İlke uygulamasını hızlandırmaya hazır AutoPrivacy

Think 2021'de duyurulan yeni nesil IBM® Cloud Pak for Data

Veri gizliliği neden gittikçe büyüyen bir zorluk haline geldi?

Parçalar halindeki uygulamaları bütünsel bir yaklaşıma dönüştürün

İşletmeler birbiriyle çelişen zorunluluklarla karşı karşıya: Bir yandan tüketicinin güvenini korumak için kişileri tanımlamak için kullanılan bilgilerin (PII) verilerine ilişkin güvenlik ve uyumluluğu yönetirken diğer yandan analiz için daha fazla veriyi erişilebilir hale getirmek gibi. Gartner dünya nüfusunun %65'inin kişisel verilerini 2023 yılına kadar modern gizlilik düzenlemeleri kapsamına geçireceğini öngörüyor (bağlantı IBM dışındadır). Ancak veri miktarı, modeller ve yasal düzenlemeler arttıkça, verileri bir güvenlik duvarının arkasında izole ederek inovasyon için gerekli içgörüleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Yeni stratejiler ve teknolojiler, farklı veri güvenliği, gizliliği ve yönetişimi uygulamalarını, kuruluşunuz genelindeki hassas verileri anlamanıza ve denetim altında tutmanıza olanak sağlayan daha bütünsel bir yaklaşıma geçirmenize yardımcı olabilir. IBM® Cloud Pak for Data üzerinde bulunan birleşik bir gizlilik çerçevesi aracılığıyla, verilerinizdeki potansiyeli ortaya çıkarabilirsiniz.

IBM'den birleştirilmiş bir çerçeve

IBM, IBM Cloud Pak for Data üzerindeki birleşik bir gizlilik çerçevesi sayesinde, müşterilerinin, hassas verilerin kuruluşları genelindeki kullanım biçimini tam olarak anlamasına ve yönetmesine yardımcı olur. Veri yönetişimi, veri gizliliği, risk yönetimi ve veri güvenliğini kapsayan lider çözümleri, işbirliğine dayalı bir platformda entegre ederek, müşterilere, kendi işletmelerinde, kişileri tanımlayabilecek bilgilerin (PII) gerçek zamanlı bir görünümünü sağlıyoruz. Bu genel görünüm, hassas verilere kimlerin, neden erişebildiğini ve bunun hangi sonuçları etkilediğini ortaya koyar. Ayrıca yüksek riskli veriler üzerinde otomatikleştirilmiş veri koruması sağlamanın yanı sıra, bütün veri ve yapay zeka varlıklarında riskin hafifletilmesini hızlandırmak için gereken ilke ve yasal düzenleme uygulama araçlarını da sağlıyoruz.

Veri küplerine bağlı noktalı çizgileri olan bir dizüstü bilgisayar tutan, bir platformda duran bir kişiyi gösteren resim

IBM çerçevesinin avantajları

Yapay zekaya hazır veri gizliliği çözümü

Riskleri en aza indirin

Uyumluluğa ilişkin yasal düzenlemeleri yönetmek için gizlilikle ilgili kör noktaları ortadan kaldırın ve karar alırken risklerin bilincinde olun.

İşbirliğini hızlandırın

Güvenilir ve yönetilen bir veri temeli sayesinde kuruluş çapında değişim ve büyüme sağlayın.

Veri gizliliğini uygun ölçekte otomatikleştirin

Gizlilik ilkeleri ve düzenlemelerini bütün veri ve yapay zeka varlıklarında uygulamaya koyarak bütün bulutlarda gerçek zamanlı içgörüler elde edin.

İstediğiniz bulutta devreye alın

Red Hat® OpenShift® üzerinde oluşturulmuş konteynerleştirilmiş bir çözümün sağladığı verimlilik, çeviklik ve dirençlilikten yararlanın.

Gerçek zamanlı gizlilik elde edin

Verilere ilişkin otomatikleştirilmiş keşif, kataloglama, kimliği gizleme ve uyumluluk değerlendirmelerinden yararlanın.

Özelleştirin ve genişletin

Veri ve yapay zeka iş akışlarını her türlü bulut ortamında ya da hizmet olarak özelleştirmek için bulut tabanlı, geniş bir gizlilik ve güvenlik hizmetleri ekosisteminden yararlanın.

IBM veri gizliliği ve yapay zeka koruma araçları

Değerlendirme ve keşif

Değerlendirme ve keşif

IBM® Watson Knowledge Catalog for IBM Cloud Pak for Data aktif meta veri ve ilke yönetimi ile desteklenen akıllı bir veri kataloğudur. Bu araç bir yandan veri kalitesini sağlayıp hassas verileri maskelerken, diğer yandan verileri bir bağlam içinde sunan uçtan uca bir veri yönetişimi deneyimi sağlar.

Koruma

Koruma

IBM Data Privacy for IBM Cloud Pak for Data merkezileştirilmiş gizlilik kuralları aracılığıyla veri yararını ve ilişkilerini sürdüren, gelişmiş biçim koruma ve maskeleme yetenekleri sunar. Bu, veri bilimcilerin, analistlerin, test uzmanlarının ve geliştiricilerin işlemeye uygun içgörüler ve yüksek kaliteli yayınlar oluşturmasına olanak tanır.

Denetim

Denetim

IBM® OpenPages Data Privacy Management, kullanıcıların kişileri tanımlayabilecek bilgilerin (PII) bütünsel ve gerçek zamanlı bir görünümünü elde etmek üzere gizlilik değerlendirmeleri yürütmesine olanak sağlar. Bu, kuruluşunuzda depolanan bütün özel veri varlıklarının IBM Cloud Pak for Data üzerinde birleştirilmiş bir görünümünü elde etmeniz için meta verilerinizin gücünden yararlanmanızı sağlar.

Sıfır güven çerçevesi oluşturma

Sıfır güven çerçevesi oluşturma

IBM® Security çözümleri, güvenilir müşteri deneyimleri sağlamanıza ve veri gizliliğine ilişkin olarak sıfır güven ilkelerine ve kanıtlanmış veri gizliliği korumasına dayalı, bütünsel, uyarlanabilir bir yaklaşımla işinizi büyütmenize yardımcı olur.

Yenilikler

Dijital dirençlilik yarışı

Sağlam bir veri yönetimi çerçevesinin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi edinin.

Yapay zeka çağında veri gizliliği

IBM uzmanlarının, yapay zeka uygulanırken dikkate alınacak temel gizlilik ve uyumluluk konuları ve stratejileri hakkındaki tartışmasını dinleyin.

Güncel yasal düzenlemeleri öğrenin

Süreç içinde veri gizliliği için önceden oluşturduğunuz bir temel varsa, bunu kullanarak koruma eşlemesini başlatın.

Dünyanın dört bir yanındaki yasal uyumluluk düzenlemelerine uyun

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

GDPR, AB genelinde uyumlu bir veri koruma yasası çerçevesi oluşturmayı ve bir yandan kişisel verilerinin denetimini ilgili kişilere geri verirken, diğer yandan da dünyanın herhangi bir yerinde bu verileri barındıranlara ve işleyenlere katı kurallar getirmeyi amaçlıyor.

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA)

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA), yeni bir tüketici koruma ve veri gizliliği yasasıdır. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayanların gizlilik haklarını iyileştirir. Yürürlüğe giren bu yasa, kuruluşların, kişisel bilgilerin toplanması, satışı ve açıklanması hakkındaki bilgileri açıklamasını gerektiriyor. 2022'nin sonuna kadar yapılması önerilen eklemeler bulunuyor.

AB Yapay Zeka Yasa Teklifi

Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yapay zekanın sunacağı olanaklara güven duyabilmesini sağlamak amacıyla Nisan 2020'de bir yasa teklifi açıkladı. Orantılı ve esnek kurallar, yapay zeka sistemlerinin yarattığı riskleri giderecek ve dünya çapındaki en yüksek standardı belirleyecek. Koordineli Plan, Avrupa'nın insan merkezli, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı ve güvenilir yapay zekanın geliştirilmesi alanındaki lider konumunu güçlendirmek için Üye Devletler düzeyinde gerekli ilke değişikliklerini ve yatırımı ana hatlarıyla belirtiyor. Bu, takip edilmesi gereken ilginç bir konu.

IBM Cloud Pak for Data'ya başlangıç yapın

Doğru koşullar altında doğru kişilere doğru verileri sağlayın.