Služby obchodného poradenstva

Transformácia podnikov a pracovných síl prostredníctvom vylepšených užívateľských skúseností, ako aj poradenstva k operáciám a procesom.

Obchodné poznatky

Spoznajte prevratné myšlienky a praktické poznatky IBM

IBM Institute for Business Value

Využívajte poznatky odborníkov IBM na jednotlivé odvetvia a funkcie po celom svete a objavujte nové trendy, obchodné inovácie a osvedčené cesty k úspechu.

Viac informácií

Center for Applied Insight

Objavujte a uplatňujte nové nápady prostredníctvom štúdií spájajúcich strategické poznatky s praktickými cvičeniami, pomáhajúc tak lídrom dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

Technologické služby

Budovanie a správa infraštruktúry, na ktorej je postavená éra podnikových hybridných IT prostredí

Partnerstvá

Pevné partnerstvá poskytujúce komplexné podnikové riešenia