Giriş

Akıllı otomasyon nedir?

Bir sistem birçok veriyi toplayıp anlamlandırabildiğinde, ardından bu verileri iş süreçlerini otomatik ve sürekli olarak (ve bir yandan öğrenerek) yönetmek ve iyileştirmek için kullandığında, bu akıllı otomasyondur.

Platform nasıl akıllı?

Platform, kuruluşunuzun çalışan üretkenliğini ve bağlılığını önemli ölçüde artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka (AI) ekleyerek temel otomasyon yeteneklerini genişletiyor. Şunları yapabilirsiniz:

  • İş etkinliklerini harcanan süreye, katılan değere ve gerekli olan becerilere göre değerlendirin ve etkili otomasyon için fırsatları belirleyin.
  • İş etkinliklerini otomatikleştirmek veya desteklemek için dijital işçiler yaratın.
  • Dijital işçileri güvenli bir biçimde yönetmek için bariyerler kullanın.
  • Performansı ve iş etkisini ölçün.

Avantajlar

Verimlilik ve etkililik

Verimliliği artırmak ve çalışanların önemli, bir başka deyişle otomatikleştirilemeyen çalışmalar yapabilmeleri için iş yüklerini azaltmak amacıyla, çalışma bileşimini yeniden oluşturarak otomatikleştirilmiş süreçlerle insan süreçlerini birleştirin.

Güven ve kontrol

Otomasyonun, yerleşik bariyerler altında çalışacağı koşulları tanımlayın ve kontrol edin. İş kullanıcıları ayrıca yapay zeka performansını izleyebilirler.

Büyüme ve ölçek

Akıllı otomasyonun olanak sağladığı yenilikçi iş modelleri ile yeni gelir akışları yaratın. Yapay zeka, çalışan etkililiğini ölçeklendirmeye de yardımcı olabilir.

Akıllı otomasyon ne zaman en çok değere sahip olur?

Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyorsanız, akıllı otomasyon platformu için iyi bir adaysınız:

  • Çalışanlarınız yinelenen çalışmalara çok fazla zaman harcıyor.
  • Tüm müşterilerinizin taleplerini, endişelerini veya sorunlarını gereken şekilde ele almak için yeterli personeliniz yok.
  • İş hedeflerindeki yıllık artışları karşılamak için daha fazla kaynağa ihtiyacınız var.
  • En iyi performansı gösteren çalışanlarınızın uzmanlığını ekipleriniz geneline yayamıyorsunuz.

Operasyonel verileri toplayın ve anlayın

Yapay zekayı uygulayabilmek için önce verilerinizi düzenlemeniz ve tek bir yerde toplamanız gerekir. IBM otomasyon yazılımı platformu, operasyonel sistemler tarafından üretilen tüm olayları yakalamanıza ve iş operasyonlarının anlamlı, gerçek zamanlı bir görünümü sunmak için bunları temel performans göstergeleri altında birleştirmenize olanak sağlar.

Yapay zeka dijital işçileri

Otomasyon ile yapay zekayı birleştirerek, veri girişi gibi düşük etkili işleri otomatikleştiren ve karar alma gibi yüksek etkili işlere destek sağlayan dijital işçiler oluşturabilir ve bunları yönetebilirsiniz.

Platform

Platformun tüm iş türlerini uygun ölçekte otomatikleştirme yeteneklerinden yararlanın.