Tedarik zincirine yönelik blockchain sanat yoluyla anlatılıyor

IBM müşterilerinden ve beş sanatçıya ait eserlerden mümkün olmanın sanatını öğrenin.

Genel Bakış

Tedarik zinciri verileri her zaman görünür, kullanılabilir ya da güvenilir durumda değildir. IBM Blockchain, tedarik zinciri ortaklarının izne tabi blockchain çözümleri aracılığıyla güvenilir verileri paylaşmalarına yardımcı oluyor.

Büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerde, bu her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Tedarik zinciri ortakları, sorumlu kaynak temini ve anlaşmazlıkların minimum düzeye indirilmesi için daha iyi görünürlük talep ederken, işletmeler ve tüketiciler ürün orijinalliğini garanti eden markalar arıyorlar.

IBM, tedarik zinciri liderlerinin günümüzde yaşanan değişimleri ele almak için verileri nasıl kullandıklarını araştırmak ve blockchain kullanımının gelecekte onlara nasıl yardımcı olduğunu raporlamak üzere Forrester'ı görevlendirdi.

Avantajlar

Artan tedarik zinciri şeffaflığı

Tedarik zinciri ağları bir yukarı/bir aşağı görünürlükle sınırlanabilir. IBM Blockchain tedarik zinciri çözümleri izinli katılımcılara, paylaşılan, gerçeğin tek bir sürümünü sağlayan dağıtık defter teknolojisi aracılığıyla tüm tedarik zinciri faaliyetlerinde daha fazla görünürlük sağlar.

Dirençli bir tedarik zinciri oluşturun

Beklenmeyen bir olay, tedarik zincirinde art arda bir dizi kesintiye neden olabilir. IBM Blockchain tedarik zinciri çözümleri, önceden tanımlanmış iş koşulları karşılandığında otomatik olarak tetiklenen akıllı sözleşmeleri kullanır. Bu da operasyonlara ilişkin gerçek zamanlıya yakın görünürlük sağlar ve herhangi bir kesinti yaşanmadan önce önlem alınabilmesi de bir istisna özelliği sağlar.

Kolaylaştırılan tedarikçi katılımı

Yeni tedarikçilerin katılımı, tedarik zincirindeki alıcılar ve satıcılar için zaman alıcı, manuel bir deneyimdir. IBM Blockchain tedarik zinciri çözümleri, iş ağının katılımcılarının güvenebileceği yeni satıcı firma ayrıntılarının kesin kaydı aracılığıyla bu süreci hızlandırır.

Çözümler

Aşı dağıtımı: Kabul görmenin sağlanması için güven oluşturmak

Etkili olması için, yeni aşılara toplumun çoğunluğu tarafından güven duyulması gerekir. Ön çalışmalardan enjeksiyon aşamasına kadar olan süreçte IBM Blockchain destekli yeni bir ağ, bu güvenin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Üreticilere, dağıtıcılara ve kamuya güven verme konusunda yardımcı olmak amacıyla aşı dağıtımı sürecinin her adımı izlenebilir.

Tedarik zinciri şeffaflığı: karşılıklı güvene dayalı daha büyük verimlilik

IBM Blockchain Transparent Supply çözümünü kullanarak, güvenilir tedarik zinciri ortaklarıyla veri paylaşmak amacıyla kendi blockchain ekosisteminizi oluşturmak için önde gelen ağlardan oluşan bir temel üzerinde ilerleyin. Size uçtan uca ve gerçek zamanlı görünürlük sağlayan, değişmez ve paylaşılan bir büyük defter ile daha hızlı bir şekilde işlem yapın.

Gıda için blockchain: daha akıllı ve güvenli bir gıda sistemi yaratmak

Gıda güvenliğinin ve tazeliğinin artırılmasına yardımcı olmak ve tedarik zinciri verimliliğini ortaya çıkarmak için IBM Food Trust; çeşitli yetiştiriciler, distribütörler ve perakendecilerden oluşan bir grubu bir araya getiriyor. Bu unsurların işbirliği, gerçek iş sonuçları sunuyor ve dünyadaki gıda tedarikine duyulan güveni artırıyor.

Konteyner lojistiği: ortaklar arasında güven oluşturmak

Dünya çapında konteyner lojistiğini denetlemek amacıyla 150'den fazla ihracatçı, ithalatçı, nakliye firması, gümrük otoritesi ve daha fazlası artık, blockchain teknolojisi tarafından desteklenen açık ve tarafsız tedarik zinciri platformu olan TradeLens aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor.

Tedarikçi yönetimi: tedarik için dijital kimlik doğrulaması

Trust Your Supplier, tedarikçilerin katılımını ve yaşam çevrimi yönetimini hızlandırmaya yardımcı olmak amacıyla tedarikçiler için, birden çok alıcıyla ilişkileri başlatmak üzere kullanılabilen güvenilir ve dijital bir kimlik oluşturuyor. Bu, aynı bilgilerin tekrar gönderilmesinin önlenmesine yardımcı oluyor ve ilk işleme başlama süresini kısaltıyor.

Blockchain ve tedarik zinciri hizmetleri

İş gereksinimlerinizi tartışmak için bir blockchain uzmanı ile bağlantı kurun

Tedarik zinciri için blockchain başarı öyküleri

Blockchain ile küresel ticaretin ilerletilmesi

Covid-19 krizi sırasında küresel pazarda başarılı olmak için kuruluşların, verileri ne zaman ve nasıl paylaşacaklarını bilmeleri gerekir. IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV) tarafından hazırlanan bu raporda, birbirine bağlı ağlar genelinde güvenilir veriler sağlayarak blockchain'in küresel ticarete getirdiği avantajlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Tıbbi ilaç sahteciliğinin önlenmesi

Bazı ülkelerde, sahte ilaçlar, tedarik zincirindeki tüm ilaçların %70'ini oluşturuyor. KPMG, Merck, Walmart ve IBM tarafından blockchain kullanılarak yapılan bir pilot çalışma, reçeteli ilaçların takip süresini 16 haftadan sadece iki saniyeye indirerek sisteme duyulan güveni güçlendirdi.

Minerallerin sorumlu kaynaklardan sağlanması

Önde gelen orijinal malzeme üreticilerini, madencileri ve dökümcüleri bir araya getiren   Sorumlu Tedarik Blockchain Ağı, kobalt gibi pil metallerinin menşeiyle ilgili çok gerek duyulan şeffaflığı sağlıyor. Böylece, katılımcıların önceden karşılaştıkları yasal riskler, itibar riskleri ve ticari riskler azaltılıyor.

Petrol ve gaz endüstrisinde görünürlük

Beklenmedik olaylar genellikle tedarik zincirlerinde karmaşaya neden oluyor. Vertrax Blockchain, petrol ve doğal gaz tedarik zinciri katılımcılarına yeni şeffaflık sağlıyor, böylece ciddi hava durumu ve öngörülemeyen diğer olaylar nedeniyle talep artışlarına yanıt verebiliyorlar, hem de bunların tümünü istedikleri bilişim ortamında yapabiliyorlar.

Kaynaklar

Yarın için daha akıllı bir tedarik zinciri oluşturun

Yapay zeka, siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla tedarik zinciri işlemi sorunlarının önüne geçebilmek için gerçek zamanlı istihbarat ve öneriler sağlar. Blockchain, tedarik zinciriniz genelindeki dijital olayların çok sayıda tarafça görülebilmesini sağlayarak şeffaflığa ve güvene imkan tanır.

Bloglar: Tedarik zinciri için blockchain

Blockchain, endüstriler ve dünya genelinde tedarik zincirlerinde hızla artan bir değere sahip. IBM müşterileri, iş uzmanları ve teknik uzmanları ile sektördeki diğer liderler tarafından yazılan tedarik zinciri blog içeriğinden oluşan kapsamlı blockchain kütüphanemizdeki kullanım senaryolarını okuyun.

Bloglar: Gıda güvenliğinde blockchain

Gıda tedariği hepimizin bağlı olduğu tek tedarik zinciri. Yetiştiricilerin, distribütörlerin, perakendecilerin ve diğer kişilerin, gıdaların çiftlikten çatala kadar yolculuğunda daha fazla görünürlük, kârlılık ve güven sağlamak için IBM Food Trust'ı nasıl kullandıklarını öğrenin.

IBM Tedarik Zinciri Danışmanlık Hizmetleri

IBM Services™ ile daha akıllı iş akışları oluşturun. Saklı kalan verimlilikleri ortaya çıkarmak, daha iyi yürütme ve teslimi teşvik etmek, yeni teknolojileri bütünleştirmek ve değer zincirindeki yeni fırsatları keşfetmek üzere yeni yollar bulmanıza yardımcı olacağız.

Akıllı tedarik zincirleri oluşturun

Dayanıklı olacak şekilde oluşturulan akıllı tedarik zincirleri, aksaklıklarla karşı karşıya kaldığında uyum sağlar. Müşteri gereksinimleri değiştikçe yeni talepleri karşılamak için ölçeklenebilir. Müşterilerinizle aranızda güveni sağlamak üzere tasarlanan bu tedarik zincirleri, daha güvenilirdir.

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Tedarik zinciri verilerini daha iyi anladığınızda, tedarik zincirinizin nasıl daha iyi çalışabileceğini de anlarsınız. IBM tedarik zinciri uzmanlarından içgörüler elde edin, IBM Sterling Supply Chain uygulamalarının tamamını ve daha fazlasını keşfedin.

Sonraki adımlar