Genel bakış

Veri bilimi, yapay zeka yolculuğunuzda size neler sunabilir?

Yapay zeka yolculuğu dahilindeki veri bilimi portföyü, yapay zekayı güvenli ve şeffaf bir şekilde oluşturmaya ve ölçeklendirmeye odaklanırken kullanıcıları, ürünleri kullanmaya başlamayı kolaylaştıran eğitici programlarla eğitir. Ürünlerimiz tahmine dayalı analitikten normatif analitiğe kadar geniş bir çeşitlilik gösterir ve yorucu yinelenen görevleri otomatikleştirme, sonuçları tahmin etme ve daha veri destekli kararlar alma sorunlarına yanıt verir. Tasarımı itibariyle açık olan ve IBM Research tarafından desteklenen bu çok bulutlu veri bilimi ve yapay zeka yaşam döngüsü ürün portföyü, kuruluşların makine ve insan zekasından yararlanmalarına yardımcı olan çeşitli yetenekler sağlar.

IBM'in, IBM Watson Studio için neden Forrester tarafından bir lider olarak gösterildiğini öğrenin

AI başarısına giden adımlar

Verileri hazırlama, modelleri oluşturma, devreye alma ve yönetmeden oluşan yapay zeka yaşam döngüsünü basitleştirin

Verileri Hazırlama ve Düzenleme

İş amaçlı kullanıma hazır verileri kataloglayın, analiz edin ve sunun.

Watson Knowledge Catalog

AI Modelleri Oluşturma ve Eğitme

Makine öğrenimi içgörülerini iyileştirilmiş eylemlere dönüştürün.

Watson Studio

AI Modellerini Devreye Alma ve Yürütme

Yapay zekayı istediğiniz herhangi bir yerde esnek bir şekilde ölçeklendirip devreye alın ve tek bir satıcıya bağımlı kalmayın.

Watson Machine Learning

Güvenilir AI'yi Yönetme ve Çalıştırma

Modelleri tarafsızlaştırarak, sonuçları açıklayarak ve modellerdeki sapmaları düzelterek riski en aza indirin.

Watson OpenScale

Müşteri öyküleri

Müşteriler veri bilimi ve AI ürünlerimizle kazanıyor

IBM Watson Studio ve Decision Optimization

Şirketlerin maksimum verimlilik ve iş sonuçları için IBM CPLEX Optimization Studio ve IBM Decision Optimization for Watson Studio'dan nasıl yararlandıklarını öğrenin.

International Medical Corps ve IBM Analytics

IMC'nin, IBM Analytics platformunu kullanarak acil müdahale ekiplerinin afet durumlarında daha hızlı kurtarma hizmeti sağlamalarına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

DSK Bank ve SPSS Modeler Gold

DSK bankasının, IBM SPSS Modeler Gold sayesinde model devreye alma sürecini düzenleyerek müşteri hizmetlerini nasıl hızlandırdığını ve riskleri nasıl kontrol altına aldığını öğrenin.

KPMG ve Watson OpenScale

KPMG, müşterileri için güven, şeffaflık ve açıklanabilirlik sağlamak üzere Watson OpenScale'i kullanıyor.

Yenilikler

IBM'in veri bilimi ve AI alanındaki yeniliklerini öğrenin

Sektördeki uzmanlar IBM SPSS Statistics'i nasıl kullanıyor

Sektör uzmanlarının pazar araştırmasında, akademide, sağlık hizmetleri ve kamu alanında SPSS Statistics'i nasıl kullandıklarını öğrenin.

Watson Studio Desktop'ta metin analitiği

Metin Analitiği ile e-posta, arama logları ve web sayfaları gibi yapısal olmayan verilerin analizi hakkında bilgi edinin.

IBM Watson OpenScale yapay zekada güven oluşturuyor

IBM Watson OpenScale, kuruluşların yapay zekayı uygun ölçekte hayata geçirmelerini sağlarken izleme, tarafsızlık ve açıklanabilirlik aracılığıyla da güven oluşturuyor.

AI merdiveninin, şirketinizi yapay zeka ve çoklu bulut dünyasına hazırlamaya nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Bir uzmanla bağlantı kurun

Kazandıran veri, analitik ve AI stratejileri geliştirmek amacıyla, binlerce müşteriyle çalışmış olan uzmanlarla bire bir gerçekleştirilecek danışma toplantısı için randevu alın.

Bir telefon görüşmesi planlayın