Dịch vụ tư vấn kinh doanh

Ðổi mới doanh nghiệp và nguồn nhân lực của bạn bằng cách nâng cao trải nghiệm khách hàng, tư vấn quy trình và hoạt động.

Nhận thức kinh doanh

Khám phá những người dẫn dắt ý tưởng và nhận thức thực tế của IBM

Viện Nghiên cứu IBM về Giá trị Kinh doanh

Tận dụng các chuyên gia toàn cầu của IBM để phát hiện các xu hướng mới, mang đến sự đổi mới trong kinh doanh và mô hình thành công mới.

Centre for Applied Insight

Phát hiện và áp dụng ý tưởng mới qua các nghiên cứu nhằm kết hợp nhận thức chiến lược với bài học thực tiễn để những người lãnh đạo có thể mang lại kết quả tốt hơn.

Tìm hiểu thêm (US)

Dịch vụ công nghệ

Xây dựng và quản lý trụ cột sức mạnh của kỷ nguyên CNTT lai cho doanh nghiệp

Kết nối đến chuyên gia dịch vụ

Liên hệ với chuyên gia có thể trả lời câu hỏi và
giải quyết khó khăn cho bạn. Tất cả mọi thứ đều khởi đầu từ cuộc trò chuyện.

Tìm hiểu thêm

Hợp tác

Những sự cộng tác mạnh mẽ mang lại giải pháp kinh doanh toàn diện