Giriş

IBM Automation® Platform, işinizi dijitalleştirmek, süreçlerinize yapay zeka eklemek ve iş akışlarınızı insan yeteneği ile makine iş gücü arasında dengelemek için önceden entegre edişmiş yazılımlardan ve hizmetlerden oluşur.

IBM'in otomasyon yazılımları, üç yıllık bir yararlanma dönemi içinde %675 oranında yatırım getirisi üretti ve altı aydan kısa sürede maliyetlerin karşılanmasını sağladı.¹

Hizmet platformu öğeleri

AOCC

Automation Operation Command Center ile canlı otomasyonun performansını görselleştirin ve optimize edin.

PDA

Process Delivery Accelerator ile süreçlerinizi (olağandışı durumları bile) hızla anlayın ve otomatikleştirin.

IBM otomasyon hizmetleri, bir otomotiv müşterisinin küçük bir pilot uygulamadan 50'den fazla robota evrilmesine yardımcı olarak, bir yıldan kısa bir sürede USD 3 milyon tasarruf sağladı.

Dipnotlar

¹Kaynak: IBM tarafından yaptırılan bir Forrester Total Economic Impact araştırması; The Total Economic Impact - Uygulama Yönetimi için IBM Automation: IBM’in Otomasyon Platformuyla Sağlanan Maliyet Tasarrufları ve İş Avantajları, Mart 2019.

Raporu okuyun (PDF, 990 KB) →