme projeleri için çevik geliştirme sürecine nasıl değer katabileceği hakkında bilgi edinin.

Sonraki adımlar