#analytics

Birleşik yönetişim ve bütünleştirme nedir?

Veri yönetişimi, verilerin değerini optimize eden, verilerin sahipliğini netleştiren ve işletmelerin verilere dayanarak daha iyi kararlar almasını sağlayan uygulamaları tanıtıyor. Birleşik yönetişim stratejisi, yönetilen bilgileri işletmeye sağlayarak yapısal ve yapısal olmayan verilere düzen getirilmesine yardımcı olur. Verileriniz güvenilir mi, öngörü ve zeka kaynağı olarak kullanılabilir mi?

IBM'in birleşik yönetişim ve bütünleştirme platformu ve çözümleri, verilerinizin doğru ve her veri kullanıcısı tarafından kullanılabilir olduğunu bilmeniz, verimliliğin ve korumanın sağlanması için verilerinize güvenmeniz ve yapay zekaya daha hızlı erişim de dahil olmak üzere işte dönüşümü ve inovasyonu sağlamak için verilerinizi kullanmanız konularında sizi güçlendirir.

Açık veri platformunun esnekliği, sınıfının en iyisi güvenlik ve yönetişim temeline dayanarak herhangi bir ölçekteki hibrit bir ortamda, şirket içinde ve bulutta olmak üzere her platformda kuruluşunuzun taleplerini karşılayacak, güvenli bir analitik temeli yaratmanıza yardımcı olur.

IBM'in çözdüğü sorunlar

Veri gölünüzün yönetimi

Veri bataklıklarından kaçınırken keşif ve öngörü yaratma sürecini hızlandırmak için veri gölü ortamınıza veri bütünleştirmesini, veri kalitesini ve veri kullanılabilirliğini ekleyin.

Kurumsal veri ambarınızın boşaltılması

EDW verileri ve ETL iş yüklerini bir veri gölüne ya da Hadoop'a boşaltarak güvenli ve anlaşılır verileri korumak için veri bütünleştirmesini, veri kalitesini ve veri yönetişimini dahil edin.

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

IBM'in yardımıyla kişisel veri keşfi ve koruma sürecinizi hızlandırın.

Bilgiye dayalı öngörü sağlama

İşle ilgili öngörü ve iş zekası kullanımını teşvik etmek için her bir veri kullanıcısına ve iş kolu liderine güvenli verilerin 360 derecelik yüksek değerli görünümünü sağlayarak bu kişileri güçlendirin.

Gündem

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) için hazırlanın

CCPA için gizliliğe hazırlık yolculuğunuzu nasıl dönüştüreceğinizi ve hızlandırabileceğinizi öğrenmek için bu web yayınında bize katılın.

IBM MDM Express tanıtımı

Güvenilir verilerden yararlanmak ve birkaç saat içinde bilgilerin 360 derecelik görünümünü oluşturmak için hızlı ve kolay bir biçimde bir ana veri yönetimi çözümünü devreye alın.

IBM Information Governance Catalog ve Watson Knowledge Catalog

IBM, kuruluşunuzun birleşik bilgi kataloğu oluşturulurken kullanılmak üzere meta veri kullanımı için tasarlanmış IBM Watson™ Knowledge Catalog'daki yenilikçi kullanıcı deneyimleriyle IBM Information Governance Catalog'un yeteneklerini bir araya getiriyor.

Yetenekler

Veri bütünleştirme

Yapısal ve yapısal olmayan verileri dönüştürün ve ölçeklenebilir bir büyük veri platformundaki herhangi bir sisteme sağlayın.

Veri yönetişimi

Yapısal ve yapısal olmayan verilerinizin kataloğunu oluşturun ve yönetin, kökenini takip edin ve ilkeleri ve kuralları uygulayın, işiniz için güvenilir öngörüler sağlayın.

Ana veri yönetimi

Müşteri verilerinin güvenilir 360 derecelik tek bir görünümünü oluşturun ve öngörüler elde etmek için kullanıcılara self servis analitik sağlayın.

Veri kalitesi

Kuruluşunuz genelinde verileri temizleyin, yönetin ve güvenle kullanılabilir hale getirin.

Veri replikasyonu

Son dakika bilgilerinin kullanılmasıyla geliri artırırken verilerdeki büyümeyi verimli bir biçimde yönetmek için güvenilir veri senkronizasyonu (değişiklik verilerini yakalama yetenekleri de dahil) ve kullanılabilirlik sağlayın.

Bilgi yaşam döngüsü yönetişimi

Verilerinizden daha fazla iş değeri elde etmek için bilgilerin yaşam döngüsünün nasıl verimli bir biçimde yönetileceğini ve maliyet ve riskin nasıl engellenebileceğini keşfedin.

Kaynaklar

Veri Bütünleştirme Araçları için Gartner Magic Quadrant

Veri Bütünleştirme Araçları için Gartner Magic Quadrant raporunda IBM'in 10 yıl aşkın bir süredir lider olarak gösterilmesinin nedenlerine bakın.

Veri Kalitesi Araçları için Gartner Magic Quadrant

Veri Kalitesi Araçları için Gartner Magic Quadrant raporunda IBM'in lider olarak gösterilmesinin nedenlerine bakın.

Meta Veri Yönetimi Çözümleri için Gartner Magic Quadrant

Meta Veri Yönetimi Çözümleri için Gartner Magic Quadrant raporunda IBM'in lider olarak gösterilmesinin nedenlerine bakın.

The Forrester Wave: Büyük Veri Yapısı

Forrester, IBM de dahil olmak üzere, 15 en önemli büyük veri yöneltme yapısı sağlayıcısını belirledi ve bu sağlayıcıları 26 kritere göre araştırdı, analiz etti ve puanladı.

Müşteri başarı öyküsü

J.B. Hunt Transport

Yasal düzenlemelerle sıkı bir biçimde denetlenen bir sektörde faaliyet gösteren, J.B.Hunt, verileri güvenle ve belirtilen süre için saklamak zorundadır. Ulaştırma şirketi, içeriğin verimli ve uyumlu bir biçimde yönetildiğinden emin olmak istiyordu.

Bire bir görüşme ayarlayın

Kazanan veri, analitik ve yapay zeka stratejileri oluşturmak için binlerce müşteriyle çalışan düşünce liderleri, üst düzey mühendisler ve birleşik yönetişim ve bütünleştirme uzmanlarıyla etkileşim kurun.