Maximo Asset Monitor: Kurumsal ölçekte gelişmiş yapay zeka destekli uzaktan izleme

Kurumsal varlık yönetimi nedir?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM), bir kuruluşun, iş birimleri ve coğrafi konumlardaki fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarını denetlemek ve optimize etmek için kullandığı yazılım, sistem ve hizmet kombinasyonunu ifade eder.

Varlık kullanımını en üst düzeye çıkarın

Nesnelerin İnterneti aygıtlarından gerçek zamanlı veri toplamayı destekleyin ve varlıklarınızın kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve kullanım ömrünü optimize etmek için tanılama ve analiz araçlarını kullanın. 

Eskiyen varlıkları ve altyapıyı yönetin

Bakım stratejinizi optimize ederek ekipman yaşam döngülerini uzatın. İş süreçlerinde risk yönetimine yer verin ve yatırım getirisini artırın.

Bakım yönetimini yükseltin

Nesnelerin İnterneti ve yapay zeka ile ekipman bakımı uygulamalarını geliştirin. Giderek daha karmaşık hale gelen sağlık, güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamak için izleme ve izlenebilirliği kullanın.

Operasyonel uygulamaları birleştirin

Neredeyse tüm varlık tiplerini yönetmek için tek bir teknoloji sistemi oluşturun. Tüm kuruluşunuz genelinde geniş kapsamlı varlık işlevleri için süreçleri birleştirin ve standartlaştırın.

Son trendler

IDC MarketScape

IDC analist raporu, hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) ve bulut destekli, varlık açısından yoğun kurumsal varlık yönetiminde (EAM) IBM'i dünya çapında bir lider olarak konumlandırıyor.

Önleyici bakımla, sorunları daha gerçekleşmeden çözün

Önleyici bakım yazılımı, kararlı, kesintisiz operasyonlar için ekipmanın bakımını yapmanıza yardımcı olur, garanti uyumluluğunu sağlar ve üretimi etkileyebilecek sorunların önüne geçmenize yardımcı olur.

Bakım yapan teknisyenler

Varlık bilgilerini bir CMMS ile merkezileştirin

Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemleri (CMMS) bir varlığın nerede olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu, bu varlık üzerinde kimin ne zaman çalışması gerektiğini size bildirir. Kritik varlık yönetimi iş akışını otomatik, erişilebilir ve denetlenebilir duruma getirir.

Tablet kullanılarak bilgisayarlı bakım

Varlıkları daha akıllıca izleyin

Kurumsal ölçekteki yapay zeka destekli izleme ile kritik varlıkları ve operasyonları uzaktan izleyin. Performansa ilişkin olarak kuruluş genelinde görünürlük sağlamak ve daha az, daha doğru uyarılar ve daha iyi içgörüler almak için işletim durumu ve BT verilerini havuzlar genelindeki süreç parametreleriyle birleştirin.

Bu çözümün arkasındaki ürün

IBM Maximo

Akıllı varlık bakımı ve işletimi için temel içgörüler

IBM Maximo Asset Monitor

Kurumsal ölçekte yapay zeka destekli izlemeye olanak sağlayın

Yapay zeka ve analitik ile kurumsal varlık yönetiminizi genişletin

Başarı öyküleri

Cheniere Energy, karmaşık varlıkların bakımını basitleştiriyor

Cheniere, IBM Maximo Asset Management ile, varlıklarının performansıyla ilgili zengin bir veri deposu oluşturuyor. Cheniere, IBM Maximo ile, ABD'deki kaya gazı yükselişine zaman içinde varlıkların ömrünü uzatacak tahmine dayalı bakım, optimize edilmiş onarım ve azalan maliyetlerle yaklaşıyor.

Bu çözümün kullanılabileceği alanlar

EAM hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını öğrenin

Kurumsal varlık yönetiminin anlamı nedir?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM), bir kuruluşun fiziksel, teknolojik ve hatta insan varlıklarının denetlenmesi, izlenmesi ve sürdürülmesi için bir tür yönetim sistemi, yazılım veya çözümün kullanılması anlamına gelir. Kurumsal varlık yönetiminin birincil amacı, bir yandan maliyetleri düşürürken diğer yandan varlıkların kalitesini ve kullanımını optimize etmektir.

Kurumsal varlık yönetimi neden önemlidir?

Varlık açısından yoğun olan hemen her sektörde kuruluşlar, yaşam döngüsü boyunca varlıkların değerinin nasıl en üst düzeye çıkarılacağı konusunda zorlanmaktadır. Kurumsal varlık yönetimi (EAM) kuruluşlara, çok çeşitli fiziksel ve teknolojik varlıkların kalitesini, güvenilirliğini ve bakımını izleme, değerlendirme, yönetme ve optimize etmeye yönelik bir yol sağlar. Böylece kuruluşlar, karmaşık varlık ortamları üzerinde, nihai sonuçlar için gerekli olan daha yüksek kontrol imkanını elde edebilirler.

Kurumsal varlık yönetimi çerçevesi nedir?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM) çerçevesi, ISO 55000 gibi ortak standartları kullanarak varlık yönetimi girişimlerini yönlendirir. IBM Maximo, ayrık veya karmaşık varlıkların yönetimi için entegre bir kurumsal varlık yönetimi yaklaşımı sağlar ve bu yaklaşım, kuruluşların genel iş hedefleriyle operasyonları uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur.

Kurumsal varlık yönetimi yazılımı nedir?

IBM Maximo gibi kurumsal varlık yönetimi (EAM) yazılımları; kamu hizmetleri, petrol ve doğalgaz, madencilik, üretim, ulaşım, yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, nükleer güç ve hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere, karmaşık sektörlerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik seçeneklerle varlıkları yönetmek için bulut tabanlı bir çerçeve sunar.

Kurumsal varlık yönetimi nasıl çalışır?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM), varlık açısından yoğun kuruluşların iş yönetimi, varlık yönetimi, planlama ve zamanlama, tedarik zinciri yönetimi, sağlık ve güvenlik girişimleri gibi birçok temel yetenek aracılığıyla varlıklarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

CMMS ile EAM arasındaki fark nedir?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM), bir kuruluşun fiziksel varlıkları için optimum yaşam döngüsü yönetimini ifade ederken, bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi anlamına gelen CMMS ise, kurumsal varlık yönetiminin, bir kuruluşun bakım işlemleriyle ilgili verilerin korunmasına odaklanan bir yönünü ifade eder.

Kurumsal varlık yönetimi daha akıllı kararlar almanıza nasıl yardımcı olabilir?

Günümüzün kurumsal varlıkları, karmaşık bir ekosistemde birbiriyle bağlantı halindedir ve Nesnelerin İnternetinden çok miktarda veri almaktadır. Kurumsal varlık yönetimi (EAM), daha iyi kararlar almak ve etkinlikleri otomatikleştirmek için öngörülerden yararlanarak bu verilerin işe yaramasını sağlamanıza yardımcı olabilir. İyileştirilmiş karar verme süreçleri, optimize edilmiş operasyonların yolunu açar ve sınıfının en iyisi bakım programlarının geliştirilmesini sağlar.

Bir EAM çözümünü hayata geçirerek ne gibi iş avantajları elde edebilirim?

IBM Maximo gibi bir kurumsal varlık yönetimi (EAM) çözümü, aşağıda örnekleri verilen birçok alanda ek katma değer elde edilmesi için, bir kuruluşun varlıklarının yönetimini optimize etmek üzere tasarlanmıştır:
•    Daha düşük işletim maliyetleri
•    Daha düşük ekipman kapalı kalma süresi
•    Daha az stok bakımı ve onarımı
•    Daha yüksek bakım üretkenliği
•    Stok fazlası ve stoklama üzerinde daha fazla denetim
•    İşçilik, stok ve diğer destek hizmetlerinin yönetiminde daha yüksek verimlilik
 

IBM Maximo pazardaki diğer EAM ürünleri ve çözümleriyle karşılaştırıldığında nasıldır?

Gücünü IBM'in yapay zekaya yönelik yatırımlarından ve Nesnelerin İnterneti verilerinden alan ve hibrit bulut için tasarlanmış olan IBM Maximo, tüm dünyada en fazla güvenilen kurumsal varlık yönetimi sistemi olarak liderliğini pekiştiriyor. IBM, Kurumsal Varlık Yönetimi Yazılımları için 2018 Gartner Magic Quadrant değerlendirmesinde, yürütme yeteneği ve vizyon bütünlüğünde rakiplerini geride bırakarak bir lider olarak gösterildi.

IBM Maximo nasıl teslim edilir?

IBM Maximo, esnek devreye alma seçeneklerine sahiptir: Şirket içi ya da hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) olanağı olarak sunulur.