Giriş

IBM Automation® Platform, işinizi dijitalleştirmek, süreçlerinize yapay zeka eklemek ve iş akışlarınızı insan yeteneği ile makine iş gücü arasında dengelemek için önceden entegre edişmiş yazılımlardan ve hizmetlerden oluşur.

Temel yazılım

İşlerin yapılma şeklinde dijital olarak dönüşüm yaratın, uçtan uca iş akışlarını, insan görevlerini ve kararları otomatikleştirin, içerikleri paylaşın ve yönetin, içeriklerden alınan verileri analiz edin. Ortak bir analitik katmanına dayalı olarak operasyonel performansınıza ilişkin öngörüler elde edin.

IBM'in otomasyon yazılımları, üç yıllık bir yararlanma dönemi içinde %675 oranında yatırım getirisi üretti ve altı aydan kısa sürede maliyetlerin karşılanmasını sağladı.¹

Yazılımlar ve hizmetler

IBM Automation Services Platform, hızlı prototip oluşturmaya, hızlı ölçeklendirmeye, iş süreci ve BT için dijital operasyonların yönetimine olanak sağlayan, otomasyona yönelik kullanıma hazır bir ortamdır. Bu platform, bulut üzerinde ya da şirket içinde devreye alınabilir ve müşteriye özgü gereksinimlere göre IBM hizmetleri tarafından uyarlanabilir. Müşteriler belirli bir modülle başlayabilir ve sonra tüm platformu kullanmak üzere ölçeği genişletebilir.

Hizmet platformu öğeleri

AOCC

Automation Operation Command Center ile canlı otomasyonun performansını görselleştirin ve optimize edin.

PDA

Process Delivery Accelerator ile süreçlerinizi (olağandışı durumları bile) hızla anlayın ve otomatikleştirin.

IBM otomasyon hizmetleri, bir otomotiv müşterisinin küçük bir pilot uygulamadan 50'den fazla robota evrilmesine yardımcı olarak, bir yıldan kısa bir sürede USD 3 milyon tasarruf sağladı.

Dijital işçi

Dijital işçi, robotik süreç otomasyonu araçlarının ve robotların tek başına sunabileceklerini aşan çeşitli becerilerden yararlanarak karmaşık, uçtan uca süreçlerin anlamlı kısımlarını bağımsız bir biçimde yürütebilen, yazılım tabanlı iş gücüdür.

İş yapma biçiminde çığır açın

IBM dijital işçileri

Dipnotlar

¹Kaynak: IBM tarafından yaptırılan bir Forrester Total Economic Impact araştırması; The Total Economic Impact - Uygulama Yönetimi için IBM Automation: IBM’in Otomasyon Platformuyla Sağlanan Maliyet Tasarrufları ve İş Avantajları, Mart 2019.

Raporu okuyun (PDF, 990 KB) →