Konuşmayı somut iş sonuçlarına dönüştürme

İleri görüşlü şirketler her gün, blockchain'in verdiği sözü bilançolarına yansıyan iş sonuçlarına dönüştürüyor. Ve bunu IBM Blockchain ile başarıyorlar.

Ama kurumsal blockchain çözümleri oluşturma ve devreye alma, bir kuruluşun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyük bir iş olmaya devam ediyor. IBM Blockchain'in departmanlar ve disiplinler, sektörler ve kuruluşlar, ülkeler ve kültürler arasında dostları bir araya getirmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Aktif IBM Blockchain ağları dünyanın çalışma biçimini nasıl değiştiriyor

Daha fazla güven daha fazla verimlilik anlamına gelir

Mediaocean'ın reklamcıların ve ajansların belirsizliği ortadan kaldırmalarına ve aracı kurumlara çok büyük maliyet getiren çevrimiçi reklam dolandırıcılığını ve boşa giden reklamları önlemelerine nasıl yardım ettiğini öğrenin.

Erken harekete geçen kazanıyor

Vizyoner çiftçiler, işleyiciler, toptancılar, distribütörler, perakendeciler ve diğerleri, IBM Food Trust™ ile birlikte genel gıda arzında görünürlüğü ve hesap verebilirliği geliştiriyor.

Yeni iş modelleri değerin ortaya çıkmasını sağlıyor

we.trade, bankacılıkta zorlu rakipleri bir araya getirerek küçük ve orta ölçekli işletmelere likidite sağlayan yeni iş değeri yaratılmasına olanak veriyor.

Günümüzde IBM Blockchain'de büyük olan nedir?

IBM Blockchain Platform artık veri egemenliği gereklilikleri de dahil işinizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha geniş bir coğrafyaya ve daha fazla buluta uzanıyor. Dünya lideri Blockchain iş platformunun, ortak hedeflere ulaşılması için farklı sektörler, şirketler, çalışma biçimleri gibi farklılıklar arasında nasıl köprü kurduğunu öğrenin.  Dahası, bu köprü AWS'den IBM Cloud'a ve IBM Z'ye kadar, farklı bilişim ortamlarını da kapsayacak şekilde genişliyor.

IBM Blockchain farkı

Misyona uygun ölçekte güvenlik

IBM Blockchain Platform’un güvenliği, kontrolü, kullanım kolaylığı ve çoklu bulut esnekliğinin, dünyanın her yanındaki Blockchain öncüleri arasında kökten değişikliğinin katalizörü olmasının nedenlerini keşfedin.  

Güvenilen uzmanlık

IBM Blockchain Services'in 1500'den fazla sektörel ve teknik uzmanla blockchain ağınızı başlatmak, hızlandırmak ve yenileştirmek için neden en uygun nokta olduğunu öğrenin.

Ağ oluşturma gücü

Yenilikçiler, düzenleyiciler ve tedarikçilerden oluşan geniş bir iş ortağı topluluğu IBM Blockchain Ekosistemi ile işbirliği içinde ağ kuruyor, çalıştırıyor veya bir ağa katılıyor.

İşin zorluklarını birlikte çözmenin garantisi

IBM, blockchain'in karmaşıklığını kısa sürede yalın hale getirerek bir ağı ticarileştirmenize, yeni değerleri ortaya çıkarmanıza ve rekabet avantajlarınızı artırmanıza yardımcı olur.

#1

blockchain liderlik niteliklerinde 1 Numara¹

500+

bugüne kadar 500'in üzerinde blockchain müşteri katılımı

IBM Blockchain'in potansiyel yatırım getirisi nedir?

IBM Blockchain ile çalışmanın maliyetini, avantajlarını, esnekliklerini ve risk faktörlerini anlamanıza yardımcı olmak için Forrester'dan bir Total Economic Impact™ (TEI) raporu istedik. Araştırma Forrester'ın TEI (toplam ekonomik etki) metodolojisi, finansal model çerçevesi, vaka çalışmaları ve IBM Blockchain paydaşları ve müşterileri ile yapılan görüşmelere dayalıdır. En son web seminerimizi izlemek ve IBM Blockchain ile çalışmanın getireceği avantajları ve maliyet tasarrufunu yansıtan raporu okumak için hemen kaydolun.

IBM Blockchain kaynakları

Birlikte neleri çözeceğiz?

Yeni değer üreten, sektörlerinin kurallarını yeniden yazan ve dünyanın birlikte çalışma şeklini değiştiren binlerce kuruluş arasına siz de katılın.

Blockchain grid