Genel Bakış

İşlemlere ve envantere ilişkin görünürlük elde edin

Kuruluşlar birçok varlığa sahipler ve operasyonel olmaya devam etmek için milyonlarca olmasa bile yüzlerce varlığa güveniyorlar. Dahası, varlıklarımız daha akıllı hale geliyor. Varlıkların ne kadar akıllı hale geldiğine dair net bir işaret, dünya çapında bağlı Nesnelerin İnterneti aygıtlarının sayısının 2030 yılına kadar 125 milyara ulaşacağının öngörülmesidir.

İşletim modelleri varlıklarla birlikte gelişmelidir, kurumsal varlık yönetimi bu nedenle çok önemlidir. Kurumsal varlık yönetimi, operasyonel varlıkların ve ekipmanın bakımını yapmak ve bu varlıkları ve ekipmanı denetlemek için kullanılan yazılım, sistem ve hizmetlerin birleşimidir. Kurumsal varlık yönetimi çözümleri, yaşam döngüleri boyunca varlıkların kalitesini ve kullanımını optimize etmek, üretken çalışma süresini artırmak ve operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

Avantajlar

Karmaşık ortamlar üzerinde daha fazla denetim sahibi olun

Gelişmiş analitik ve yapay zeka, varlık durumunuza ilişkin daha fazla içgörü sağlar; böylece varlık performansını optimize etmek, maliyetleri düşürmek ve kapalı kalma sürelerini önlemek için en iyi eylemleri ve bu eylemleri ne zaman gerçekleştirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Bağımsız birimlerdeki operasyonları kolaylaştırın ve birleştirin

Tek bir entegre platform, hızla değişen ya da işlerin aksamasına sebep olan koşullar altında bile operasyonları birleştirmek ve iş sürekliliğini sağlamak için ekiplere kuruluş genelinde varlıkların kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Operasyonel direnci ve güvenilirliği artırın

Yapay zekayla izlemeden elde edilen içgörüler, sorunlar meydana gelmeden önce onları çözebilecek önleyici, tahmine dayalı ve normatif eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan koşul tabanlı varlık bakımının kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

Kurumsal varlıkları yönetin

Performansı optimize etmek, varlık yaşam döngülerini uzatmak ve operasyonel kapalı kalma sürelerini ve maliyetleri azaltmak için yapay zeka ve analitiği kullanarak yüksek değere sahip varlıkları işletin ve sürdürün. Yapay zeka ile analiz edilen varlık verileri; işletmelerin daha iyi kararlar almasına, verimliliği artırmasına, önleyici bakım gerçekleştirmesine ve fiziksel varlıklara yönelik yatırımları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan içgörüler sağlar. IBM, tek bir platformda izleme, bakım ve güvenilirlik ile yeni nesil varlık yönetimini olanaklı kılıyor.

Varlık performansı yönetimi çözümleri

Varlık izleme

Verilerinizin bağlamını anlamak, doğru uyarılara öncelik vermek ve kapalı kalma sürelerine neden olan faktörler arasındaki yeni ilişkileri görmek için uzaktan izleme ve yapay zeka destekli içgörülerle akıllı varlıkları ve Nesnelerin İnterneti sensörlerini birleştirin.

Varlık durumu yönetimi

Koşul tabanlı bakım sağlamak üzere genel varlık durumunun net, doğru ve gerçek zamanlıya yakın bir görünümünü elde etmek için Nesnelerin İnterneti sensörleri, kurumsal varlık yönetimi sistemleri ve insan gözlemi gibi kaynaklardan güncel ve geçmiş verileri bir araya getirin.

Tahmine dayalı bakım

Performans düşüşünü izleyen ve hata olasılığı sağlamak için varlık verilerinde örüntüler arayan Nesnelerin İnterneti teknolojisi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan elde edilen içgörülere dayalı bakımı planlayarak varlık ömrünü uzatın.

İş yeri güvenliği çözümleri

İş yeri güvenliği

Sorunları ve ihlalleri, çalışan sağlığını ve güvenliğini riske atacak boyuta gelmeden önce ele alarak iş yeri güvenliğini artırın. Çalışanların güvenliğine yönelik gerçek zamanlı içgörüler sunmak için, Nesnelerin İnterneti teknolojisini ve gelişmiş analitiği kullanan bulut tabanlı bir çözümle tesisi ve çalışanlarınızı bütünsel olarak yönetin.

Yapay zekayla görme

Derin öğrenmeyle bilgisayar görmesini iş kullanıcıları için daha erişilebilir hale getirerek operasyonlarınıza akıllı "gözler" ekleyin. Ekipler; yapay zekayla görme uygulamalarını, güvenilirliğini ve kalitesini kullanarak üretim çıktılarındaki hataları hızla belirleyebilir, potansiyel kesintiler için varlıkları uzaktan izleyebilir ve harekete geçebilirler.

Edge bilişim

Yerel olarak işlenebilen gerçek zamanlıya yakın veri erişimi ve analizi için edge bilişim ile verileri işleyin. Neredeyse tüm edge uç noktalarında çalışabilen, edge’de iş mantığı ve analitik uygulamalarını oluşturmanıza, devreye almanıza, çalıştırmanıza, izlemenize, yönetmenize ve ölçeklemenize yardımcı olan tam bir yaşam döngüsü edge ortamı elde edin.

Hizmetler

Envanter optimizasyonu

Envanterin ihtiyaç duyulduğunda hazır olmasını sağlamak, varlıklarda ortaya çıkacak planlanmamış kesintilerin süresini kısaltmak, maliyetleri düşürmek ve işletme sermayesinin üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için bakım, onarım ve operasyon envanter düzeylerinizi optimize edin. Hizmetlerimiz, bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Üretim optimizasyonu

Potansiyel üretim kayıplarını belirlemek ve daha yüksek verim ve getiri elde etmek için Nesnelerin İnterneti ve yapay zekadan alınan içgörüleri kullanarak endüstriyel üretim süreçlerini optimize edin. IBM danışmanları size operasyonel verimliliği ve etkililiği nasıl artırabileceğinizi gösterebilir.

Kurumsal varlık yönetimi başarı öyküleri

Universal Parks, yüksek güvenlik standartları sağlıyor

Universal Parks, tema parklarındaki makinelerin güvenliğini sağlamak ve misafir deneyimlerini iyileştirmek için teknisyenlere ihtiyaç duydukları araçları sunmak üzere Maximo'yu kullanıyor.

Atkins Global, akıllı bir şehir platformu oluşturuyor

Atkins Global, siloları ortadan kaldırmak ve Norveç'teki belediyeler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin içgörüler elde etmek için Maximo'yu kullanıyor.

CHS, Inc., önleyici çözümlerden tahmine dayalı çözümlere geçiş yapıyor

Maximo ile 20 yılı aşkın süredir çalışan CHS, kurumsal varlık yönetimi çözümlerinin bulut ve Nesnelerin İnterneti sayesinde önleyici olmaktan çıkıp tahmine dayalı bir hale dönüştüğünü gördü.

Kaynaklar

İş operasyonları bloğu

Kurumsal varlık yönetimi çözümlerine ilişkin yeni perspektifler kazanmak ve içgörüler elde etmek için uzman gönderilerini okuyun.

Dijital öğrenme platformu

Talep üzerine sunulan ücretsiz konuşmalar ve oturumlar aracılığıyla iş operasyonları ve kurumsal varlık yönetimi uzmanlarından bilgi edinin.

Sonraki adımlar