Veri hazırlama nedir?

Veri değerli bir varlık olsa da, etkin bir biçimde kullanılması için iş bağlamına uyarlanması gerekir. Veri hazırlama, farklı türlerdeki, işlenmemiş, dağınık verileri tutarlı ve net bir görünüme dönüştüren self servis bir etkinliktir. Bu süreç, verilerin aranması, temizlenmesi, dönüştürülmesi, düzenlenmesi ve toplanmasını içerir

Verilerin hazırlanması, günümüzde veri tüketicilerinin yaptığı işin yaklaşık olarak %80'ini oluşturur ve bu da iş açısından kritik analitik için derlenmiş veri kümelerini incelemeye ve modellemeye daha az zaman kalmasına yol açar. Çoğu işletme, veri hazırlamayı verilerden değer elde edilmesinin önündeki temel bir zorluk olarak görür ve sürecin hızlandırılmasına yardımcı olması için çözümler arar.

IBM, bireysel paydaş düzeyinden kurumsal ölçeğe kadar veri hazırlamanın iyileştirilmesi ve hızlandırılması için otomasyondan yararlanan bütünsel bir olanak portföyü derledi. Kendiniz için doğru ölçeği bulmak amacıyla keşfetmeye devam edin.

Veri hazırlamanın avantajları

Veri dönüştürme sürecinin otomatikleştirilmesi

Veri kümelerini biçimlendirmek, birleştirmek, etiketlemek ve temizlemek için makine öğrenimi tavsiyelerini kullanın. Kodlama yapılması gerekmez.

Tüm kuruluş çapında self servis işbirliği

Herhangi bir kaynaktan dönüştürülmüş veri kümelerini kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla ve iş zekası/analitik araçlarıyla paylaşın.

Veri yönetişimi, köken ve gizlilik araçlarına bağlanırlık

Verilerin yasal düzenlemelere uygun ve iş değeri elde edilmesi için güvenilir olduğunu bilerek güven içinde çalışın.

IBM InfoSphere Advanced Data Preparation

IBM InfoSphere® Advanced Data Preparation, analize daha hızlı başlamanıza ve kurumsal veri hazırlığını hızlandırmanıza yardımcı olması için güvenilir verilere self servis erişim ve otomatikleştirilmiş dönüşüm sağlar.

Diğer ürünler

Veri hazırlama yetenekleri sunan diğer olanaklar

IBM Cloud Pak™ for Data

İster şirket içinde ister herhangi bir bulut üzerinde olsun, tüm verilerinizi entegre etmek ve aynı zamanda verilerin kaynağında daha güvende tutulmasına da yardımcı olmak için bu esnek bir çoklu bulut veri platformunu kullanın.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Bir yönetişim platformuyla entegre edilmiş olan bu kurumsal veri kataloğunu kullanarak iş kullanımına hazır verileri hızla bulun, düzenleyin, sınıflandırın, yönetin, analiz edin ve paylaşın.

IBM Watson Studio

Çok modlu bir veri bilimi ortamında yapay zeka modellerini oluşturmak ve eğitmek üzere verilerin hazırlanmasına ve analiz edilmesine yardımcı olması için AutoAI ürününü kullanın.

İlgili veri hazırlama kaynakları

Veri hazırlama için sekiz basit bileşen

Makine öğreniminin iş kullanımına hazır veriler elde edilmesi için veri hazırlığını nasıl hızlandırabileceğini anlamak üzere bu tanıtım kılavuzunu okuyun.

Veri Hazırlama Bulut Veri Gölüne Geçişi Hızlandırmak İçin Nasıl Kullanılır

Verileri analitik, makine öğrenimi ve veri görselleştirme için hazırlarken çevikliği, üretkenliği ve tutarlılığı artırmak için atılacak altı adımı öğrenin.

Akıllı veri kataloglama ve veri gölü yönetişimi sayesinde iş kullanımına hazır veriler sağlayın

IBM Watson Knowledge Catalog, veri gölü zorluklarının aşılmasına yardımcı olmak için makine öğrenimi destekli bir veri yönetişimi platformu sağlar.

30 dakikalık bire bir görüşme planlayın

Kazançlı veri, analitik ve yapay zeka stratejileri oluşturmak amacıyla binlerce müşteriyle çalışmış olan uzmanlarla bire bir gerçekleştirilecek danışma toplantısı için randevu alın.