Giriş

IBM Automation dijital işçisi nedir?

Otomasyon dijital işçileri, otomasyon ve yapay zeka tabanlı becerileri kullanarak kritik, uçtan uca süreçleri bağımsız bir biçimde yürüten ve belirli iş rollerini taklit eden yazılım tabanlı iş gücüdür. Akıllı dijital işçiler, insan çalışanları düşük değerli işlerden kurtararak ve daha yüksek getirili ya da daha fazla temas içeren işlerde onlara destek sağlayarak daha fazla büyümeye ve verimliliğe katkı sağlayabilir.

Dijital işçilerin robotik süreç otomasyonundan farkı nedir?

Dijital işçi, otomasyon ve yapay zeka tabanlı beceriler aracılığıyla uçtan uca iş etkinliklerini gerçekleştirerek insan iş rollerini modellemek ve bunlara öykünmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır. Buna karşın robotik süreç otomasyonu robotu ise, yerine getirmek üzere programlanmış olduğu belirli görevleri gerçekleştirerek insan eylemlerini taklit eden bir yazılımdır.

Dijital işçiler, yalnızca bağımsız görevleri otomatikleştirmek için çalışmak yerine, iş rollerini anlayabilir, karar alabilir ve bu rolleri otomatikleştirmek için çalışabilir. Bunu yaparak, robotik süreç otomasyonu yeteneklerini genişletir ve daha fazla kullanım senaryosuna uygulanabilirler.

Özellikler

Bariyerler güven verir

Dijital işçiler, sizin belirleyeceğiniz bariyerler içinde çalışır. Bunlar, dijital işçiler tarafından yerine getirilen işi kontrol etmenize olanak sağlamak amacıyla belirlenmiş parametrelerdir.

İş rolüne odaklılık robotik süreç otomasyonunu genişletir

Dijital işçiler, belirli bir göreve uyarlanmak yerine, belirli iş rollerine uyarlanır ve bu da daha fazla otomasyona ve iş etkinliğinin desteklenmesine olanak sağlar.

Özelleştirme esneklik sağlar

IBM dijital işçilerinin yapılandırılması mümkündür ve bu da işletmelerin iş akışları için gerekli olan becerileri uyarlamalarına imkan tanır.

Önceden oluşturulmuş dijital işçiler iş başında

IBM Services, müşterilerin devreye alabilecekleri bir dijital işçi portföyü oluşturdu. Bunlar, yaygın "arka ofis" iş rollerine uyarlandı.

Örnekler arasında, BT için proje yönetimine, ERP yönetimine ya da iş izlemeye, finans için siparişten tahsilata ve kaynak temininden ödeme süreçlerine, İK için yetenek edinme ve bordro yönetimine yönelik dijital işçiler yer alır.

Özel olarak oluşturulmuş dijital işçi uygulamaları

IBM Cloud Pak™ for Automation ile kendi dijital iş arkadaşlarınızı oluşturun. Özel olarak oluşturulan dijital işçiler, bir robot gibi belirli görevlere uyarlanmak yerine, konut kredisi sigortacısı ya da satış yardımcısı gibi gerçek iş rollerine uyarlanır.

Bu, dijital işçiyle etkileşim kurulmasını kolaylaştırır ve dijital işçinin iş akışları, e-postalar ve işbirliği araçları aracılığıyla bilgi sağlamasına imkan tanır.

Uzman tavsiyesi alın

En son içgörüler için kaydolun

Uzman önerileri, ürünlere ilişkin en son haberler, kullanım senaryoları ve daha fazlası için IBM Automation Insider haber bültenini alın.